ท่องสัมมา อะระหัง : ธรรมะ 1 นาที

ท่องสัมมา อะระหัง : ธรรมะ 1 นาทีท่องสัมมา อะระหัง : ธรรมะ 1 นาที
คำถาม : การท่อง สัมมา อะระหัง ควรจะท่องในใจหรือออกออกเสียงจึงจะเห็นผลเร็วครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะ 1 นาที