ทำบาปแค่ความคิด : ธรรมะ 1 นาที

ทำบาปแค่ความคิด : ธรรมะ 1 นาทีทำบาปแค่ความคิด : ธรรมะ 1 นาที
คำถาม : ถ้าเราคิดจะทำบาปแต่ยังไม่ทำจะถือว่าผิดไหมครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะ 1 นาที