การบำเพ็ญบารมี โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส 12 เม.ย. 2562

การบำเพ็ญบารมี โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส 12 เม.ย. 2562การบำเพ็ญบารมี โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส 12 เม.ย. 2562
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน