ความต่างใน ความเหมือน โดย พระพสธร เขมธโร 7 มิ.ย. 2562

ความต่างใน ความเหมือน โดย พระพสธร เขมธโร 7 มิ.ย. 2562ความต่างใน ความเหมือน โดย พระพสธร เขมธโร 7 มิ.ย. 2562
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระพสธร เขมธโร โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน