ลูกไม่ช่วยใช้หนี้ : ธรรมะ 1นาที

ลูกไม่ช่วยใช้หนี้ : ธรรมะ 1นาทีลูกไม่ช่วยใช้หนี้ : ธรรมะ 1นาที
ถ้าหากพ่อแม่มีหนี้สิน แต่ลูกไม่ช่วยลูกจะเป็นบาปไหมครับ...... LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะ 1 นาที