เจ้าชายสิทธัตถะ โดย พระพสธร เขมธโร 7 ต.ค. 2562

เจ้าชายสิทธัตถะ โดย พระพสธร เขมธโร 7 ต.ค. 2562เจ้าชายสิทธัตถะ โดย พระพสธร เขมธโร 7 ต.ค. 2562
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระพสธร เขมธโร โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน