โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2563

โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2563โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2563
โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2563 LINE it!
 
Video


Home

Video

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์