สายลมที่หวังดี โดย พระไพฑูรย์ สุขิโต 20 มี.ค. 2563

สายลมที่หวังดี โดย พระไพฑูรย์ สุขิโต 20 มี.ค. 2563สายลมที่หวังดี โดย พระไพฑูรย์ สุขิโต 20 มี.ค. 2563
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระไพฑูรย์ สุขิโต โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน