ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 184 จาก 232)
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมยูเออีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมยูเออี
วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดพิธีสวดพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดพิธีสวดพระอภิธรรม
พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารวัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีทอดกฐิน
วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดพิธีกฐินสามัคคี ประจำปี 2559วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดพิธีกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
วัดพระธรรมกายปารีสจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559วัดพระธรรมกายปารีสจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
วัดพระธรรมกายโทชิหงิจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559วัดพระธรรมกายโทชิหงิจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดตักบาตรวันออกพรรษาวัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดตักบาตรวันออกพรรษา
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
วัดพระธรรมกายโทชิหงิประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวัดพระธรรมกายโทชิหงิประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
วัดพระธรรมกายเถาหยวนประเทศไต้หวันจัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวัดพระธรรมกายเถาหยวนประเทศไต้หวันจัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด