ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 348 จาก 350)
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จัดอบรม Smart & Goods Kids Campวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จัดอบรม Smart & Goods Kids Camp
อบรมสามเณรยุวธรรมทายาทวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์อบรมสามเณรยุวธรรมทายาทวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
วัดพระธรรมกายนางาโน่จัดบวชสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 6วัดพระธรรมกายนางาโน่จัดบวชสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 6
วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จัดอบรมยุวธรรมทายาทหญิงปีที่ 10วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จัดอบรมยุวธรรมทายาทหญิงปีที่ 10
พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติลพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล
วัดพระธรรมกายบูโรสจัดปฏิบัติธรรมเมืองเฮลซิงบอย ประเทศสวีเดนวัดพระธรรมกายบูโรสจัดปฏิบัติธรรมเมืองเฮลซิงบอย ประเทศสวีเดน
วัดพระธรรมกายดีซีจัดพิธีปล่อยปลาวัดพระธรรมกายดีซีจัดพิธีปล่อยปลา
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
กิจกรรมวันแม่ ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติลกิจกรรมวันแม่ ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล
กิจกรรมวันแม่ ณ วัดพระธรรมกายเท็กซัสกิจกรรมวันแม่ ณ วัดพระธรรมกายเท็กซัส
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์จัดกิจกรรมเทเหล้าวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์จัดกิจกรรมเทเหล้า
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด