ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 169 จาก 226)
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดสอบธรรมศึกษาวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดสอบธรรมศึกษา
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนสมาธิให้กับเด็กอเมริกันกว่า 50 คนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนสมาธิให้กับเด็กอเมริกันกว่า 50 คน
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ดวงแก้วแห่งความสมปรารถนาของชาวเดนมาร์กวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ดวงแก้วแห่งความสมปรารถนาของชาวเดนมาร์ก
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพุทธนิวเจอร์ซี จัดกิจกรรม Health Kids Dayวัดพุทธนิวเจอร์ซี จัดกิจกรรม Health Kids Day
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ชาวญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ชาวญี่ปุ่น
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีทอดผ้าป่า
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. และวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดสอบธรรมสนามหลวงวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. และวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดสอบธรรมสนามหลวง
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายข้าวสารวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายข้าวสาร
วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดงานบุญวันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่า
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันคุ้มครองโลกวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดโครงการเปิดบ้านกัลยาณมิตรแห่งที่ 3วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดโครงการเปิดบ้านกัลยาณมิตรแห่งที่ 3
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด