บทสวดมนต์

(หน้า 1 จาก 2)
คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟ
คำอธิษฐานจิตถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟคำอธิษฐานจิตถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟ
โอวาทปาฏิโมกขาทิปาโฐโอวาทปาฏิโมกขาทิปาโฐ
转法轮经 (บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาษาจีน) 转法轮经 (บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาษาจีน)
Dhammacakkappavattana SuttaDhammacakkappavattana Sutta
รวมบทสวดมนต์ข้ามปีรวมบทสวดมนต์ข้ามปี
คำกล่าวถวายเครื่องกันหนาวคำกล่าวถวายเครื่องกันหนาว
คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา
บทสวดมนต์พาหุงมหากา พร้อมคำแปลบทสวดมนต์พาหุงมหากา พร้อมคำแปล
คําอธิษฐานจิตปล่อยปลาคําอธิษฐานจิตปล่อยปลา
คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทานคำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน
บทสวดธรรมกายานุสติกถาบทสวดธรรมกายานุสติกถา
ศีล 5 ความหมายของศีล 5ศีล 5 ความหมายของศีล 5
อานิสงส์ของการรักษาศีล 5อานิสงส์ของการรักษาศีล 5
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปลบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด