ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ

(หน้า 1 จาก 33)
ดวงแก้วกลมใสในตัวเราดวงแก้วกลมใสในตัวเรา
องค์พระภายในทั้งใสทั้งสว่างองค์พระภายในทั้งใสทั้งสว่าง
เมื่อใจหยุดนิ่ง...สิ่งอัศจรรย์ก็บังเกิดเมื่อใจหยุดนิ่ง...สิ่งอัศจรรย์ก็บังเกิด
เริ่มจากมืด...เริ่มจากฟุ้งเริ่มจากมืด...เริ่มจากฟุ้ง
ความสุข...ที่แท้จริงแล้วอยู่ในตัวเรานี่เองความสุข...ที่แท้จริงแล้วอยู่ในตัวเรานี่เอง
สมาธิ...ที่ได้รับ คือ ความสุขสมาธิ...ที่ได้รับ คือ ความสุข
ดวงใสๆที่กลางกายดวงใสๆที่กลางกาย
สมาธิ...คุณทำได้...ถ้าได้ทำสมาธิ...คุณทำได้...ถ้าได้ทำ
รางวัลของความตั้งใจรางวัลของความตั้งใจ
ความสุขภายในไม่ได้ไกลเกินเอื้อมความสุขภายในไม่ได้ไกลเกินเอื้อม
จุดเปลี่ยนชีวิตนักแม่นปืนสู่ชีวิตสมณะจุดเปลี่ยนชีวิตนักแม่นปืนสู่ชีวิตสมณะ
ผมมาบวชได้เพราะเกมส์ออนไลน์ผมมาบวชได้เพราะเกมส์ออนไลน์
สมาธิบนโลกออนไลน์สมาธิบนโลกออนไลน์
ดูสิว่าในตัวมีอะไรอยู่ดูสิว่าในตัวมีอะไรอยู่
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
 
<1> 2 3 4 ..  31  32    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด