พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา

(หน้า 5 จาก 7)
นั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์พระมารดา - พุทธประวัตินั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์พระมารดา - พุทธประวัติ
ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ - พุทธประวัติได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ - พุทธประวัติ
ได้รับพยากรณ์ - พุทธประวัติได้รับพยากรณ์ - พุทธประวัติ
พระราชบิดาทำความเคารพด้วยความเลื่อมใส - พุทธประวัติพระราชบิดาทำความเคารพด้วยความเลื่อมใส - พุทธประวัติ
7 ขวบ เรียนจบ 18 สาขา ภายใน 7 วัน - พุทธประวัติ7 ขวบ เรียนจบ 18 สาขา ภายใน 7 วัน - พุทธประวัติ
ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์ - พุทธประวัติชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์ - พุทธประวัติ
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช  - พุทธประวัติมีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ
ออกผนวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์ - พุทธประวัติออกผนวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์ - พุทธประวัติ
อธิษฐานเป็นบรรพชิต - พุทธประวัติอธิษฐานเป็นบรรพชิต - พุทธประวัติ
เรียนจบสุดความรู้ของอาจารย์ - พุทธประวัติเรียนจบสุดความรู้ของอาจารย์ - พุทธประวัติ
แสวงหาทางพ้นทุกข์ - พุทธประวัติแสวงหาทางพ้นทุกข์ - พุทธประวัติ
บำเพ็ญเพียรทางจิต - พุทธประวัติบำเพ็ญเพียรทางจิต - พุทธประวัติ
ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้ - พุทธประวัติชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้ - พุทธประวัติ
ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยการทำสมาธิภาวนา - พุทธประวัติตรัสรู้ด้วยตนเองโดยการทำสมาธิภาวนา - พุทธประวัติ
ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้ - พุทธประวัติค้นพบสุดยอดแห่งความรู้ - พุทธประวัติ
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด