DMC NEWS

(หน้า 4 จาก 238)
พศ.จัดโครงการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีพศ.จัดโครงการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
มส.แนะวัดติดถนนใหญ่ เปิดโบสถ์ให้คนไหว้พระมส.แนะวัดติดถนนใหญ่ เปิดโบสถ์ให้คนไหว้พระ
วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดภาวนานาโกย่า จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดภาวนานาโกย่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ
โครงการสมาธิแก้วรุ่น 43 จัดพิธีถวายสังฆทานโครงการสมาธิแก้วรุ่น 43 จัดพิธีถวายสังฆทาน
ชพส.จัดสัมมนาพิเศษ เส้นทางการสร้างบารมีชพส.จัดสัมมนาพิเศษ เส้นทางการสร้างบารมี
กัลยาณมิตร 8 จ.ภาคตะวันออก ร่วมประชุม 4 ภารกิจกัลยาณมิตร 8 จ.ภาคตะวันออก ร่วมประชุม 4 ภารกิจ
ผลวิจัยควันบุหรี่มือ 2 สนามบินไทยมีค่าสูงผลวิจัยควันบุหรี่มือ 2 สนามบินไทยมีค่าสูง
ศธ.เน้นการสอนแบบปฏิบัติไม่เน้นท่องจำศธ.เน้นการสอนแบบปฏิบัติไม่เน้นท่องจำ
วัดพระธรรมกายปารีส จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายปารีส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดภาวนาเซาท์ฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดภาวนาเซาท์ฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลีวัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี
ผลวิจัยชี้ผู้หญิงสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าชายผลวิจัยชี้ผู้หญิงสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าชาย
รัฐบาล เตรียมจัดงาน 26 ศตวรรษวิสาขบูชาโลกรัฐบาล เตรียมจัดงาน 26 ศตวรรษวิสาขบูชาโลก
พศ.เตรียมจัดโครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการพศ.เตรียมจัดโครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการ
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด