แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม

(หน้า 1 จาก 10)
วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูกวิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรควิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตายวิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัยวิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
กรรมที่ทำให้มีขางามกรรมที่ทำให้มีขางาม
ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
กรรมที่ทำให้รูปงามกรรมที่ทำให้รูปงาม
ทุกข์ของสัตว์นรกทุกข์ของสัตว์นรก
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเรวิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สินวิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออกวิบากกรรมที่ทำให้เป็นไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก
วิบากกรรมที่ทำให้ถูกโกง ถูกหลอก ถูกเอาเปรียบวิบากกรรมที่ทำให้ถูกโกง ถูกหลอก ถูกเอาเปรียบ
 
<1> 2 3 4 ..  8  9    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด