ข่าวพระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 124)
คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ร่วมสอบบาลีสนามหลวงคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ร่วมสอบบาลีสนามหลวง
วัดพระธรรมกาย มอบอาหารแห้งช่วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วัดพระธรรมกาย มอบอาหารแห้งช่วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รอบชิงชนะเลิศ โครงการ Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รอบชิงชนะเลิศ โครงการ Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ชาวพุทธในอินเดีย ร่วมกันจัดงานจุดประทีปโคมลานชาวพุทธในอินเดีย ร่วมกันจัดงานจุดประทีปโคมลาน
สัมมนาพิเศษแนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืนสัมมนาพิเศษแนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีปวัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
ปลื้มใจปิดท้ายธรรมยาตราฯ ปีที่ 8ปลื้มใจปิดท้ายธรรมยาตราฯ ปีที่ 8
พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ ฯพิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ
ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 149พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 149
พิธีตัดปอยผม รุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโวพิธีตัดปอยผม รุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคล
คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมถวายกฐินนานาชาติ ณ เมืองมุมไบคณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมถวายกฐินนานาชาติ ณ เมืองมุมไบ
 
<1> 2 3 4 ..  122  123    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด