พระพุทธศาสนา

(หน้า 1 จาก 8)
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  เข้าค่ายอรมศีลธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เข้าค่ายอรมศีลธรรม
พิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง ณ ธุดงคสถานแก้วโนนแดงพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง ณ ธุดงคสถานแก้วโนนแดง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างทุกสิ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างทุกสิ่ง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวัน จัดพิธีทอดกฐินสร้างศาลาปฏิบัติธรรมจันทสโรศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวัน จัดพิธีทอดกฐินสร้างศาลาปฏิบัติธรรมจันทสโร
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564วัดพระธรรมกาย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
ธุดงคสถานแก่นตะวัน จัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมธุดงคสถานแก่นตะวัน จัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี
ธุดงคสถานนครธรรม จัดพิธีบุพเปตพลีออนไลน์ธุดงคสถานนครธรรม จัดพิธีบุพเปตพลีออนไลน์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ถวายเครื่องปรับอากาศศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ถวายเครื่องปรับอากาศ
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่งศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างหอฉันศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างหอฉัน
บรรยากาศชวนบวชโครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์บรรยากาศชวนบวชโครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพให้แก่ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 400 ชุดวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพให้แก่ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 400 ชุด
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครปฐมวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครปฐม
 
<1> 2 3 4 5 6 7 8    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด