ธรรมะสอนใจ

(หน้า 1 จาก 50)
ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนาชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา
อยากผอมอยากผอม
บุญกับวาสนาบุญกับวาสนา
เกิดเป็นขอทานเกิดเป็นขอทาน
คิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุดคิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุด
คิดในกรอบกับคิดนอกกรอบคิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ
วิบากกรรมกระดูกพรุนวิบากกรรมกระดูกพรุน
เด็กชอบกัดเล็บเด็กชอบกัดเล็บ
นอนกัดฟันนอนกัดฟัน
ชีวิตที่คุ้มค่าชีวิตที่คุ้มค่า
ดาราซึมเศร้าดาราซึมเศร้า
กำลังใจในหน่วยงานกำลังใจในหน่วยงาน
ดูแลพระอรหันต์ในบ้านดูแลพระอรหันต์ในบ้าน
แผ่เมตตาหลอกตัวเองแผ่เมตตาหลอกตัวเอง
ชอบความสมบูรณ์แบบชอบความสมบูรณ์แบบ
 
<1> 2 3 4 ..  48  49    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด