บางสิ่งที่แสวงหา

(หน้า 1 จาก 5)
เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (2)เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (2)
เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (1)เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (1)
มหาปวารณามหาปวารณา
หยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จ
ทำทุกอิริยาบถทำทุกอิริยาบถ
พอดีเมื่อพึงพอใจพอดีเมื่อพึงพอใจ
ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
บวชไปนิพพานบวชไปนิพพาน
4 ส. ช่วยให้ง่าย4 ส. ช่วยให้ง่าย
ความเชื่อไว้บนหิ้ง ความจริงต้องพิสูจน์ความเชื่อไว้บนหิ้ง ความจริงต้องพิสูจน์
บวชแล้วได้อะไรบวชแล้วได้อะไร
ไม่ได้ตายเถอะไม่ได้ตายเถอะ
อิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความสำเร็จอิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความสำเร็จ
วิธีหาอริยทรัพย์ภายในวิธีหาอริยทรัพย์ภายใน
ถ้าไม่มีหลวงปู่ คิดแล้วหนาวถ้าไม่มีหลวงปู่ คิดแล้วหนาว
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด