ธรรมะมาแรง HOT!!

คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรรวมใจจุดประทีป ณ ธุดงคสถานอำนาจเจริญคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรรวมใจจุดประทีป ณ ธุดงคสถานอำนาจเจริญ

พิธีทอดกฐินสร้างทุกสิ่งและขยายที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมพิธีทอดกฐินสร้างทุกสิ่งและขยายที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีทอดกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง ประจำปี 2564วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีทอดกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง ประจำปี 2564

ศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวง จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวง จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ

วัดกิ่วลม จัดพิธีทอดกฐินสร้างทุกสิ่งวัดกิ่วลม จัดพิธีทอดกฐินสร้างทุกสิ่ง

พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง

พิธีสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ณ สนามสอบวัดพระธรรมกายพิธีสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ทอดแล้วทุกภาคทั่วไทยกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ทอดแล้วทุกภาคทั่วไทย

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีลอยกระทงธรรมวัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีลอยกระทงธรรม

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ  จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

พิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง ณ ธุดงคสถานแก้วโนนแดงพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง ณ ธุดงคสถานแก้วโนนแดง

บรรยากาศชวนบวช จ. ระนองบรรยากาศชวนบวช จ. ระนอง

วัดพระธรรมกายบริสเบน จัดปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1วัดพระธรรมกายบริสเบน จัดปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1

 

Home

อ่านธรรมะ