ธรรมะมาแรง HOT!!

ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนาชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา

โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2563โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2563

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมารโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

ให้ใจอย่าให้เจ็บให้ใจอย่าให้เจ็บ

ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ในการระมัดระวังป้องกันการติด Covid-19ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ในการระมัดระวังป้องกันการติด Covid-19

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

เกสวชาดก ชาดกว่าด้วยความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยมเกสวชาดก ชาดกว่าด้วยความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยม

วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินวัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์ Onlineวัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์ Online

พิธีทอดกฐิน ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลนพิธีทอดกฐิน ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญพิธีทอดกฐิน

วัดพระธรรมกายมอบทาน มอบธรรม แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-รร.อนุบาล อบต.คลองสี่วัดพระธรรมกายมอบทาน มอบธรรม แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-รร.อนุบาล อบต.คลองสี่

พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด

มูลนิธิธรรมกาย ส่งถุงยังชีพ 800 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศกัมพูชามูลนิธิธรรมกาย ส่งถุงยังชีพ 800 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศกัมพูชา

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26 พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26

พิธีสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทงพิธีสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทง

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีบรมจักรพรรดิวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีบรมจักรพรรดิ

พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ณ วัดพระธรรมกายดีซีพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ณ วัดพระธรรมกายดีซี

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563วัดพระธรรมกาย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

วัดพระธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม แก่ รร.วัดกลางคลองสามวัดพระธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม แก่ รร.วัดกลางคลองสาม

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

 

Home

อ่านธรรมะ