ธรรมะมาแรง HOT!!

ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนาชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา

กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร (ครบรอบ 17 ปี DOU)กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร (ครบรอบ 17 ปี DOU)

พิธีมอบผ้าไตรแก่ประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-star ปีที่ 13พิธีมอบผ้าไตรแก่ประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-star ปีที่ 13

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบุพเปตพลีวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบุพเปตพลี

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

กาสาวชาดก ชาดกว่าด้วยผ้ากาสาวพัสตร์กาสาวชาดก ชาดกว่าด้วยผ้ากาสาวพัสตร์

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายมอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 แก่พระสงฆ์และประชาชนชาวเมียนมาวัดพระธรรมกายมอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 แก่พระสงฆ์และประชาชนชาวเมียนมา

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯวัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

พิธีบูชาข้าวพระ Online ณ วัดพระธรรมกายมินเนโซตาพิธีบูชาข้าวพระ Online ณ วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยช่วงเข้าพรรษาวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยช่วงเข้าพรรษา

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่างวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์

คณะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี เยี่ยมชมแปลงดอกไม้ “ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส” คณะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี เยี่ยมชมแปลงดอกไม้ “ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส”

 

Home

อ่านธรรมะ