วันวิสาขบูชา Vesak Day วันสำคัญสากลของโลก


[ 29 มี.ค. 2554 ] - [ 18287 ] LINE it!

 
 
 
วันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) วันสำคัญสากลของโลก
 
 
วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก
วันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา
">
">
">
">
เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว
">
 
">
">

">
 
     วันวิสาขบูชา Vesak Day เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6  พระองค์เป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ในพระชาติสุดท้ายการบังเกิดขึ้นของพระองค์เป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ไม่มีใครที่จะส่งผลต่อโลกได้มากขนาดนี้ คือทุกๆ ถ้อยคำที่พระองค์เปล่งออกมามันเหมือนเป็นบทสรุป เช่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสหรือเปล่า ถ้าเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นคือบทสรุป ที่เราสามารถนำไปใช้ได้ทันทีทุกถ้อยคำปราศจากข้อสงสัย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) เป็นวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง

     การบังเกิดขึ้นของพระองค์นี้เป็นการยากมาก พระองค์ประกอบด้วยพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งในคืนสุดท้ายก่อนตรัสรู้ธรรม พระองค์ตั้งใจว่า แม้เลือดเนื้อในตัวเราจะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตามที หากยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เราจะไม่ลุกจากบรรลังก์นี้เป็นอันขาด นี่คือน้ำพระทัยอันเด็ดเดี่ยวของพระองค์

ในพระชาติสุดท้าย ทรงเกิดเป็นสุเมธดาบส
เมื่อครั้งที่เกิดเป็นสุเมธดาบส ได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดแก่มหาชนทั้งแผ่นดิน

      ในพระชาติที่พระองค์ได้รับพยากรณ์ครั้งแรก เมื่อครั้งที่เกิดเป็นสุเมธดาบส พระองค์เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีใหญ่ เมื่อพ่อแม่เสียชีวิต ก็คิดว่าสมบัติทั้งหลายเมื่อเวลาตายไปพ่อแม่ไม่เห็นเอาไปได้เลย เดี๋ยวไม่นานเราก็จากโลกนี้ไป ว่าอย่างนั้นแล้วก็เลยยกสมบัติเหล่านี้บริจาคให้กับมหาชนหมดเลยทั้งแผ่นดิน จากนั้นจึงออกบวช เป็นสุเมธดาบส

ทรงทอดกายเป็นสะพานให้พระทีปังกรพระพุทธเจ้าเสด็จผ่าน
สุเมธดาบสทอดกายให้พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จผ่าน

      จนกระทั่งมาพบกับพระทีปังกรพุทธเจ้ายอมทอดกายเป็นสะพานให้พระองค์เดินผ่านเสร็จเรียบร้อยมุ่งหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณปราถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ใจของพระองค์มีขนาดที่ว่า ถ้ามองไปข้างหน้าสุดขอบจักรวาลเป็นทะเลน้ำทองแดงที่เดือด ถ้าสุดขอบจักรวาลนั้นคือการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็พร้อมจะแวกว่ายฝ่าทะเลนี้ไปจนสุดกำลัง

สุเมธดาบสปราถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขณะที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จผ่านไป สุเมธดาบสโพธิสัตว์ก็ได้กระทำความปรารถนาอันยิ่งใหญ่
นั่นก็คือการตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต

     ในสมัยของพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2 ) พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูประเพณีวันวิสาขบูชาให้เป็นแบบแผน พระองค์ทรงดำริให้วันวิสาขบูชาเป็นพระราชพิธีจัดต่อเนื่องกัน 3 วัน จริงๆ การฉลองมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในยุคนั้นตั้งแต่พระมหากษัตริย์ถึงพระบรมวงศ์ศานุวงค์ จนถึงชาวเมือง ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน ต่างช่วยกันทำความสะอาดทั้งเมืองให้สะอาดและประดับด้วยดอกไม้เครื่องหอมต่างๆ พอตกเย็นก็จะไปเวียนประทีปกัน กลางคืนประชากรทั้งสุโขทัยจะอยู่ที่วัด เพราะพระราชาทำตัวเป็นแบบอย่าง ฟังเทศน์ ฟังธรรม พอกลางวันก็พากันไปถวายสังฆทานให้กับพระภิกษุ สามเณรที่วัด ปล่อยนกปล่อยปลา ฯลฯ
">

เข้าวัดปฏิบัติธรรม
เข้าวัดทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาในวันวิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

      สมัยอยุธยาก็มีอยู่แต่น้อยลงเพราะอิทธิพลของพรามณ์เข้ามาเยอะ พอถึงยุครัตนโกสินทร์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ 2 ) พระองค์ก็เลยฟื้นฟูขึ้นมา ปัจจุบันบอกว่าเราเหลือ 1 วัน จริงๆ วันหยุดราชการมี 1 วัน แต่เราจะคง 3 วันไว้ได้นั้นก็อยู่ที่เรา ธรรมเนียมประเพณีที่เคยมีแล้วไม่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน คือ ในสมัยสุโขทัยประชากรร้อยละ 99 จะอยู่ที่วัดในวันวิสาขบูชาหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ  คนทั้งเมืองอยู่ที่วัดหมด ปัจจุบันนี้คือส่วนที่ขาดหายไป
องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสากลของโลก เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ เมตตาสั่งสอนมวลมนุษย์ ไม่ว่าจะศาสนาใด โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้ก็เพื่อจะให้พิสูจน์หาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ก็ยังมีพระปัญญาธิคุณสั่งสอนมวลมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วย
">


รับชมคลิปวิดีโอวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
ชมวิดีโอวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก   Download ธรรมะวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

วันวิสาขบูชา

บทความที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา Vesak Day

">
">Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีต่างๆ และหน้าที่ชาวพุทธศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีต่างๆ และหน้าที่ชาวพุทธ

กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญ ประจำปี 2554กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญ ประจำปี 2554

คำถวายสังฆทาน พิธีการถวายสังฆทาน ลำดับขั้นตอนในการถวายสังฆทานคำถวายสังฆทาน พิธีการถวายสังฆทาน ลำดับขั้นตอนในการถวายสังฆทานHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา