ขอเชิญรับเหรียญที่ระลึกรุ่นพระฉลองชัย ชิตัง เม


[ 9 เม.ย. 2554 ] - [ 17408 ] LINE it!

วันคุ้มครองโลก

ขอเชิญรับเหรียญของขวัญที่ระลึก

 
     ขอเชิญมาร่วมงานถวายสังฆทาน 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2554 พร้อมรับเหรียญที่ระลึกรุ่น “ฉลองชัย ชิตังเม”
 
ถวายสังฆทานวันคุ้มครองโลก
ถวายสังฆทานในวันคุ้มครองโลกปีที่ผ่านมา
 
     ยังจำกันได้หรือไม่กับภาพมหาปีติในวันคุ้มครองโลกปีที่ผ่านมา เมื่อพระราชาคณะ   พระสังฆาธิการจากทั่วประเทศ คณะสงฆ์จาก 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ และคณะสงฆ์จากต่างประเทศทั่งนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน รวมแล้วกว่าแสนรูป ได้เมตตาเดินทางมาเป็นนาบุญให้พวกเราทุกคนได้ถวายมหาสังฆทานกันอย่างปีติเบิกบาน
 
     ภาพอันเป็นทัสนานุตริยะในวันนั้น ก็คือ ภายในมหารัตนวิหารคดทั้ง 4 ด้าน ที่ยาวถึงกว่า 4 กิโลเมตร ต่างเนืองแน่นไปด้วยสาธุขนนับแสนคนที่มาร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานกับเนื้อนาบุญของโลกที่นั่งอยู่บนอาสน์สงฆ์อย่างสงบสง่างามเป็นแถวยาวจนเต็มพื้นที่ของมหารัตนวิหารคดทั้ง 4 ทิศ และที่สำคัญช่วงท้ายของพิธีกรรม พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้กล่าวขอบพระคุณในความเมตราของคณะสงฆ์ทุกรูปที่มาร่วมงาน และกราบนิมนต์ทุกรูปให้มาร่วมงานอีกครั้งในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้
 
      สังฆทานวันคุ้มครองโลก         
การถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า 30,000 วัด
 
      สิ่งนี้เป็นสัญญาว่าบัดนี้บุญลาภอันประเสริฐคือการถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์กว่า 30,000 วัด ทั่วประเทศกำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งนับเป็นบุญที่มิใช่ว่าจะบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆ บนโลกใบนี้ แต่ด้วยบารมีธรรมและมโนปณิธานอันแน่วแน่ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก และต้องการรวมพุทธบุตรทั่วโลกทุกนิกายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อช่วยกันนำธรรมะไปคุ้มครองโลกให้บังเกิดสันติภาพที่แท้จริง
 
เหรียญที่ระลึก
เหรียญที่ระลึกรุ่นพระฉลองชัย ชิตัง เม
 
     ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ ผู้ที่สวมชุดขาวมาร่วมงานจะได้ภาพพระฉลองชัย ชิตัง เม ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร เพื่อนำไปบูชา และรับมอบเหรียญของขวัญที่ระลึกรุ่น “ฉลองชัย ชิตัง เม” จากคณะสงฆ์เมื่อเสร็จงานในช่วงเย็น
 
กิจกรรมในวันคุ้มครองโลก มีรายละเอียดดังนี้
 
ภาคเช้า
 
09.30 น.
- นำนั่งสมาธิ(Meditation)
- พิธีมอบ
ปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
11.00 น.
- พิธีถวายสังฆทาน
 
ภาคบ่าย
 
13.30 น.
- นั่งสมาธิ
14.00 น.
- พิธีมอบโล่ โดยสมเด็จฯ และมอบประกาศนียบัตรโดยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาค แด่เจ้าอาวาสศูนย์อบรม
14.30 น.
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์
15.15 น.
- ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา
15.30 น.
- พระราชภาวนาวิสุทธิ์ถวายไทยธรรมแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ                
- ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เดินทางกลับ
- พิธีถวายสังฆทานพุทธบุตร 30,000 กว่าวัด และ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวขอบคุณ
- คณะสงฆ์ให้พร / บูชาพระรัตนตรัย
16.00 น.
- เสร็จพิธี
 
ภาคค่ำ 
 
พิธีอธิษฐานจิตปิดเจดีย์ ณ ลานธรรม
18.00 น.
- ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ (บริเวณเสาคู่)
- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
- ท่านประธานสงฆ์กล่าวเชิญ ผู้แทนกล่าวถวายองค์พระฉลองชัย ชิตัง เม
- พิธีกรกล่าวเชิญเจ้าภาพ 22 ท่าน ขึ้นรับองค์พระธรรมกายจากท่านประธานสงฆ์
- ขบวนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ จำนวน 1,000 ท่าน อัญเชิญองค์พระธรรมกาย เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
- ท่านประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตฉลองชัย ชิตัง เม, แผ่เมตตา / บูชาพระรัตนตรัย
- จุดพลุฉลองปิดเจดีย์
19.15 น.
- ท่านประธานสงฆ์เดินทางกลับ
19.30 น.
- สาธุชนรับมอบเหรียญของที่ระลึกรุ่น "ฉลองชัย ชิตัง เม" จากคณะสงฆ์
- สาธุชนเดินทางกลับ
 
การเดินทางมาวัดพระธรรมกาย
 
แผนที่มาวัดพระธรรมกาย
 
     การเดินทางมาวัดพระธรรมกายสามารถเดินทางมาโดย รถยนต์ส่วนตัว, รถโดยสารประจำทาง, รถไฟ หรือ รถบริการรับส่งสาธุชน ดังนี้
 
1. การเดินทางโดยรถยนต์ มีสองเส้นทางด้วยกัน
 
     1.1 มาตามเส้นทางพหลโยธิน ตรงมาทางทิศเหนือผ่านรังสิต ผ่านศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพตรงไปจนกระทั่งสังเกตเห็นป้ายบอกทางไปคลองหลวง ให้ขับรถชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน จะผ่านปั๊มน้ำมันโมบิลเจอทางแยกที่หนึ่ง เป็นทางแยกขึ้นสะพานลอยไปเชียงราก ให้เลยไป เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกที่สอง เป็นทางยกระดับสะพานลอยไปคลองหลวง ขณะขึ้นสะพานให้ชิดขวาตลอด เมื่อลงจากสะพานลอย ให้ขับตรงไปจนผ่านปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าวัดพระธรรมกาย

     1.2 เส้นทางด่วนเอเชียนเกมส์ ให้ลงจากทางด่วนที่มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ขับรถตรงมาผ่านทางเข้ามหาวิยาลัยด้านซ้าย ขึ้นสะพานลอยแล้วขับตรงไปผ่าน ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดพระธรรมกาย
 
2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีสองเส้นทางเช่นกัน
 
     2.1 เส้นทางแรก โดยสารรถประจำทางสาย 356 , 39 , ปอ.39 , ปอ.29 , ปอ.21 เฉพาะที่มีป้ายว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รถประจำทางดังกล่าวข้ามสะพานลอยรังสิตตรงมาบนถนนพหลโยธิน เมื่อผ่านปั๊มน้ำมันโมบิลจะเห็นทางแยกซ้ายมือเลี้ยวขึ้นสะพานลอยไปเชียงราก และ คลองหลวง รถประจำทางจะตรงไปให้ลงรถประจำทางที่ป้ายบางขันธ์ ตรงสะพานลอยคนข้าม และ ข้ามสะพานลอยมายังฝั่งตรงข้ามจะมีรถมอเตอร์ไซท์รับจ้างมาถึงป้อมยามด้านวัด พระธรรมกาย ค่าบริการ 20 บาท (วัดพระธรรมกายไม่อนุญาตให้รถมอเตอร์ไซท์รับจ้างเข้าไปในบริเวณวัด เพื่อรักษาความสงบ และ บรรยากาศในการปฏิบัติธรรม)
 
     2.2 เส้นทางที่สอง โดยสารรถประจำทางสาย 39, 59 , 29 , ปอ.39 , ปอ.29 , ปอ.21 ที่จะไปสุดสายที่ตลาดรังสิต เมื่อรถประจำทางดังกล่าวเลี้ยวซ้ายเข้ารังสิต ให้ลงรถที่ป้ายแรกและข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้าม เพื่อขึ้นรถประจำทางสายคลอง 5 หนองเสือ (รถสีเขียวอ่อน) ถึงหน้าวัดพระธรรมกาย ค่าบริการ 10 บาท
 
3. การเดินทางโดยรถไฟ  

     จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ลงที่สถานีรถไฟเชียงราก แล้วนั่งรถรับจ้าง (สองแถว) จากสถานีรถไฟเชียงราก ถึง ปากทางเข้าตลาดบางขันธ์ จากตลาดบางขันธ์ให้นั่งรถมอเตอร์ไซท์รับจ้าง ถึงวัดพระธรรมกาย ค่าบริการ 20 บาท
 
4. การเดินทางโดยใช้บริการรถรับส่งสาธุชน  

     วัดพระธรรมกายได้จัดรถบัสบริการรับส่งสาธุชนที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรม ในวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ธรรมดา หรือวันงานบุญใหญ่ๆ ของทางวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้
 
     หากต้องการทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับจุดออกรถบัส ในกรุงเทพฯ หรือ จุดออกรถเพิ่มเติม ในวันสำคัญทางศาสนาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่ แผนกจราจร วัดพระธรรมกาย โทร.02-8312131 ถึง 2 หรือ ทุกวันอาทิตย์ ที่เสาโอ16 สภาธรรมกายสากล
 
     สำหรับจุดออกรถบัสต่างจังหวัด สามารถสอบถามข้อมูลของแต่ละจังหวัดได้ที่ กองแก้วภูธร วัดพระธรรมกาย โทร.
ภาคกลาง
02-8312611-7
ภาคตะวันตก
02-8312620-6
ภาคตะวันออก
02-8312630-8
ภาคอีสาน
02-8312640-6
ภาคเหนือ
02-8312650-6
ภาคใต้
02-8312660-8
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานบุญต่างๆ ของวัดพระธรรมกายได้ที่เบอร์ 02-831-1000
 
รับชมวิดีโอ 2 BigBoon ประวัติศาสตร์
 

รับชมคลิปวิดีโอ2 Bigboon ประวัติศาสตร์
ชมวิดีโอ2 Bigboon ประวัติศาสตร์  MP3 ธรรมะ2 Bigboon ประวัติศาสตร์   Download ธรรมะ2 Bigboon ประวัติศาสตร์
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับวันคุ้มครองโลก
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข่าวดี..สำหรับการปิดองค์พระฉลองชัยชิตัง เมข่าวดี..สำหรับการปิดองค์พระฉลองชัยชิตัง เม

ขอเชิญร่วมงานบุญถวายการต้อนรับและล้างเท้าพระธุดงค์ขอเชิญร่วมงานบุญถวายการต้อนรับและล้างเท้าพระธุดงค์

ร่วมบริจาคสร้างศาลาอบรมพระ ศูนย์อบรมวัดท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วร่วมบริจาคสร้างศาลาอบรมพระ ศูนย์อบรมวัดท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวบุญฝากประกาศ