ลูกชายกับลูกสาวของลูกทำไมเขารักกันมากและบุญใดที่ทำให้เขาทั้งสองเรียนเก่งมาก


[ 25 มิ.ย. 2554 ] - [ 14366 ] LINE it!

สองพี่น้องนักสร้างบารมี
 
คำถามจากทางบ้าน:
        ลูกชายและลูกสาวของลูก ทำไมเขารักกันมาก ผูกพันกันมาก ไม่เคยทะเลาะกันเลยจนใครๆ ก็ต้องแปลกใจ และบุญใดที่ทำให้เขาทั้งสองเรียนเก่งมาก ได้เกรด ๔ ทุกวิชาคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
        สำหรับลูกชายและลูกสาวของลูกในชาติปัจจุบัน เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมา ต่างคนต่างเกิดคนละครอบครัว ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกของลูกเหมือนอย่างในชาตินี้ลูกสาวของลูกในชาตินั้นได้เกิดเป็นบุตรสาวของครอบครัวคหบดีที่มีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งส่วนลูกชายของลูกในชาตินั้นก็ได้เกิดมาเป็นบุตรชายของครอบครัวคหบดีที่มีฐานะร่ำรวยอีกครอบครัวหนึ่งด้วยเช่นกัน ครอบครัวของทั้งคู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาต่างก็เข้าวัดและศรัทธาในพระมหาเถระด้วยกันทั้งคู่ดังนั้น เวลาที่ครอบครัวทั้งสองได้มาทำบุญที่วัด คุณพ่อคุณแม่ก็จะนำทั้งคู่มาทำบุญที่วัดด้วยเสมอ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทั้งคู่ต่างได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเด็ก และมีผลปฏิบัติธรรมที่ดี สามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ และด้วยความที่ครอบครัวของทั้งคู่ต่างมาวัดอยู่เป็นประจำ จึงเป็นเหตุทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันและได้เป็นเพื่อนรักกันในที่สุด
 
เหตุที่ทำให้ลูกชายและลูกสาวของลูกรักกันมาก
เหตุที่ทำให้ลูกชายและลูกสาวของลูกรักกันมาก
 
        เมื่อทั้งคู่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ได้ตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจร่วมกัน แต่ต่อมาภายหลังทั้งคู่กลับมีเรื่องไม่เข้าใจกัน เพราะมีบุคคลที่สามที่ทำตัวเป็นผู้ปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายเอาเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งไปพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิด เพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผลทำให้ทั้งคู่ผิดใจกัน และไม่ยอมพูดคุยกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ถึงกระนั้น ทั้งคู่ต่างก็ยังมาทำบุญที่วัดเป็นปกติ คือ เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวแต่เรื่องมาสร้างบารมีก็มาสร้างบารมี เพียงแต่ว่าต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป ถ้าใครเห็นอีกฝ่าย ก็พยายามหลบหน้าหลบตากันไม่อยากเจอกัน เพราะต่างคนต่างเข้าใจผิดจากบุคคลที่สามจึงรู้สึกขุ่นข้องหมองใจด้วยกันทั้งคู่
 
        แต่สุดท้ายก็ได้มีนางเอกขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์อันตึงเครียดของทั้งคู่ซึ่งนางเอกผู้นั้นจะเป็นใครไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ตัวลูก ก็เพราะด้วยเหตุที่ตัวลูกมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับครอบครัวของทั้งคู่ พอลูกได้ทราบข่าวว่า ทั้งคู่มีปัญหาด้วยความเอ็นดูที่ตัวลูกได้เห็นทั้งสองต่างเข้าวัดมาทำบุญกันตั้งแต่เด็ก ประกอบกับตัวลูกมีหัวใจของยอดกัลยาณมิตร ลูกจึงพยายามเข้าไปคอยประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
 
        แม้ในช่วงแรกๆ ทั้งคู่จะไม่ยอมมาปรับความเข้าใจกัน หรือมาพบกันก็ตาม แต่ด้วยความพยายามของลูกกับดวงปัญญาของลูกที่จะทำให้ทั้งคู่มาคืนดีกันให้ได้ ในที่สุดทั้งคู่ก็ใจอ่อนจนได้มาพบกัน และปรับความเข้าใจกันในที่สุด หลังจากที่ทั้งคู่กลับมาคืนดี และมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วทั้งคู่ก็มีความรักและผูกพันกับตัวลูกมาก ต่างอธิษฐานจิตร่วมกันว่า นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรา ก็ขอให้เราทั้งสองอย่าได้ทะเลาะกันอีกเลย และถ้ามีเหตุอันใดที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น ก็ขอให้เราทั้งสองพูดคุยกันด้วยเหตุผลจนกว่าจะเข้าใจ และขอให้เราต่างรักกันฉันพี่น้องตลอดไป
 
        ด้วยผลจากการอธิษฐานจิตร่วมกันในชาตินั้นมารวมกับความผูกพันฉันพี่น้องของทั้งคู่ที่มีให้กันมาโดยตลอด จึงเป็นผลทำให้ชาติปัจจุบันทั้งคู่ได้มาเกิดเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตกัน และด้วยความที่ทั้งคู่ต่างสั่งสมบุญกับหมู่คณะร่วมกันมาตั้งแต่เด็กรวมกับความเคารพนับถือที่ทั้งคู่ต่างเคารพรักในตัวลูกประดุจมารดาคนหนึ่งในชาตินั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเกิดเป็นลูกชายและลูกสาวของลูกในชาติปัจจุบัน
 
สาเหตุที่ทำให้เขาทั้งสองเกิดมามีทุกอย่างพร้อม
สาเหตุที่ทำให้เขาทั้งสองเกิดมามีทุกอย่างพร้อม
 
        ส่วนสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดมามีทุกอย่างพร้อม ไม่ต้องมีชีวิตที่ลำบากตั้งแต่วัยเด็กเหมือนลูก เป็นเพราะผลบุญที่ทั้งคู่ต่างได้สั่งสมอย่างเข้มข้นในชาติที่ผ่านมา เรียกได้ว่าสร้างบารมีกันตั้งแต่ยังเด็กจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ด้วยผลแห่งบุญที่ทั้งคู่ได้สั่งสมมาจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเกิดในช่วงที่ครอบครัวของลูกมีทุกอย่างพร้อมแม้ชาติที่แล้วทั้งคู่จะสั่งสมบุญมาอย่างตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ยังเด็ก แต่ถึงกระนั้นก็อย่าได้ประมาท ลูกต้องคอยดูแลให้ทั้งสองคนหมั่นสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุญที่เขาทั้งคู่เคยทำมามีความเข้มข้นและหนาแน่นกว่าในชาติที่ผ่านมา
 
สาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เรียนหนังสือเก่งและสมองดีตั้งแต่เด็ก
สาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เรียนหนังสือเก่งและสมองดีตั้งแต่เด็ก
 
        ในพุทธันดรที่ผ่านมา ทั้งคู่ต่างก็เป็นฝ่ายกองเสบียงเกรด A++ และก็ได้ทำหน้าที่ไปจนตลอดชีวิต นอกจากนั้นทั้งคู่ยังมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี สามารถเข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่ยังเด็ก และสามารถกลับดุสิตบุรีได้ในที่สุด และด้วยเหตุที่ทั้งคู่ต่างรักในการปฏิบัติธรรม และสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้ตั้งแต่ยังเด็กนี่เอง จึงเป็นผลทำให้ทั้งคู่เรียนหนังสือเก่งและสมองดีตั้งแต่เด็กดังนั้น ในชาตินี้ลูกต้องคอยประคับประคองลูกทั้งสองคนให้ดี แล้วเขาทั้งสองจะกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวรวมถึงหมู่คณะด้วย
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เหตุใดน้องสาวคนเล็กของลูกจึงรู้สึกผูกพันกับตัวลูกมากเหตุใดน้องสาวคนเล็กของลูกจึงรู้สึกผูกพันกับตัวลูกมาก

หลานสาวประกอบเหตุมาอย่างไรจึงเปลี่ยนจากนับถือศาสนาพุทธไปศรัทธาความเชื่ออื่นหลานสาวประกอบเหตุมาอย่างไรจึงเปลี่ยนจากนับถือศาสนาพุทธไปศรัทธาความเชื่ออื่น

พี่สาวของลูกมีอัธยาศัยข้ามชาติมาอย่างไรจึงไม่สนใจดูแลคุณพ่อคุณแม่เลยพี่สาวของลูกมีอัธยาศัยข้ามชาติมาอย่างไรจึงไม่สนใจดูแลคุณพ่อคุณแม่เลยHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา