หลานสาวประกอบเหตุมาอย่างไรจึงเปลี่ยนจากนับถือศาสนาพุทธไปศรัทธาความเชื่ออื่น


[ 28 มิ.ย. 2554 ] - [ 15062 ] LINE it!

ศาสนาพุทธไม่ยุติธรรม
 
คำถามจากทางบ้าน:
        หลานสาว (ลูกของพี่ชายคนที่ ๗) ประกอบเหตุมาอย่างไรจึงเปลี่ยนจากนับถือศาสนาพุทธไปศรัทธาความเชื่ออื่น โดยเธอให้เหตุผลว่า ศาสนาพุทธไม่ยุติธรรม เธอเกิดมายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ก็ให้มารับกรรมแล้ว
 
ที่นี่มีคำตอบ:
        เหตุที่ทำให้หลานสาวเปลี่ยนศาสนาไปศรัทธาความเชื่ออื่น เพราะเมื่อหลายชาติก่อนๆ เธอเคยเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ พ่อแม่ก็ได้อบรมสั่งสอนให้เธอนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กๆ แต่ด้วยเหตุที่เธอเป็นคนมีทิฐิมานะจึงมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงในชาตินั้น ดังนั้น เมื่อเติบโตขึ้นจึงคิดว่า พระพุทธศาสนาไม่ใช่ความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาของตัวเธอเอง ประกอบกับพ่อแม่ของเธอก็ไม่สามารถอธิบายหลักคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาให้แก่เธอได้ ทำให้เธอรู้สึกว่าศาสนาพุทธยังไม่ใช่ศาสนาที่ดีที่สุด
 
เหตุที่ทำให้หลานสาวของลูก เปลี่ยนศาสนาไปศรัทธาความเชื่ออื่น
เหตุที่ทำให้หลานสาวของลูก เปลี่ยนศาสนาไปศรัทธาความเชื่ออื่น
 
        ดังนั้นเธอจึงได้ทดลองไปแสวงหาความเชื่ออื่นที่คิดว่า เป็นความเชื่อที่ดีกว่า แต่ความเชื่อใหม่ที่เธอไปนับถือนี้กลับไม่มีเหตุผล และไม่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะความเชื่อนี้สอนให้บูชาเทพเจ้า ซึ่งเทพเจ้านั้นจะมีตัวตน หรือไม่มี ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ มันเลื่อนลอย เหมือนชายหนุ่มนึกถึงหญิงสาวในฝัน เห็นหญิงสาวในฝันที่ไม่มีจริงแต่เมื่อเธอได้เลือกแล้ว เธอก็ได้ศรัทธาในความเชื่อนั้น
 
        ต่อมาภายหลังเมื่อมีคนไปชี้แจงแสดงเหตุผลด้วยใจที่เยือกเย็น ทำความเข้าใจใหม่ให้กับเธอ บุญเก่าของเธอจึงได้ช่อง ทำให้เธอหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมในชาติปัจจุบัน
 
        หลานสาวของลูกเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ แต่เพราะวิบากกรรมที่เคยทำมาในอดีตมาส่งผล ทำให้เธอเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาผิดๆ เพราะไปฟังที่ปลายเหตุว่า ศาสนาพุทธสอนไว้ว่า คนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรม จึงรู้สึกไม่ยุติธรรมที่ว่าเมื่อเกิดมาแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรผิด ก็ต้องมารับกรรมเสียแล้ว ที่เธอคิดเช่นนี้ เพราะเธอยังไม่ได้ศึกษาต่อไปอีกว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะเธอเคยประกอบเหตุเอาไว้ในอดีต ทำให้ปัจจุบันต้องมาใช้ผลกรรมนั้น แต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงทำให้เธอเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น และศาสนาใหม่ที่เธอหันไปนับถือนั้น เธอก็ไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักคำสอนของศาสนานั้น เพราะศาสนาใหม่นี้มีคำสอนที่ไม่ยุติธรรม และไม่มีเหตุผลหนักเข้าไปกว่าเดิมอีก
 
        เขาสอนว่า มนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพราะต้นบรรพบุรุษของมนุษย์เคยทำบาปเอาไว้ ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นลูกหลานจึงต้องได้รับบาปนี้ติดตัวมาด้วย และทุกคนจะต้องล้างบาป ทั้งๆ ที่บาปนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองเลย ซึ่งมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผล และไม่มีความยุติธรรมเลย ตอนนี้เธอกำลังอยู่ในช่วงที่ใช้วิบากกรรมอยู่ จะล้างบาปด้วยน้ำ ให้ไปแช่แบบปลาอย่างนั้นทั้งชาติก็ไม่หมดบาป
 
ถ้าเราอยากจะได้ความยุติธรรมที่แท้จริงจะต้องปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมเสียก่อน
ถ้าเราอยากจะได้ความยุติธรรมที่แท้จริงจะต้องปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมเสียก่อน
 
        ความยุติธรรมที่แท้จริงยังไม่มีหรอก ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมถ้าเราอยากได้ความยุติธรรมที่แท้จริง จะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมก่อน เรื่องกฎแห่งกรรมจึงจะยุติได้ เพราะเห็นว่า อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล แล้วไปดับเหตุนั้นเสีย ผลก็จะดับไปเอง จะยุติไปเอง เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พี่สาวของลูกมีอัธยาศัยข้ามชาติมาอย่างไรจึงไม่สนใจดูแลคุณพ่อคุณแม่เลยพี่สาวของลูกมีอัธยาศัยข้ามชาติมาอย่างไรจึงไม่สนใจดูแลคุณพ่อคุณแม่เลย

พี่ชายต้องทุบองค์พระดินเหนียวที่ปั้นไว้ทิ้งไปจะมีวิบากกรรมหรือไม่พี่ชายต้องทุบองค์พระดินเหนียวที่ปั้นไว้ทิ้งไปจะมีวิบากกรรมหรือไม่

บุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดมายากจนและลำบากในวัยเด็ก ทำไมบ้านของลูกจึงถูกไฟไหม้บุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดมายากจนและลำบากในวัยเด็ก ทำไมบ้านของลูกจึงถูกไฟไหม้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา