รับทันที กระเป๋าลดโลกร้อน เมื่อมาปล่อยปลากับ DMC.tv ในวันเสาร์ที่ 10 ก.ย.นี้ !!!


[ 9 ก.ย. 2554 ] - [ 17351 ] LINE it!

ทำบุญปล่อยปลา

ทำบุญปล่อยปลากับ DMC.tv

เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 
เสาร์ที่ 10 กันยายน 2554
เวลา 13.30 น.
 
พบกันที่เก่า เวลาเดิม บ่ายโมงครึ่ง ณ วัดมะขาม

กิจกรรมปล่อยปลา


     ขอเชิญสมาชิก DMC.tv เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลาดุกไข่ 100 กิโลกรัม ประจำเดือน กันยายน 2554 ปรารภเหตุ  เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ปล่อยปลาที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องมาทำบุญปล่อยปลาด้วยกันเป็นทีมกับสมาชิก เว็บไซต์ DMC.tv สุขภาพแข็งแรงพร้อมเพรียงกันเป็นทีมเลยค่ะ
 
ปล่อยปลาครั้งนี้ มีของที่ระลึกจากทางเว็บไซต์มอบให้กับทุกคน "กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน" คนละ 1 ใบทันที อิ่มบุญ อิ่มใจ มีกระเป๋าผ้าใช้เป็นที่ระลึก พบกันพรุ่งนี้นะคะ
 
และมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการปล่อยปลามาฝากดังนี้ค่ะ
 

 
 

คําอธิษฐานปล่อยปลา


คำกล่าว ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา

พุทธะบูชา, มหาเตชะวันโต
ข้าพเจ้า, บูชาพระพุทธเจ้า, ขอให้มีเดช, มีอำนาจ, มีวาสนา

ธรรมะบูชา, มหาปัญโญ
ข้าพเจ้า, บูชาพระธรรม, ขอให้มีปัญญา

สังฆะบูชา, มหาโภคะ, วะโห
ข้าพเจ้า,บูชาพระสงฆ์, ขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติ

อิมินา สักกาเรนะ, พุทธัง, ธัมมัง, สังฆัง ,ปูเชมิ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึง, พระพุทธเจ้า, พระธรรมเจ้า ,พระสงฆเจ้า

อีกทั้งคุณมารดา บิดา, คุณครูอุปฌาย์อาจารย์, คุณทานบารมี, ศีลบารมี ,เนกขัมมะบารมี, ปัญญาบารมี,วิริยะบารมี, ขันติบารมี, สัจจะบารมี,อธิษฐานบารมี, เมตตาบารมี, อุเบกขาบารมี, ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา,ตั้งแต่ร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ ก็ดี, ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา, ในปัจจุบันนี้, ตั้งแต่เล็กแต่น้อย, จะระลึกได้ก็ดี, มิระลึกได้ก็ดี,

ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น, จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า, ให้สิ้นสรรพทุกข์, ให้สิ้นสรรพโศก, ให้สิ้นสรรพโรค, ให้สิ้นสรรพภัย, ศัตรูใดๆ อย่ามาพ้องพาน,

สัพเพสัตตา, อะเวรา, อัพยาปัชฌา, สุขีอัตตานัง, ปะริหะรันตุ,
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,จงเป็นผู้ไม่มีเวร,จงเป็นผู้ไม่มีภัย, ขอให้พ้นทุกข์พ้นภัย,
ปลาทั้งหลายเหล่านี้, ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้, ก็จะถึงซึ่งความตาย, ในวันนี้ หรือพรุ่งนี้,

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้, สัตว์พ้นจากความตาย, สัตว์พ้นจากที่คุมขัง, ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น, จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า, ให้สิ้นสรรพทุกข์, ให้สิ้นสรรพโศก, ให้สิ้นสรรพโรค, ให้สิ้นสรรพภัย, ศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพาน,ให้ได้บรรลุ มรรคผลนิพพาน, ในกาลปัจจุบันนี้เทอญ, นิพพานะปัจจะโย โหตุ.
 

 
.................................................................................
อานิสงส์การปล่อยปลา
.................................................................................

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้
2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน
5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย


 


 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รวมพลังลูกพระธัมฯ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมใจชวนเพื่อนบนโลกออนไลน์เข้ากลุ่มรับของที่ระลึกทันทีรวมพลังลูกพระธัมฯ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมใจชวนเพื่อนบนโลกออนไลน์เข้ากลุ่มรับของที่ระลึกทันที

รวมภาพปล่อยปลา มาแล้ว !!! ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกับเว็บไซต์ DMC ภาพดีๆ ที่คุณต้องอนุโมทนารวมภาพปล่อยปลา มาแล้ว !!! ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกับเว็บไซต์ DMC ภาพดีๆ ที่คุณต้องอนุโมทนา

ปล่อยปลาทำบุญให้ชีวิตสัตว์เนื่องในวาระครบรอบ 127 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ปล่อยปลาทำบุญให้ชีวิตสัตว์เนื่องในวาระครบรอบ 127 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

กิจกรรมเว็บ dmc.tv