อานิสงส์ของการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชวนคนบวชและติดจานดาวธรรม


[ 8 ก.ย. 2554 ] - [ 17443 ] LINE it!

ชวนคนติดจาน/ชวนเพื่อนบวช/สนับสนุนคนให้ได้บวช/อนุญาตให้สามีบวช/มัคคุเทศก์ชวนคนเข้าวัด/ผู้นำบุญ
 
คำถามจากทางบ้าน:
 

        ลูกทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญ ชักชวนเพื่อนๆ มาทำบุญ และติดจานดาวธรรม* ลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรคะ

อานิสงส์ของการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญ และติดจานดาวธรรม
อานิสงส์ของการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญ และติดจานดาวธรรม
 
* จานดาวเทียม ช่อง DMC ถ่ายทอดรายการธรรมะ ไปทุกทวีปทั่วโลก
 

        ผมเคยแนะนำเพื่อนให้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย ท่านก็บวชมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ ๒๐ พรรษาแล้ว ผมจะได้บุญนี้มากน้อยเพียงไร และในทางกลับกัน ภพชาติต่อไป ท่านจะมาแนะนำผมให้ได้บวช และได้บวชจนตลอดชีวิตหรือไม่ครับ

        จากการที่สาธุชนผู้ใจบุญวัดเจริญภาวนาแมนเชสเตอร์ ได้ออกค่าตั๋วเครื่องบิน เพื่อสนับสนุนให้ผมและพี่ชายมาบวชที่วัดพระธรรมกายนั้น จะได้รับอานิสงส์อย่างไรครับ

        บุพกรรมใดทำให้ลูกได้สามีที่ดี เราไม่เคยขัดกันเรื่องการทำบุญเลย อดีตชาติเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไร การที่ลูกอนุญาต อนุโมทนา และส่งเสริมให้สามีบวชอุทิศชีวิต ลูกจะได้บุญอย่างไรคะ
        ลูกมีอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัด ลูกจะได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้อย่างไรบ้างคะ
        บุพกรรมใดทำให้สามีได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด และมีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี สามีจะได้รับผลบุญนี้อย่างไรบ้างคะ
ที่นี่มีคำตอบ:
 
        การทำหน้าที่ผู้นำบุญชักชวนเพื่อนๆ มาทำบุญ และติดจานดาวธรรมนั้น จะได้อานิสงส์โดยย่อ คือ ได้บริวารสมบัติเป็นเบื้องต้น จะมีปัญญาบารมี ได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย จะได้รับการช่วยเหลือไปทุกภพทุกชาติ จะมีส่วนแห่งบุญทุกบุญที่เพื่อนๆ เหล่านั้นทำ เช่น มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ เป็นต้น
 
อานิสงส์ของการชวนคนมาบวช
อานิสงส์ของการชวนคนมาบวช
 
        ตัวลูกจะได้อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้มีส่วนในบุญทุกบุญที่ท่านทำ จะทำให้มีสายบุญกับหมู่คณะ จะมีอานิสงส์ได้บวชต่อไปเหมือนท่าน โดยจะมีท่านมาแนะนำเป็นกัลยาณมิตรให้ เป็นต้น
 
อานิสงส์โดยย่อของสาธุชนผู้ใจบุญที่สนับสนุนการบวช
อานิสงส์โดยย่อของสาธุชนผู้ใจบุญที่สนับสนุนการบวช
 
        สาธุชนผู้ใจบุญที่สนับสนุนการบวชจะได้รับอานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้มีส่วนแห่งบุญจากการบวชของลูกทั้งสอง เช่น ได้บุญปิดอบายไปสวรรค์ จะได้รับความสะดวกสบายในทุกสถานที่ จะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้มีดวงตาเห็นธรรม เป็นต้น
 
        ส่วนตัวลูกทั้งสองนั้นก็เคยมีบุญสงเคราะห์ญาติมาในอดีต ดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะมีคนมาช่วยเหลือในกิจที่ชอบ
 
เหตุที่ทำให้ลูกได้สามีดีไม่เคยขัดกันเรื่องการทำบุญเลย
เหตุที่ทำให้ลูกได้สามีดีไม่เคยขัดกันเรื่องการทำบุญเลย
 
        ลูกได้สามีดี ไม่เคยขัดเรื่องการทำบุญเลยนั้น ก็เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมา ได้ร่วมสร้างบุญกันมาในอดีต ในแต่ละชาติที่ผ่านมาตอนสุดท้ายเขาก็ออกบวช
 
        การที่ลูกอนุญาต อนุโมทนา และส่งเสริมให้สามีบวชอุทิศชีวิตนั้น ลูกก็จะมีส่วนในบุญที่เขาบวช ซึ่งจะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะทำให้เรามีเชื้อสายแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ และจะได้เป็นคู่บุญคู่บารมี เหมือนนางภัททกาปิลานีและปิปผลิมาณพ คือ เป็นคู่บุญด้วยกัน และก็จะได้บรรลุธรรมไปด้วยกัน เป็นต้น
 
อานิสงส์ของการเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัด
อานิสงส์ของการเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัด
 
        ลูกเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้น มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีบริวารสมบัติติดตัวไป มีพรรคพวกที่ดีที่จะเกื้อหนุนในการสร้างบารมีของตัวลูก เป็นต้น เพราะลูกชวนเขามาศึกษาเรื่องความดี มาสู่กระแสแห่งความดี
 
        บุพกรรมที่ทำให้สามีของลูกได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด คือ ในอดีตหลาย ๆ ชาติ สามีของลูกเป็นผู้นำบุญ คือ ทั้งทำทานด้วยตัวเองและชวนผู้อื่นทำทานด้วย ในระดับตามกำลังแห่งบุญ เมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตามกำลังแห่งบุญ
 
เหตุที่ทำให้สามีของลูกได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด
เหตุที่ทำให้สามีของลูกได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด
 
        ส่วนการที่ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี จะได้รับผลบุญนี้ คือ เวลาจะได้สมบัติก็จะได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพราะทำตลอดปี จะมีบริวารมาก เป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมาก จะได้อยู่ในฐานะผู้นำต่อไปอีกในภพชาติเบื้องหน้า
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บุญจากการว่ายนํ้าไปถวายภัตตาหารพระด้วยความยากลำบากนั้นมีอานิสงส์อย่างไรบุญจากการว่ายนํ้าไปถวายภัตตาหารพระด้วยความยากลำบากนั้นมีอานิสงส์อย่างไร

บุญอะไรที่ช่วยให้ลูกสาวคนที่ ๒ รอดจากการทำแท้งบุญอะไรที่ช่วยให้ลูกสาวคนที่ ๒ รอดจากการทำแท้ง

บุพกรรมใดทำให้พี่สาวต้องชํ้าใจเพราะสามีเจ้าชู้บุพกรรมใดทำให้พี่สาวต้องชํ้าใจเพราะสามีเจ้าชู้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา