รวมพลังลูกพระธัมฯ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมใจชวนเพื่อนบนโลกออนไลน์เข้ากลุ่มรับของที่ระลึกทันที


[ 8 ก.ย. 2554 ] - [ 17360 ] LINE it!

Social Network กลุ่มสังคมออนไลน์

 
The Social Network
กลุ่ม รวมพลังลูกพระธัมฯ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ยอดกัลยาณมิตรของโลก
 
Social Network กลุ่มสังคมออนไลน์

กลุ่ม รวมพลังลูกพระธัมฯ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

สังคมออนไลน์ กับ ไลฟ์สไตล์ ปัจจุบัน


     บุญพิเศษกับทางทีมงาน ขอเชิญชวนให้ลูกพระธัมฯ ผู้ที่มีหัวใจเป็นยอดกัลยาณมิตรได้ทำหน้าทีแนะนำชักชวนเพื่อน ๆ เข้ามาสู่กลุ่มสังคมออนไลน์ social network ของ facebook ที่เป็น กลุ่ม รวมพลังลูกพระธัมฯ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 
http://www.facebook.com/groups/lookpradham/
 
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและโครงการต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกาย
2. เพื่อให้สมาชิกได้สั่งสมบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ
3. เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมให้หวนกลับมาเฟื่องฟูครอบคลุมไปทั่วทั้งโลก

โดยทีมงานจะมีของที่ระลึกไว้ตามระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนเพื่อนๆ เข้ากลุ่มธรรมะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
ถุงผ้าลดโลกร้อน

ถุงผ้าลดโลกร้อน dmc.tv
สำหรับผู้ที่ชวนเพื่อนเข้ากลุ่มได้ 20 คน

กติกาการรับของที่ระลึก

ชักชวนเพื่อนเข้ากลุ่มได้ 20 คน จะได้รับ ถุงผ้าลดโลกร้อน dmc.tv

ชักชวนเพื่อนเข้ากลุ่มได้ 100 คน จะได้รับ ดวงแก้ว 0.8 cm หนึ่งดวง

ชักชวนเพื่อนเข้ากลุ่มได้ 500 คน จะได้รับ  พระธรรมกายแก้วใสขนาด 3 นิ้ว

ชักชวนเพื่อนเข้ากลุ่มได้ 1,000 คน จะได้รับ พระธรรมกายแก้วใสขนาด 5 นิ้ว


      ท่านใดที่สามารถชักชวนเพื่อนเข้ามาสู่กลุ่มสังคมออนไลน์ได้ตามจำนวนข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ช่วงเวลาดี ช่วงนี้เท่านั้น !!! จะมีสิทธิได้รับของที่ระลึกตามรายละเอียดข้างต้นนี้
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า  "กัลยาณมิตรเป็นที่สุดของพรหมจรรย์"
 
     ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ ล้วนต้องการกัลยาณมิตรคอยชี้แนะวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เพราะกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตที่สมบูรณ์ และเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ ที่คอยชี้ทางสว่างให้แก่ชาวโลก โลกจะมืดมิดหรือสว่างไสวเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตร  เพราะฉะนั้น เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม กับการที่จะทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับทั้งตนเอง และแก่ชาวโลก โดยเฉพาะในด้านจิตใจ เราต้องหมั่นทำสมาธิเจริญภาวนา ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ เพื่อเราจะได้เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์
 
     มีพุทธพจน์ใน บัณฑิตวรรค ธรรมบท ความว่า
 
               “น ภเช ปาปเก มิตฺเต     น ภเช ปุริสาธเม
                ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ     ภเชถ ปุริสุตฺตเม
 
     บุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงคบพวกปาปมิตร ไม่พึงคบพวกบุรุษต่ำทราม พึงคบกัลยาณมิตร พึงคบบุรุษสูงสุด”
 
      เพราะฉะนั้นมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆ ในเฟสบุ๊คเข้ามาศึกษาธรรมะในกลุ่มกันนะคะ 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รวมภาพปล่อยปลา มาแล้ว !!! ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกับเว็บไซต์ DMC ภาพดีๆ ที่คุณต้องอนุโมทนารวมภาพปล่อยปลา มาแล้ว !!! ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกับเว็บไซต์ DMC ภาพดีๆ ที่คุณต้องอนุโมทนา

ปล่อยปลาทำบุญให้ชีวิตสัตว์เนื่องในวาระครบรอบ 127 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ปล่อยปลาทำบุญให้ชีวิตสัตว์เนื่องในวาระครบรอบ 127 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ข่าวน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  ณ วัดมะขามข่าวน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ณ วัดมะขามHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

กิจกรรมเว็บ dmc.tv