บุญอะไรที่ช่วยให้ลูกสาวคนที่ ๒ รอดจากการทำแท้ง


[ 14 ก.ย. 2554 ] - [ 16347 ] LINE it!

ปล่อยโคท้อง/คนมีศีล มีสัจจะ/ช่วยเหลือ ๔ จังหวัดภาคใต้
 
 
คำถามจากทางบ้าน:
 
        หลังจากมีลูกคนแรกไม่นาน ลูกก็ตั้งท้องลูกคนที่ ๒ ลูกจึงตัดสินใจทำแท้ง เพราะกลัวเลี้ยงดูเขาไม่ไหว ต่อมาก็ตั้งครรภ์อีกครั้ง เป็นท้องที่ ๓ คราวนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำแท้งอีก แต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะกินอะไรก็ไม่ยอมออก เขาอยู่ในครรภ์ถึง ๑๐ เดือน และคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์เป็นลูกสาวคนที่ ๒
 
เหตุที่ทำให้ลูกสาวคนที่ ๒ รอดจากการทำแท้ง
เหตุที่ทำให้ลูกสาวคนที่ ๒ รอดจากการทำแท้ง
 

        บุญอะไรที่ช่วยให้ลูกสาวคนที่ ๒ รอดจากการทำแท้ง และอยู่ในท้องถึง ๑๐ เดือน

        คุณยายของสามีเป็นคนจิตใจดี และความจำดีมาก เป็นคนแก่ที่ไม่เลอะเลือน อะไรเป็นเหตุให้ท่านอายุยืนและความจำดีไม่เลอะเลือนคะ

        ลูกและสามีได้ร่วมกับหมู่คณะของวัด จัดโครงการถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ทุกครั้งที่จัดงานเสร็จ ธุรกิจของลูกจะมีโปรเจ็กงานใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะเหตุใดคะ 
        บุญที่ได้มีส่วนในการจัดงาน ๒๖๖ วัดมีอานิสงส์อย่างไร การที่พระอาจารย์ ผู้ประสานงาน  ผู้นำบุญ กัลยาณมิตร ได้ทำหน้าที่สร้างสันติสุขในพื้นที่แห่งนี้โดยไม่ถอยหนีย้ายไปไหน เมื่อบุญส่งผลจะมีอานิสงส์อย่างไร จะส่งผลแบบไหน  และควรดำรงตนอย่างไรจึงจะทำหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยคะ
ที่นี่มีคำตอบ:
 
        ลูกสาวคนที่ ๒ ไม่ถูกทำแท้ง อยู่ในท้องถึง ๑๐ เดือน เพราะกรรมในอดีตเคยทำแท้งมา วิบากกรรมนี้จึงมาถูกทำแท้งบ้าง แต่ไม่แท้งเพราะบุญที่เคยช่วยโคแม่ลูกอ่อนที่เพื่อนบ้านจะขายให้เขาเอาไปฆ่า แล้วตัวเองสงสารจึงขอซื้อเอาไว้แทน
 
เหตุที่ทำให้คุณยายอายุยืนและความจำดีไม่เลอะเลือน
เหตุที่ทำให้คุณยายอายุยืนและความจำดีไม่เลอะเลือน
 
        คุณยายเป็นคนมีจิตใจดีและความจำดีมาก เป็นคนแก่ที่ไม่เลอะเลือน อีกทั้งอายุยืน เพราะในปัจจุบันท่านเป็นคนจิตใจดี  มีศีล มีสัจจะ พูดคำจริงเป็นปกติ ไม่โกหก อีกทั้งมีบุญในอดีตที่ชอบแจกจ่ายอาหารให้แก่คนทั่วไป เช่น แจกจ่ายอาหารให้กับเพื่อนบ้านอยู่เนืองนิตย์ และก็ไม่ได้มีกรรมปาณาติบาตรุนแรงติดตัวมา
 
เหตุที่ทำให้มีโปรเจ็กใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เหตุที่ทำให้มีโปรเจ็กใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
 
        ลูกได้ร่วมกับหมู่คณะของวัดจัดงานช่วยคณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ภายหลังจัดงานเสร็จก็จะมีโปรเจ็กใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะบุญที่ได้ทำนั้นมาส่งผลจ้ะ มาทำบุญกับคณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ในยามคับขันนี่บุญแรงนะ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา
 
อานิสงส์ของการมีส่วนจัดงานถวายไทยธรรม 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อานิสงส์ของการมีส่วนจัดงานถวายไทยธรรม 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
        บุญนี้จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ ไม่ว่าลูกจะไปเกิดที่ใด ก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุน ศัตรูหมู่ภัยพาลต่าง ๆ จะทำอะไรลูกไม่ได้เลย และจะเป็นบุญแรงที่จะส่งผลในปัจจุบัน เพราะทำกับพระศาสนาในยามวิกฤติ และก็จะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธ-ศาสนา จะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา จะสมบูรณ์ไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นต้น
 
ปรมัตถบารมี
ปรมัตถบารมี
 
        ทีมงานทุกคนที่ได้ทำหน้าที่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อบุญส่งผลก็จะมีอานิสงส์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วโดยย่อ และจะเป็นกุศลใหญ่ที่มีกำลังมากเป็นพิเศษกว่าการทำบุญธรรมดา เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยาก เนื่องจากต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จัดเป็น ปรมัตถบารมี* บุญนี้จึงแรงมาก
 
ให้แผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้บุญและพระรัตนตรัยหล่อเลี้ยงรักษา และใช้สติปัญญาระวังตัว
ให้แผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้บุญและพระรัตนตรัยหล่อเลี้ยงรักษา และใช้สติปัญญาระวังตัว
 
        ให้ระลึกนึกถึงบุญทุกบุญ  นึกถึงพระรัตนตรัย  แผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้บุญและพระรัตนตรัยหล่อเลี้ยงรักษา อีกทั้งให้ใช้สติปัญญา ระมัดระวังตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทจ้ะ
 
        * การบำเพ็ญความดีอย่างยิ่ง ชนิดที่ยอมสละได้แม้ด้วยชีวิต
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บุพกรรมใดทำให้พี่สาวต้องชํ้าใจเพราะสามีเจ้าชู้บุพกรรมใดทำให้พี่สาวต้องชํ้าใจเพราะสามีเจ้าชู้

กรรมใดทำให้พ่อสามีไม่ได้รับความรักความเคารพจากลูกๆ และภรรยาเลยกรรมใดทำให้พ่อสามีไม่ได้รับความรักความเคารพจากลูกๆ และภรรยาเลย

กรรมใดทำให้ลูกสาวมีอาการแพ้แสงแดดอย่างรุนแรง ต่อมาก็เป็นโรคไตกรรมใดทำให้ลูกสาวมีอาการแพ้แสงแดดอย่างรุนแรง ต่อมาก็เป็นโรคไตHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา