คนที่เลี้ยงสัตว์ขายจะมีวิบากกรรมอย่างไร


[ 29 ต.ค. 2554 ] - [ 17698 ] LINE it!

เลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยง/ขายอาหารเลี้ยงกุ้ง
 
 
คำถามจากทางบ้าน:
 
        คุณพ่อและกระผมเดินทางไปทำงานที่บาห์เรน เมื่อสร้างฐานะได้แล้ว เห็นว่าคุณพ่อเหน็ดเหนื่อยมามาก อยากให้ท่านได้พัก จึงให้คุณพ่อเดินทางกลับมาอยู่ที่เมืองไทย และกระผมก็ได้ดูแลค่าใช้จ่ายให้คุณพ่อได้ใช้อย่างพอเพียง แต่ด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนขยัน ไม่ชอบอยู่เฉยๆ พอท่านกลับมาถึงเมืองไทยได้ไม่นาน ก็เปิดเล้าหมู เล้าไก่ แต่ต่อมาเลิกกิจการไปเพราะขาดทุน
 
ถ้าเลี้ยงสัตว์เอาไว้ให้เขาฆ่าขาย หรือขายให้เขาฆ่า จะทำให้เจ็บป่วย และอายุสั้น
ถ้าเลี้ยงสัตว์เอาไว้ให้เขาฆ่าขาย หรือขายให้เขาฆ่า จะทำให้เจ็บป่วย และอายุสั้น
 
        ปัจจุบัน คุณพ่อเปิดฟาร์มเลี้ยงจระเข้ มีจระเข้กว่า ๓๐๐ ตัว นอกนั้นยังเพาะพันธุ์ลูกสุนัขขาย เปิดบ่อปลา เปิดกรงนก และยังมีแผนการเปิดคอกเลี้ยงวัวอีกด้วย
 

        ผมจะมีส่วนในบาปกรรมนี้ไหม เพราะเงินส่วนหนึ่งที่กระผมส่งไปให้คุณพ่อใช้จ่ายท่านก็นำไปซื้ออาหารให้สัตว์เหล่านั้นด้วยโดยที่กระผมไม่ได้มีจิตอนุโมทนากับสิ่งที่ท่านทำเลย

        น้องสาวเป็นคนคิดช้า พูดช้า ตัดสินใจช้าเป็นประจำ แต่เขาก็ขยันและได้พยายามเรียนจนจบอนุปริญญาด้านประมง และเพราะจบด้านนี้จึงเป็นเหตุให้ต้องมาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้มาโดยตลอด คือ ขายอาหารและเคมีภัณฑ์ที่เอาไปเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และทำนากุ้ง ซึ่งเขาก็ไม่สบายใจเลย เพราะรู้ว่ามันเป็นบาป
 

        บุพกรรมใดทำให้น้องสาวเป็นคนคิดช้า พูดช้า ตัดสินใจช้าเป็นประจำ และเพราะบุญใดทำให้น้องสาวรวยมาก มีบริวารช่วยงานมากกว่าพี่น้องทุกคน

        แต่เงินที่หามาได้มากเป็นเพราะการขายอาหารและเคมีภัณฑ์ที่เอาไปเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและทำนากุ้ง ซึ่งเขาก็นำเงินที่ได้มาทำบุญได้มากมาย และเขาควรจะทำอย่างไรกับอาชีพที่ทำอยู่ดีคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
        คุณพ่อเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย เช่น เพื่อฆ่าบ้าง เพื่อดูเล่นบ้าง เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ต่อมาทำฟาร์มจระเข้ เพาะพันธุ์ลูกสุนัขขาย เปิดบ่อปลา เปิดกรงนก และคอกวัว เป็นต้นนั้น ท่านก็จะมีวิบากกรรม คือ ถ้าเลี้ยงสัตว์ไว้ขายให้เขาฆ่านั้น ก็จะทำให้เจ็บป่วย มีอาการทุกข์ทรมานมากตอนก่อนจะตาย แล้วก็จะอายุสั้น
 
ลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมทางตรง แต่ก็มีวิบากกรรมทางอ้อม
ลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมทางตรง แต่ก็มีวิบากกรรมทางอ้อม
 
        ลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมทางตรง แต่ก็มีวิบากกรรมทางอ้อม เพราะเจตนาของลูกต้องการเลี้ยงดูบิดามารดาเท่านั้น ส่วนเงินที่ท่านได้รับไปจากลูกแล้ว ท่านจะเอาไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของท่าน ไม่เกี่ยวกันจ้ะ
 
วิบากทางอ้อมคือ อาจจะต้องมาดูแลบุพการีหรือหมู่ญาติที่มีโรคภัยไข้เจ็บมาก
วิบากทางอ้อมคือ อาจจะต้องมาดูแลบุพการีหรือหมู่ญาติที่มีโรคภัยไข้เจ็บมาก
 
        ส่วนวิบากทางอ้อม ก็คือ อาจจะต้องมาดูแลบุพการีหรือหมู่ญาติที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะกรรมปาณาติบาต ทำให้ต้องเสียเงินทอง เวลา และอารมณ์จ้ะ
 
เหตุที่ทำให้น้องสาวเป็นคนคิดช้า พูดช้า ตัดสินใจช้า
เหตุที่ทำให้น้องสาวเป็นคนคิดช้า พูดช้า ตัดสินใจช้า
 
        เหตุที่น้องสาวเป็นคนคิดช้า พูดช้า ตัดสินใจช้า เป็นเพราะเศษกรรมสุราในอดีตที่เบาบางแล้ว มาส่งผล
 
เหตุที่ทำให้รวยมากและมีบริวารช่วยงานมากกว่าพี่น้องคนอื่น
เหตุที่ทำให้รวยมากและมีบริวารช่วยงานมากกว่าพี่น้องคนอื่น
 
        ที่รวยมากและมีบริวารช่วยงานมากกว่าพี่น้องคนอื่น เพราะบุญที่เกิดจากการสงเคราะห์โลก และทำบุญในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ว่า ให้รวยด้วยสัมมาอาชีวะ ดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจะทำอะไรมันก็รวย แต่เพราะไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ จึงทำให้วิบากกรรมอื่นได้ช่อง มาส่งผลให้นำไปสู่มิจฉาอาชีวะ
 
จะรวยทรัพย์แต่ไม่ค่อยแข็งแรง
จะรวยทรัพย์แต่ไม่ค่อยแข็งแรง
 
        เงินที่หามาได้จากการขายอาหารและเคมีภัณฑ์ ที่นำไปเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและทำนากุ้ง ซึ่งเขาก็นำเงินเหล่านี้มาทำบุญมากมาย ก็จะมีวิบาก คือ จะรวยทรัพย์แต่จะไม่ค่อยแข็งแรง
 
ควรหาอาชีพใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพ
ควรหาอาชีพใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพ
 
        ดังนั้นก็ควรหาอาชีพใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพ เพราะเมื่อนำทรัพย์ที่ได้มาทำบุญก็จะได้บุญเต็มที่ และเมื่อบุญส่งผลก็จะได้รํ่ารวยและแข็งแรงจ้ะ
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วิบากกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้วิบากกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้

ผู้ที่เล่นหวยกับพี่สาวจะได้รับวิบากกรรมที่เป็นเจ้ามือหวยอย่างไรผู้ที่เล่นหวยกับพี่สาวจะได้รับวิบากกรรมที่เป็นเจ้ามือหวยอย่างไร

กรรมใดทำให้น้องสาวถูกสามียิงและต้องป่วยเป็นอัมพาตถึง ๓๐ ปีกรรมใดทำให้น้องสาวถูกสามียิงและต้องป่วยเป็นอัมพาตถึง ๓๐ ปีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา