อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 6


[ 31 ต.ค. 2554 ] - [ 19033 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 6
 
 
 
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 6
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        อานิสงส์ข้อที่ 12. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และได้ถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตแด่คณะสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมด้วยสองมือของตนเอง จะส่งผลทำให้ทุกคนจะมีมือที่สมส่วน, เนียนนุ่ม และสวยงาม สีผิวของมือจะเนียนเรียบเสมอกัน ไม่กระดำกระด่าง ข้อนิ้วจะไม่โปน ไม่แตกและไม่เป็นข้อปล้อง นิ้วของทุกคนจะงามสมส่วนกลมกลึงและดูดี ซึ่งมือและนิ้วแบบนี้ใครต่อใครก็ปรารถนา เพราะเป็นมือและนิ้วที่ใครได้เห็นก็จะสะดุดตาสะดุดใจ นอกจากมือและนิ้วจะสวยและดูดีแล้ว เล็บที่อยู่บนปลายนิ้วก็จะสวยและดูดีอีกด้วย แม้ว่าจะไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เล็บของตนเองก็ตาม แต่เล็บของทุกคนจะสวยและดูดีอย่างเป็นธรรมชาติอยู่เสมอ โดยที่ไม่ต้องไปทาหรือระบายสีอะไรต่อมิอะไรเลย
 
อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
อานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตแด่คณะสงฆ์ผู้ประพฤติธรรม
ด้วยสองมือของตนเอง จะส่งผลทำให้จะมีมือที่สมส่วน
 
        อีกทั้ง ถ้าหากในภพชาติปัจจุบัน นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคนที่มีอาการผิดปกติ หรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับมือและเล็บ เพราะวิบากกรรมในภพชาติก่อนๆได้ช่องตามมาส่งผล ยกตัวอย่างเช่น มีปลายนิ้วบวม, มือโตผิดปกติ, มือซีดขาว, มือช้ำเขียว, เป็นโรคเล็บติดเชื้อรา, ติดเชื้อไวรัส, เล็บขบ, เล็บเปราะหักหลุดง่าย, เล็บเปลี่ยนสี, เล็บกุด, เล็บไม่ยอมงอก หรืองอกออกมาแล้วก็เป็นคลื่นไม่น่าดู เป็นต้น แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินและถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตด้วยสองมือของตนเอง จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆให้หนักเป็นเบา, เบาเป็นหาย, ที่ร้ายจะกลายเป็นดี เพราะผลแห่งบุญดังกล่าวจะไปดลบันดาลให้ได้ไปเจอกับหมอที่ใจดีมีความสามารถ หรือได้ยาดีที่จะสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับมือและเล็บเหล่านั้นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ผลแห่งบุญดังกล่าวจะไปดลบันดาลให้ได้ไปเจอกับหมอที่ใจดีมีความสามารถ หรือได้ยาดี
ที่จะสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับมือและเล็บเหล่านั้นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
         เมื่อถึงคราวที่จะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไป ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และได้ถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตด้วยสองมือของตนเอง จะส่งผลทำให้ทุกคนจะได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์ ผู้มีมือและนิ้วที่สวยงามกลมกลึง และที่ยิ่งไปกว่านั้น มือและนิ้วอันเป็นทิพย์ของทุกคนจะมีรัศมีสีสันที่สว่างไสว เรืองรอง เปล่งประกายระยิบระยับ วาววับ จับตาจับใจ เหมือนมีประกายออร่าเปล่งปลั่งออกมาอยู่ตลอดเวลา
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
เมื่อถึงคราวที่จะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไป จะได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์
ผู้มีมือและนิ้วที่สวยงามกลมกลึง ที่มีรัศมีสีสันที่สว่างไสว เรืองรอง เปล่งประกายระยิบระยับ วาววับ จับตาจับใจ
 
        เมื่อใดก็ตามที่กำลังบุญของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนมากเข้า...มากเข้า จนกระทั่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เมื่อนั้น ด้วยผลแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐิน และถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตด้วยสองมือของตนเอง จะส่งผลให้ในยามที่ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีในโลกมนุษย์ ทุกคนจะมีมือและนิ้วที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ กล่าวคือ จะมีฝ่ามือที่อ่อนนุ่มละมุนละไมและมีลายดุจตาข่าย, นิ้วมือจะกลมกลึงเรียวยาวราวกับลำเทียนที่สมส่วนและมีพลัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ทุกคนสามารถสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
จะมีมือและนิ้วที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ กล่าวคือ จะมีฝ่ามือที่อ่อนนุ่มละมุนละไมและมีลายดุจตาข่าย
นิ้วมือจะกลมกลึงเรียวยาวราวกับลำเทียนที่สมส่วนและมีพลัง
 
        อานิสงส์ข้อที่ 13. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐิน และได้ก้าวเดินไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญมาทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างสุดๆ จะส่งผลทำให้ในภพชาติต่อๆไป ทุกคนจะมีขาและเท้าที่สมส่วน, สวยงาม, ดูดี อย่างสมบูรณ์ที่สุด เวลาจะก้าวเดินไปที่ไหนก็จะดูโดดเด่นและสง่างามในทุกย่างก้าว ไม่ว่าจะก้าวเท้าซ้ายหรือจะก้าวเท้าขวา ทุกจังหวะ ทุกท่วงท่า จะไปดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนผู้มีบุญให้หันมามองด้วยความชื่นชมยินดี หรือแม้แต่เวลาที่ยืนนิ่งๆเฉยๆไม่ได้ทำอะไร ทุกคนก็ยังดูสง่างามเป็นอย่างยิ่ง
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
อานิสงส์ของการก้าวเดินไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญมาทำบุญทอดกฐิน
อย่างเต็มที่เต็มกำลัง จะส่งผลทำให้มีขาและเท้าที่สมส่วน, สวยงาม, ดูดี อย่างสมบูรณ์ที่สุด
 
        เท่านั้นยังไม่พอ บุญจากการเดินไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญมาทำบุญทอดกฐิน จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆจากภพชาติในอดีต ที่เกี่ยวกับการใช้ขาไปในทางที่ผิด เช่น ทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยการเตะ ถีบ กระทืบ หรือทรมานสัตว์ด้วยการมัดขา เป็นต้น ให้เบาบางเจือจางลงไป และไม่ให้มีโอกาสได้ช่องตามมาส่งผล ซึ่งจะเป็นผลทำให้ทุกคนจะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้า เช่น โรคเส้นติด, ปวดขาปวดน่อง, เส้นเลือดขอด, เป็นตะคิว, เป็นเหน็บชาง่าย, ไขข้ออักเสบ, รูมาตอยด์, เท้าพลิกเท้าแพลง หรือเป็นโรคกระดูกที่เกี่ยวกับขาและเท้า เป็นต้น แต่ถ้าหากในภพชาติปัจจุบัน นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคนที่มีอาการผิดปกติหรือป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้า ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะดลบันดาลให้ได้ไปเจอหมอดี, ยาดีที่จะสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้าเหล่านั้นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะดลบันดาลให้ได้ไปเจอหมอดี, ยาดีที่จะสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับขา
และเท้าเหล่านั้นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
        เมื่อถึงคราวที่จะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไป ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐิน และได้เดินไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญมาทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ จะส่งผลทำให้ทุกคนจะได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์ ผู้มีขาและเท้าอันเป็นทิพย์ที่สวยงามกลมกลึง และที่ยิ่งไปกว่านั้น ขาและเท้าอันเป็นทิพย์ของทุกคนจะมีรัศมีสีสันที่สว่างไสว เรืองรอง เปล่งประกายระยิบระยับ วาววับ จับตาจับใจ
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
เมื่อถึงคราวที่จะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไป จะได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์
ผู้มีขาและเท้าอันเป็นทิพย์ที่สวยงามกลมกลึง ที่มีรัศมีสีสันที่สว่างไสว เรืองรอง
 
        อีกทั้งถ้าหากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนใด ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นที่ 4 หรือ ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ ด้วยผลแห่งบุญจากการก้าวเดินไปเชิญชวนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดกฐินอย่างสุดกำลัง จะส่งผลทำให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้น มีเทวรถและประติมากรรมภายในวิมานเป็นรูปดอกบัวที่สวยสดงดงาม วิจิตรตระการ และอลังการเป็นอย่างมาก
 
อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
หากได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นที่ 4 จะมีเทวรถและประติมากรรม
ภายในวิมานเป็นรูปดอกบัวที่สวยสดงดงาม วิจิตรตระการ
 
        แต่ถ้าหากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนใด ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ด้วยผลแห่งบุญจากการก้าวเดินไปเชิญชวนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดกฐิน อย่างสุดกำลัง จะส่งผลทำให้ไม่ว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้น จะก้าวเดินไปที่ไหนในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ผ้าทิพย์ที่อ่อนนุ่มละมุนละไม จะปรากฏเกิดขึ้นมารองรับฝ่าเท้าอันเป็นทิพย์ในทุกย่างก้าวที่จะก้าวเดินไปอย่างอัศจรรย์
 
 อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
หากได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ผ้าทิพย์ที่อ่อนนุ่มละมุนละไม จะปรากฏเกิดขึ้น
มารองรับฝ่าเท้าอันเป็นทิพย์ในทุกย่างก้าวที่จะก้าวเดินไปอย่างอัศจรรย์
 
        เมื่อใดก็ตามที่กำลังบุญของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนมากเข้า...มากเข้า จนกระทั่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เมื่อนั้นด้วยผลแห่งบุญจากการเดินไปเชิญชวนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดกฐินอย่างสุดกำลัง จะส่งผลให้ในยามที่ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีในโลกมนุษย์ ทุกคนจะมีขาและฝ่าเท้าที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ กล่าวคือ จะมีฝ่าเท้าที่อ่อนนุ่ม ละมุนละไม และมีจักรเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้า, พื้นเท้าจะเรียบสม่ำเสมอ, ส้นเท้าจะยาวสมส่วนสง่างาม, นิ้วเท้าจะกลมกลึงเรียวยาวสมส่วนมีพลัง และขาจะเรียวงามดุจดั่งแข้งของเนื้อทราย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนสามารถสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
อานิสงส์ของการทอดกฐิน, ทอดกฐิน, กฐิน
 
เมื่อใดก็ตามที่กำลังบุญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ในยามที่ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีในโลกมนุษย์
จะมีขาและฝ่าเท้าที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ เช่น มีจักรเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้า
 
รับชมวีดีโอ กฐินธรรมชัย พ.ศ.2554


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ขุมทรัพย์ไฮโซขุมทรัพย์ไฮโซ

เลื่อนภพเปลี่ยนภูมิเลื่อนภพเปลี่ยนภูมิ

ภารกิจกู้ทำนบกั้นน้ำคลองระพีพัฒน์ภารกิจกู้ทำนบกั้นน้ำคลองระพีพัฒน์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน