ต้นนารีผลมีจริงหรือไม่


[ 19 ธ.ค. 2554 ] - [ 17400 ] LINE it!

หลวงพ่อตอบปัญหา
 
 
 

คำถาม: หลวงพ่อครับ ต้นนารีผลมีจริงไหม?

 
คำตอบ: มีจริง เวลามันออกผล ลักษณะของผลเป็นผู้หญิงจริงๆ เลย เวลาผลแก่มันตกถึงพื้น มันเดินได้ รูปร่างหน้าตาสวยเชียวแหละ แต่พอครบ 7 วัน ก็เหี่ยวเฉาไป
 
ต้นนารีผล(ภาพจากอินเตอร์เน็ต)
ต้นนารีผล(ภาพจากอินเตอร์เน็ต)
 
        ในตำนานกล่าวว่า เมื่อใกล้ๆ เวลาผลจะสุก พวกฤาษีชีไพร วิทยาธร คนธรรพ์ ไปนั่งจ้องรอกันเลย จะฆ่ากันตายก็ตอนคอยแย่งนารีผลนี่แหละ จะเอามาเป็นเมีย แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในป่ามนุษย์นี่หรอกนะมันอยู่ในป่าที่เรียกว่าหิมพานต์ มนุษย์ไปถึงได้ไหม ไปได้ แต่คนนั้นพื้นสมาธิต้องแน่นพอ คนที่จะทำได้อย่างนั้นมีน้อยคนเหลือเกิน ฝึกสมาธิให้ดี แล้วไปดูเองดีกว่านะ
 

คำถาม: ผิดศีลข้อที่ 3 จะตกนรกประเภทไหนครับ แล้วทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดอีก?

 
คำตอบ: นรกนี่เขาแบ่งเป็นขุม คนที่ผิดศีลข้อ 3 จะต้องไปตกนรกที่เต็มไปด้วยต้นงิ้ว แล้วต้นงิ้วนี่มีหนามแหลมทั้งต้นทีเดียวลูกเอ๊ย..ต้นงิ้วนรกมีจริงๆ นะ เมื่อก่อนก็เคยไม่เชื่อเหมือนกัน แต่ก็พบต่อมาว่ามีจริงๆ เกิดด้วยแรงกรรมของคนผิดศีลข้อกาเมฯ รู้อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปคิดว่า อุ๊ย..มันเกิดมาตั้งนานแล้ว มีคนเขาปีนมาก่อนหน้าเราเยอะแยะ ป่านนี้หนามคงสึกคงทื่อหมดแล้ว อย่าคิดอย่างนั้น แล้วก็อย่าเอาไปพูดเล่น
 
ต้นงิ้วนรกมีหนามแหลมทั้งต้น
ต้นงิ้วนรกมีหนามแหลมทั้งต้น
 
        บางคนไปผิดศีลกาเมฯ ไว้ ก่อนจะตายยังมีหน้าบอกพรรคพวกว่า “เฮ้ยๆ แล้วเอาขวานใส่โลกให้ด้วยนะ จะเอาไปตัดหนามงิ้ว” พวกนี้เรียกว่า รู้แล้วฝืนทำ ตายแล้วขึ้นต้นงิ้วเก่ง ขนาดชนะการประกวดเชียวละ เขาจะได้ต้นงิ้วประจำตัวหนามยาวเป็นพิเศษ คุณเองก็อย่าทำเป็นเล่นไปนะ
 
        แล้วที่ถามว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดอีก ตอบว่าไม่ยาก ก็เลิกเจ้าชู้เสียสิ มองลูกเมียชาวบ้านว่าเหมือนต้นงิ้ว ไม่น่าเข้าใกล้เสียทุกครั้งก็จะรอดตัวไปเอง
 
        บาป-บุญ สุข-ทุกข์ ทั้งหลาย เกิดเพราะแรงกรรมที่เราทำมาทั้งนั้น ใครทำกรรมใดแล้วอย่าคิดว่าจะไม่ได้รับ ผลกรรมตอบสนองรับแน่ๆ ต่างกันแต่ว่าจะได้รับช้าหรือเร็วเท่านั้น จึงควรระลึกไว้เสมอว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” 
 
คำถาม: ฟังเทปมงคลที่ 21 เรื่องความไม่ประมาท ตอนหนึ่งหลวงพ่อเล่าเรื่องเพื่อนว่า ป่วยเป็นมะเร็ง ต้องตายภายใน 3-4 เดือน หลวงพ่อสอนนั่งสมาธิแล้ว สมาธิเขาดี อยากทราบว่าเวลานี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่คะ?
 
คำตอบ: กรณีอย่างนี้มีหลายราย ที่ตายไปก็มี ที่ยังอยู่ก็มี แต่จำเอาไว้ก็แล้วกันว่า เอาเถอะถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงาน ทำให้เจ็บป่วยอะไรก็ตามที เวลาจะตายถ้าใจผ่องใสเป็นสมาธิ ใจไม่ขุ่นมัว ก็ไม่ต้องตกนรก ตายก็ไปสู่ที่ดีๆ แล้วถ้าฝึกถึงธรรมกายแล้ว ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายสำหรับโรคร้ายโรคกรรมเวรนั้น ชาติต่อไปจะไม่เป็นโรคนี้อีกแล้ว เรียกว่าเป็นมะเร็งชาติสุดท้ายก็แล้วกัน แต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนคุมสติไม่อยู่ ถ้าตายไปในขณะที่ใจยังขุ่นมัว สับสน ทุรนทุราย ตายแล้วก็ตกนรก ผ่านจากนรกไปเกิดใหม่แล้วเวรเก่าก็ยังไม่หมด เศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายชาติ
 
เวลาใกล้ตายถ้าใจผ่องใสเป็นสมาธิก็ไม่ต้องตกนรก ตายก็ไปสู่ที่ดีๆ ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนคุมสติไม่อยู่ ถ้าตายไปในขณะที่ใจยังขุ่นมัว สับสน ทุรนทุราย ตายแล้วก็ตกนรก มีทุคติเป็นที่ไป
เวลาใกล้ตายถ้าใจผ่องใสเป็นสมาธิก็ไม่ต้องตกนรก ตายก็ไปสู่ที่ดีๆ ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนคุมสติไม่อยู่ ถ้าตายไปในขณะที่ใจยังขุ่นมัว สับสน ทุรนทุราย ตายแล้วก็ตกนรก มีทุคติเป็นที่ไป
 
        ฉะนั้นพวกเรานะ ใครที่มีพรรคพวกญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ ยังพอแนะนำอะไรกันได้ ก็รีบสอนสมาธิให้เขาเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย แม้ที่สุดถ้าเขาจะตาย แต่ตายขณะที่ใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง เขาก็ยังไปดีนะ เหมือนดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า
 
“จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคฺติ ปาฏิกกงฺขา
จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคฺติ ปาฏิกกงฺขา”
“เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้
เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้”
 
คำถาม: มีผู้ถามว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธ ตายแล้วปฏิสนธิวิญญาณของเขาจะเกิดใหม่ในครรภ์ของมารดาที่ต่างศาสนา และต่างเชื้อชาติได้ไหม?
 
คำตอบ: ก่อนอื่นขอถามว่า ดวงอาทิตย์ที่คนต่างชาติต่างศาสนา ไม่ว่าคริสต์ หรืออิสลามเห็นนั้น ดวงเดียวกับที่ชาวพุทธเห็นหรือเปล่า ดวงเดียวกันนะ เพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นของกลาง ดวงจันทร์ก็ดวงเดียวกัน เพราะเป็นของกลาง แม้นรกสวรรค์ก็เป็นที่แห่งเดียวกันนั่นแหละ เพราะเป็นของกลางเป็นของสากลนะ ไม่ใช่ว่านับถือพุทธ พอไปตกนรกขอไปตกนรกพุทธนะ พวกนับถือคริสต์ อย่ามาตกที่เดียวกับฉันนะ
 
ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ตัดสินกันด้วยบุญด้วยบาปที่ตัวเองทำ
ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ตัดสินกันด้วยบุญด้วยบาปที่ตัวเองทำ
 
        การตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ เขาตัดสินกันด้วยบุญด้วยบาปที่ตัวเองทำต่างหาก ใครมีศีลมีหิริโอตตัปปะด้วย ก็ไปสวรรค์ ใครมีศีลอย่างเดียวก็รอดตัวไป ไม่ตกนรก ใครไม่มีศีลทำบาปชนิดเดียวกัน ก็ไปตกนรกขุมเดียวกัน ไม่ต้องสงสัยให้ดูอย่างนี้นะ ตีตารางไว้ 5 ช่องได้เลย ช่องที่ 1 มีเวรปาณาฯ ไหม ถ้ามีขีดไว้ 1 แต้ม เวรอทินนาฯ เวรกาเมฯ มุสาฯ สุราฯ มีไหม มีช่องไหนก็ขีดช่องนั้น หากมีศีลไม่ครบ 5 ข้อ ตายไปแล้ ถ้าไม่ตกนรกแต้มหย่อนลงมาหน่อย ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย ตามลักษณะบาปกรรม ไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาอะไร ก็จะได้รับผลบุญผลบาปอย่างเดียวกัน
 
        ถ้ามีศีลครบ 5 ข้อ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ท่านบอกว่าอย่างน้อยก็ไปเป็นเทวดาชั้นต้นๆ ถ้ามีศีลด้วย มีหิริโอตตัปปะด้วย ก็ไปเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไป ถ้ามีสมาธิด้วย มีสมาธิแก่กล้าเท่าใด ก็ไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นสูงๆ ขึ้นไปอีก อาจถึงชั้นพรหม ก็ตัดสินชัดๆ กันอย่างนี้
 
        เพราะฉะนั้น การที่คนใดคนหนึ่งจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาในชาตินี้เป็นหลัก ส่วนตอนที่เขาจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีก เขาจะไปเกิดที่ไหนนั้นก็แล้วแต่ ถ้าความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเขาเต็มเปี่ยม ศีลก็มีครบ หิริโอตตัปปะก็ยังอยู่ดี พรหมวิหาร 4 ก็ยังอยู่ดี เวลาจะลงมาเกิดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกพ่อแม่ที่เป็นชาวพุทธ เลือกประเทศที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองอย่างไรก็ได้ เพราะว่าเขาเป็นคนประเภทได้รับเชิญมาเกิดพร้อมกับบุญ


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ทำไมบนสวรรค์จึงมีทั้งเทวดาและมารทำไมบนสวรรค์จึงมีทั้งเทวดาและมาร

บ้านที่มีวิญญาณไม่ดีอาศัยอยู่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่สงบสุขจริงหรือบ้านที่มีวิญญาณไม่ดีอาศัยอยู่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่สงบสุขจริงหรือ

เวลาเรามาเกิดขณะที่อยู่ในท้องแม่เราจะรู้สึกตัวหรือไม่เวลาเรามาเกิดขณะที่อยู่ในท้องแม่เราจะรู้สึกตัวหรือไม่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

หลวงพ่อตอบปัญหา