พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท)


[ 15 ก.พ. 2555 ] - [ 18312 ] LINE it!

พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท)
เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี


พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท)

พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท)


พระเทพสุวรรณโมลี 
(สอิ้ง สิรินันโท)
เกิด
4 มกราคม พ.ศ.2477
อุปสมบท
4 เมษายน พ.ศ.2498
พรรษา
57
อายุ
78
วัด
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
จังหวัด
สุพรรณบุรี
สังกัด 
มหานิกาย
วุฒิการศึกษา 
น.ธ.เอก, ป.ธ.8
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์

 
     พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท) สิริอายุ 78 พรรษา 57 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

     อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า สอิ้ง อาจสน์สถิตย์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2477 บ้านท่าไชย ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายทองหล่อ และนางทองคำ อาจสน์สถิตย์ ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ชีวิตและงาน
 
     ในช่วงวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไชย ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

     เมื่ออายุ 17 ปี ได้ผันตัวเองเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2494 ณ วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีพระครูวินยานุโยค วัดยางยี่แส เป็นพระอุปัชฌาย์

    มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ
 
ด้านการงาน

     ครั้นอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2498 ณ พัทธสีมาวัดท่าไชย อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีพระวิบูลเมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดจำนงค์ ชิตกฺกิเลโส วัดหัวโพธิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูหนุน ฐิตธมฺโม วัดท่าไชย เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     หลังอุปสมบท ท่านได้ตั้งใจศึกษาอย่างมุ่งมั่นสามารถสอบได้เปรียญ 8 ประโยค จากสำนักเรียนวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

      ท่านได้สร้างผลงานเป็นคุณูปการมากมายหลากหลายด้าน ทั้งด้านงานปกครองคณะสงฆ์ การศึกษา พระปริยัติธรรม การสาธารณประโยชน์ ด้านการพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมาย
 
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

    ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2502 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

      พ.ศ.2515 เป็นเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
      พ.ศ.2522 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2540 เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
      พ.ศ.2548 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
      พ.ศ.2550 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

สมณศักดิ์
 
    พ.ศ.2516 เป็นราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสิรินันทเมธี
    พ.ศ.2539 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติสุธี
    พ.ศ.2551 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสุวรรณโมลี

    สร้างความปลาบปลื้มแก่บรรดาคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ชาวเมืองสุพรรณเป็นยิ่งนัก
 
ด้านการเผยแผ่
 
     พระเทพสุวรรณโมลี มีหลักธรรมคำสอน ด้วยการใช้เมตตาธรรมในการอบรมสั่งสอน ลูกศิษย์ และประชาชนให้เน้นความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองที่สามารถดำรงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
 
     พระเทพสุวรรณโมลี ยังสอนให้พุทธศาสนิกชนรู้จักใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เกิด แก้ไขอย่างมีสติ แก้ไขด้วยความสงบ ยิ้มสู้กับปัญหา แก้ปัญหาด้วยรอยยิ้มแล้วปัญหาจะกลับออกไปอย่างสงบ

      นอกจากเป็นพระนักปกครองแล้ว ยังเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณบุรี ที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศได้รับการยกย่องว่า เป็นพระเกจิเรืองวิทยาคมด้านแคล้วคลาด เมตตามหานิยม

      เกียรติคุณด้านมงคลปูชนียวัตถุที่สร้างชื่อให้กับหลวงพ่อสอิ้ง คือ พระกริ่งโสฬส เป็นวัตถุมงคลที่มีการจัดสร้างเพียงรุ่นเดียว และจัดสร้างในช่วงที่หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง ทำแจกญาติโยมเพียง 300 องค์เท่านั้น เมื่อปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้มีการจัดสร้างเพิ่มแต่อย่างใด

     พระเทพสุวรรณโมลี บำเพ็ญเพียรตั้งมั่นอยู่ในสมณธรรมอย่างเคร่งครัด มีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย ปฏิปทางดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ได้พบเห็น เป็นร่มโพธิ์ทองของบรรดาพุทธศาสนิกชน

โอวาทของ...พระเทพสุวรรณโมลี

"อาตมาประสงค์ให้ประชาชนชาวพุทธมีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเป็นกิจวัตร สวดมนต์ก่อนนอนกับตื่นนอนก็เพียงพอแล้ว ถ้าทำได้เท่านี้ก็จะสามารถซึมซับได้ถึงหลักพระพุทธศาสนา ไม่ต้องสวดมนต์มาก แค่บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เชื่อว่าจะนำชาวพุทธ จิตใจชาวพุทธ ให้มีความหนักแน่นกว่าที่เป็นอยู่นี่ได้ การสวดมนต์ไหว้พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จะทำให้จิตใจเกิดความสงบ"


พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท)

7 มกราคม พ.ศ.2555 ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี


พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท)
 
พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเฉลิมฉลอง
ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 7 มกราคม พ.ศ.2555
 
 
พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท)

พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เมตตานำขบวนพระธุดงค์
ณ โลตัสแลนด์ อนุสรณ์สถานแห่งแรก 
ดินแดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่
 

พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท)

พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เมตตานำพระธรรมทายาท
ธุดงค์จากอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี มุ่งสู่ วัดสองพี่น้อง 
ระยะทาง  1 กิโลเมตร
8 มกราคม พ.ศ.2555


พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท)

พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เมตตานำพระธรรมทายาท
ธุดงค์จากอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไปยังวัดสองพี่น้อง 8 มกราคม พ.ศ.2555


พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินันโท)

พิธีตักบาตร ณ ลานบุญเฟื่องฟ้า วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553


 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระราชภัทรธาดา (ประเทือง กิตฺติสทฺโท) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีพระราชภัทรธาดา (ประเทือง กิตฺติสทฺโท) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) รองสมเด็จพระราชาคณะพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) รองสมเด็จพระราชาคณะ

พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พระพุทธศาสนา