กำหนดการตักบาตรพระ 30,000 รูป วงเวียนใหญ่ อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555


[ 24 มี.ค. 2555 ] - [ 19730 ] LINE it!

กำหนดการตักบาตรพระ 12,600 รูป

รวมประมวลภาพโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป “ถวายเป็นพุทธบูชา”
ฉลอง พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรร


คลิกที่นี่

ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม  พ.ศ. 2555
ณ  สะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ  ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร   
..............................................................................................................................
ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม  พ.ศ. 2555ณ  สะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ  ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  
  ..............................................................................................................................
 
05.30 น.
ต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
06.20 น.
ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ประธานบุญพิธีพร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
06.23 น.
สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  (ทำนองสรภัญญะ)
06.30 น.
พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร                                           
- น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย        
- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย     
- ผู้แทนถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์ และนำสาธุชนกล่าว แสดงตนเป็นพุทธมามกะ     
- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล           
- ผู้แทนคกก.จัดงานกล่าวรายงาน  
- น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน   พิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพุทธบตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
06.50 น.
พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน (บาลี-ไทย)      
พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม (บาลี-ไทย)      
พิธีกล่าวนำอธิษฐานจิต            
ตัวแทนสาธุชน ถวายไทยธรรม       
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / รับพร - กรวดน้ำ
07.30 น.

คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต 

08.30 น.
เสร็จพิธี 
 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม  พ.ศ. 2555
ณ  แยกเกษตร – รัชโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................
 
 
05.00 น.
ต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
05.45 น.
ประธานสงฆ์พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรส / คณะสงฆ์ / ประธานบุญพิธีพร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
06.00 น.
สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  (ทำนองสรภัญญะ)
06.10 น.
พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร                                           
- นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย        
- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย     
- ผู้แทนถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์ และนำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ     
- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล           
- พิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพุทธบตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
06.30 น.
พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน (บาลี-ไทย)
    กัลฯศศิธร โชคประสิทธิ์ (บาลี)
    กัลฯ ศรวรรณ  ศิริสุนทรินท์  (ไทย)
    ตัวแทนสาธุชน ถวายไทยธรรม       
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / รับพร - กรวดน้ำ
07.00 น.
คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต
08.00 น.
เสร็จพิธี 
 
 
 
 
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม  พ.ศ. 2555
ณ แยกทางเข้าลานจอดรถ BTS-แยกสะพานควาย
 
05.00 น.
ต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
05.45 น.
ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ประธานบุญพิธีพร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
06.00 น.
สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  (ทำนองสรภัญญะ)
06.10 น.
พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร                                           
- พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย        
- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย     
- ผู้แทนถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์ และนำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ     
- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล           
- พิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพุทธบตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
06.30 น.
พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน (บาลี-ไทย)
    กัลฯศศิธร โชคประสิทธิ์ (บาลี)
    ตัวแทนสาธุชน ถวายไทยธรรม       
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / รับพร - กรวดน้ำ
07.00 น.
คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต
08.00 น.
เสร็จพิธี 

 

 
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2555
ณ  ถนนราชปรารภ  ประตูน้ำ  กรุงเทพมหานคร
 
05.00 น.
ต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
05.40 น.
ประธานสงฆ์พระธรรมกิตติวงศ์ / คณะสงฆ์ / ประธานบุญพิธีพร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
06.00 น.
สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  (ทำนองสรภัญญะ)
06.00 น.
พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร                                           
- ดร.ประกอบ จิรกิติ  รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  กล่าวต้อนรับ 
- ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย        
- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย  
- นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต  นำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- ผู้แทนถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์ และนำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ     
- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล 
06.25 น.
พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน (บาลี-ไทย)
   คุณอนันต์ อัศวโภคิน        กล่าวคำถวายภัตตาหาร (บาลี)
   คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์  กล่าวคำถวายภัตตาหาร (ไทย)
   คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กล่าวคำถวายไทยธรรม  (บาลี)
   คณไพศาล ทวีชัยถาวร   กล่าวคำถวายไทยธรรม (ไทย)
   คุณสอง วัชรศรีโรจน์    กล่าวนำอธิษฐานจิต
ตัวแทนสาธุชน ถวายไทยธรรม       
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / รับพร - กรวดน้ำ
06.40 น.
คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต
07.30 น.
เสร็จพิธี 

ลานจอดรถ 
 
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2555
ตักบาตรพระ 30,000 รูป ณ ถนนเยาวราช วงเวียนโอเดียน-แยกวัดตึก

 
05.00 น.
ต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
05.45 น.
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ประธานบุญพิธีพร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
06.00 น.
สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  (ทำนองสรภัญญะ)
06.00 น.
พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร                                           
- ฯพณฯ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ      รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย     
- ท่านยงยุทธ วิชัยดิษฐ     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์ (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)
- คุณยง สุขสุดประเสริฐ     ประธานกรรมการหอการค้าไทยจีน  และคุณเขียน ไชยศุภรากุล
นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ 
- คุณอนันต์ อัศวโภคิน      กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล 
-- คุณยง สุขสุดประเสริฐ    ประธานกรรมการหอการค้าไทยจีน  กล่าวต้อนรับ
- คุณอมร อภิธนาคุณ         นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน  กล่าวรายงาน
- ฯพณฯ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงาน
พิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพุทธบตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
06.25 น.
พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน (บาลี-ไทย)
ตัวแทนสาธุชน ถวายไทยธรรม       
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / รับพร - กรวดน้ำ
07.00 น.
คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต
08.00 น.
เสร็จพิธี 

* มีการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตร โดยสถานีโทรทัศน์ช่องNBT ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.

 
ตักบาตรพระ
 
แผนที่ลานจอดรถ
 
ตักบาตรพระ


ตักบาตรวงเวียนใหญ่ 
 
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตักบาตรพระ 30,000 กว่ารูป
ณ ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่  กรุงเทพมหานคร (เวที A)
 
05.30 น.
ต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
06.00 น.
ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ประธานพิธีพร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
06.10 น.
สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  (ทำนองสรภัญญะ)
06.20 น.
พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร                                           
- นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย     
- ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์ และนำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ       
- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล
- คุณสุมาลี  รัตนศิริวิไล   ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน 
- นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน
พิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพุทธบุตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
06.40 น.
พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน (บาลี-ไทย)
ตัวแทนสาธุชน ถวายไทยธรรม       
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / รับพร - กรวดน้ำ
07.15 น.
คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต
08.00 น.
เสร็จพิธี 

 
 
วันอาทิตย์ที่ 25  มีนาคม  พ.ศ. 2555 ตักบาตรพระ 30,000 กว่ารูป 
ณ  ถนนอินทรพิทักษ์ วงเวียนใหญ่  กรุงเทพมหานคร    (เวที B)

 
05.30 น.
ต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
06.00 น.
ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ประธานบุญพิธีพร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
06.05 น.
สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  (ทำนองสรภัญญะ)
06.15 น.
พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร                                           
ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย     
- ผู้แทนถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์
06.25 น.
พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน (บาลี-ไทย)
ตัวแทนสาธุชน ถวายไทยธรรม       
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / รับพร - กรวดน้ำ
07.00 น.
คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต
07.40 น.
เสร็จพิธี  
ตักบาตรวงเวียนใหญ่ 
 
 
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพงานสัมมนาคัมภีร์โบราณ 8 มีนาคม พ.ศ.2555ประมวลภาพงานสัมมนาคัมภีร์โบราณ 8 มีนาคม พ.ศ.2555

ประมวลภาพงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ สะพานใหม่ประมวลภาพงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ สะพานใหม่

ประมวลภาพงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ แยกเกษตร-รัชโยธินประมวลภาพงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ แยกเกษตร-รัชโยธินHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์