อุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยปี 2555


[ 24 พ.ค. 2555 ] - [ 18384 ] LINE it!
View this page in: English

อุปสมบทหมู่
บวชเข้าพรรษา
 
โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ประจำปี พุทธศักราช 2555 
ชีวิตที่สูงส่ง
คือ
ชีวิตของนักบวชที่ได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์

อุปสมบทหมู่


        "การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์" มิใช่เป็นเพียงการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของลูกผู้ชายที่จะต้องยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีตเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาคุณค่าจากการบวช ก็จะพบว่ามีมากมายเกินพรรณา ซึ่งผู้บวชเองก็ย่อมประจักษ์ด้วยตนเองว่าได้ประโสชน์แก่ชีวิตทั้งในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีหลักประกันในอนาคตของการเดินทางในวัฏสงสารข้ามภพข้ามชาติ และยังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเป้าหมายสูงสุดเพื่อความ หลุดพ้นจากกองทุกข์

อุปสมบทหมู่

ภาพนาคธรรมทายาทเตรียมเข้าพิธีบรรพชา

       ส่วนครอบครัวใดที่มีกุลบุตรได้ออกบวช แม้จะเพียงระยะเวลาอันสั้น ต่างก็ปีติและหวังว่า เมื่อลาสิกขาแล้วครอบครัวจะได้สมาชิกที่ผ่านการอบรมหล่อหลอม ด้วยหลักแห่งศีลธรรม เช่น ลูกจะได้บิดาที่เข้าใจโลก และชีวิตที่ลึกซึ้งมากขึ้น ภรรยาได้สามีที่สุขุมนุ่มนวลมีอารมณ์สงบเยือกเย็น ชุมชนได้สมาชิกที่รู้จักตนเองและเข้าใจคนอื่นประเทศชาติได้ประชากรที่ได้รับการพัฒนาทางจิตใจและในที่สุดสังคมโลกก็จะกลายเป็นสังคมที่เคลื่อนไปสู่ความสงบพบสันติสุขอันไพบูลย์ที่แท้จริงได้

อุปสมบทหมู่

พิธีเวียนประทักษิณของนาคธรรมทายาทรุ่น 100,000 รูป ฤดูร้อน

          เพราะคุณค่าการบวชมีมากมายกว่าพรรณนานี้เอง เพราะคุณค่าการบวชมีมากมายกว่าพรรณนานี้เอง มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายจึงได้จัดการบวชในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

       ซึ่งในปลายปีนี้ได้จัดให้มีโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป เข้าพรรษาซึ่งมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

กำหนดการอบรม

วันเวลาอบรม         วันที่ 8 กรกฎาคม - 4 พฤศจิกายน 2555
วันรับสมัคร 
           วันที่ 1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2555 ณ วัดพระธรรมกาย และ วัดที่เป็นศูนย์อบรม
วันบรรพชา            วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์อบรมใหญ่วัดพระธรรมกาย
วันอุปสมบท           วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดที่อบรมและวัดใกล้เคียง
สมัครบวช              โทร.   02-831-1000,  02-831-1234


อุปสมบทหมู่


คุณสมบัติของผู้บวชโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป เข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2555
 
1.       เป็นชายอายุ 20 – 60 ปี
2.       จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.       สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
4.       ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
5.       ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้า เมื่อครองจีวร
6.       มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

หลักฐานการสมัคร
 
1.       รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก
2.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.       สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4.       ใบรับรองแพทย์และใบระบุผลการตรวจเลือด HIV
 
 
อุปสมบทหมู่
 
พระธรรมทายาทได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ ภาวนา 
 
ของที่ไม่ควรนำมาในการอบรม

1.       หนังสืออ่านเล่นหรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2.       อาหารและของคบเคี้ยวทุกชนิด
3.       เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ ซีดี MP3 MP4 ฯลฯ
4.       กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
5.       ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ฯลฯ
6.       อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)
 
ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม
 
1.       วัตถุมีคม อาวุธ หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
2.       บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด


 
อุปสมบทหมู่  
 
อุปสมบทหมู่ 
 
อุปสมบทหมู่ 
 
การเดินธุดงค์ของพระธรรมทายาท
 
อุปสมบทหมู่ 
 
พิธีล้างเท้าพระธุดงค์ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป 
 
อุปสมบทหมู่ 
 
พัฒนาวัดที่พระธรรมทายาทได้จำพรรษาอยู่
 
อุปสมบทหมู่
 
 
บวชแสนรูป 2555 
 
บวชให้คนที่คุณรัก ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เพราะนี่อาจเป็นสิ่งเดียวที่ท่านรอคอยจากคุณ
 
 
 
 
 
โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา100,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย(2555)
 
 
 จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ศูนย์อบรม
หัวหน้าศูนย์
เบอร์โทรศัพท์
กระบี่ 
อ.เมืองกระบี่
ต.กระบี่น้อย
วัดสุวรรณธาราราม
พระอดุลย์ ฐิตานุรกฺโข
0859040290
กรุงเทพมหานคร1 
อ.ดอนเมือง
ต.สีกัน
วัดเวฬุวนาราม
พระมหาธีรธรรม ธมฺธีโร
0854154455
กรุงเทพมหานคร3 
อ.ยานนาวา
ต.ช่องนนทรี
วัดคลองภูมิ
พระพิจิตร ปภากโร
0867799768
กรุงเทพมหานคร4 
อ.บางขุนเทียน
ต.ท่าข้าม
วัดกก
พระวรัช คุณงฺกโร
0880212574
กรุงเทพมหานคร7
อ.บางกอกน้อย
ต.บางขุนนนท์
วัดภาวนาภิรตาราม
พระพิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ
0875940207
กาญจนบุรี 
อ.ท่ามะกา
ต.ท่าเสา
วัดใหม่รางวาลย์
พระณัฐวุฒิ โชติกโร
0894593884
กาญจนบุรี 
อ.เมืองกาญจนบุรี
ต.ปากแพรก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรี
พระธีรวัฒน์ สุรธีโร
0835406448
กาญจนบุรี 
อ.เมืองกาญจนบุรี
ต.ลาดหญ้า
สำนักสงฆ์เขารักษ์
พระระวี อรุณสุโภ
0844242704
กาญจนบุรี 
อ.เลาขวัญ
ต.เลาขวัญ
วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน)
พระสายทอง สุวณฺณภทฺโท
0834105325
กาญจนบุรี 
อ.หนองปรือ
ต.หนองปรือ
วัดเขามุสิการาม
พระนิธินันท์ ชาตรตโน
0882342702
กาญจนบุรี 
อ.ห้วยกระเจา
ต.ห้วยกระเจา
วัดไผ่งาม
พระประยุทธ สุทฺธิจนฺโท
0815799579
กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์
ต.โพนทอง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์
พระมหาสมชาย คณิสฺสโร
0897756779
กำแพงเพชร 
อ.โกสัมพีนคร
ต.โกสัมพี
วัดบ้านไร่ลำปาง
พระประเสริฐ อภิวโร
0882277902
กำแพงเพชร 
อ.ปางศิลาทอง
ต.โพธิ์ทอง
วัดเขาน้ำอุ่น
พระสุวิทย์ โฆสวิชฺโช
0896948441
ขอนแก่น 
อ.กระนวน
ต.หนองโก
วัดป่าชัยมงคล
พระวีรชาติ สุทฺธปญฺโญ
 
0885317515
ขอนแก่น 
อ.โคกโพธิ์ไชย
ต.โพธิ์ไชย
วัดเกษามคม
พระเจตน์ กนฺตมโน
0834237244
ขอนแก่น 
อ.ชุมแพ
ต.ไชยสอ
วัดสามัคคีพัฒนาราม
พระประภาวิน ชุติพโล
0887322011
ขอนแก่น 
อ.น้ำพอง
ต.กุดน้ำใส
วัดศรีสว่างวนาราม
พระลีนวัฒน์ จารุทโย
0871339542
ขอนแก่น 
อ.บ้านไผ่
ต.หัวหนอง
วัดศรีบุญเรือง
พระคณิศร ทิตฺตพโล
0860693829
ขอนแก่น 
อ.บ้านฝาง
ต.บ้านฝาง
ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน
พระศรายุทธ จนฺทปาโมชฺโช
0876416476
ขอนแก่น 
อ.มัญจาคีรี
ต.สวนหม่อน
วัดสระบัว
พระศราวิน คุณพหุโล
0895696455
ขอนแก่น 
อ.เมืองขอนแก่น
ต.ศิลา
วัดป่ามหาวนาราม
พระจันดี จิตฺตชโย
0862206456
ขอนแก่น 
อ.หนองเรือ
ต.บ้านเม็ง
ดดาวเรือง
พระศิริเดช เตชวโร
0844540858
จันทบุรี 
อ.เมืองจันทบุรี
ต.คมบาง
ศูนย์อบรมจันทบุรี(สถานที่อบรมวัดพระธรรมกาย)
พระสมุห์ส่รพงษ์ สุทธสทฺโธ
0815754373
ชลบุรี 
อ.เมืองชลบุรี
ต.คลองตำหรุ
ศูนย์อบรมชลบุรี(สถานที่อบรมวัดพระธรรมกาย)
พระมหาวิชิต สิริปุณโณ
0894795943
ชัยนาท 
อ.เมืองชัยนาท
ต.ธรรมามูล
ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท
พระสุขสันต์ สุขฺสนฺโต
0852450652
ชัยภูมิ 
อ.แก้งคร้อ
ต.หนองสังข์
วัดอุดร
พระพระศักดิ์ชัย โชติกุโล
0816140970
ชัยภูมิ 
อ.จัตุรัส
ต.บ้านขาม
วัดสวนสว่าง
พระสุชาติ สุรตโน
0882243091
ชัยภูมิ 
อ.บ้านเขว้า
ต.โนนแดง
วัดกลางโนนแดง
พระบุญญฤทธิ์ ปุญฺญสิทฺโธ
0894915770
ชัยภูมิ 
อ.เมืองชัยภูมิ
ต.นาเสียว
วัดยางนาเสียว
พระนพรัตน์ ตปสนฺโต
0827798858
ชัยภูมิ
อ.หนองบัวแดง
ต.หนองบัวแดง
วัดใหม่ชัยมงคล
พระเสรี ตปสีโล
0894507446
ชุมพร
อ.เมืองชุมพร
ต.ขุนกระทิง
ธุดงคสถานชุมพร
พระพันธ์ดิษฐ์ ยติวํโส
0894703368
ชุมพร
อ.เมืองชุมพร
ต.ทุ่งคา
วัดถ้ำสำเภาทอง
พระอภิชาติ อภินนฺโท
0879820395
เชียงราย 
อ.พาน
ต.ป่าหุ่ง
วัดพระธาตุสามดวง
พระคมศักดิ์ คุณพหุโล
0897657225
เชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย
ต.ท่าสาย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย
พระสุรัติ หิตกฺกโร
0882277826
เชียงใหม่ 
อ.จอมทอง
ต.ข่วงเปา
วัดห้วยตองสัก
พระอธิการมานพ อคคฺมาณโว 
081-742017
เชียงใหม่ 
อ.ฝาง
ต.แม่คะ
ธุดงคสถานธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง
พระธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก
0815616077
เชียงใหม่ 
อ.พร้าว
ต.แม่ปั๋ง
วัดโป่งบัวบาน
พระธนธรณ์ ภทฺรวํโส
0892634904
เชียงใหม่ 
อ.แม่แตง
ต.ขี้เหล็ก
วัดแม่ขะจาน
พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชฺโช
0865566314
เชียงใหม่ 
อ.แม่วาง 
ต.ดอนเปา
ศูนย์ปฏิบัติธรรมล้านนา
พระไพฑูรย์ มหาลาโภ
0876862843
เชียงใหม่ 
อ.สะเมิง
ต.สะเมิงใต้
ศูนย์ปฏิบัติธรรมล้านนา
พระธันรบ โชติวํโส
0835404610
เชียงใหม่ 
อ.สันทราย
ต.หนองหาร
ธุดงคสถานล้านนา
พระกล้าธรรม โชติสิปโป
0835404604
เชียงใหม่ 
อ.หางดงต.หนองควาย
วัดขุนเส
พระมหาวันชัย กตนาโถ
0868940216
เชียงใหม่ 
อ.ฮอด
ต.บ่อหลวง
วัดบ้านขุน
พระครูสังวรสิทธิโชติ สิทธิโชติ
0819514789
เชียงใหม่ 
อ.ฮอด
ต.บ่อหลวง
วัดแม่สะนาม
พระใบฏีกาวิสุทธิ์ ธมฺมสุทโธ
0815956947
ตรัง 
อ.นาโยง
ต.นาโยงเหนือ
วัดรัตนาภิมุข
พระวิสูตร นนฺทมิตฺโต
0813074207
ตราด 
อ.เมืองตราด
ต.ชำราก
ศูนย์อบรมตราด(สถานที่อบรมวัดพระธรรมกาย)
พระมหาสมบุญ อนนฺตชโย
0813094378
ตาก 
อ.พบพระ
ต.ช่องแคบ
วัดดอนเจดีย์
พระมกรธวัช โสตฺถิธโร
0896585156
ตาก 
อ.เมืองตาก
ต.วังประจบ
วัดวังประจบ
 
พระอธิวัฒน์ วรสทฺโธ
0876995774
ตาก 
อ.แม่สอด
ต.แม่กาษา
วัดมงคลนิมิต
พระวุฒิชัย วุฑฒฺปญฺโญ
0897975337
ตาก 
อ.วังเจ้า
ต.เชียงทอง
วัดวังเจ้า
พระศราวุธ พลสโร
0821027179
ตาก 
อ.อุ้มผาง
ต.แม่จัน
สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์
พระธาดา จรณธโร
0850612345
นครนายก 
อ.เมืองนครนายก
ต.ศรีจุฬา
ศูนย์ปฏิบัติธรรมรัตนะ
พระมหาชัยยะ จนฺทสโม
0814361825
นครนายก 
อ.องครักษ์
ต.ทรายมูล
วัดทวีพูลรังสรรค์
พระสมุห์มงคล สุมงฺคโล
0814051506
นครปฐม 
อ.กำแพงแสน
ต.ห้วยขวาง
ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
พระวรสรณ์ วรสาโร
0882278084
นครพนม
อ.ท่าอุเทน
ต.ท่าอุเทน
วัดป่าโพธิ์ศรี
พระประมาณ อุปคุโณ
0892368111
นครพนม
อ.ธาตุพนม
ต.ฝั่งแดง
วัดพุทธสีมา
พระมหากมลชัย กมโล
083360717
นครพนม
อ.นาแก
ต.หนองบ่อ
วัดศรีนครานุรักษ์
พระกฤาดา สีลสิปฺโป
0814465798
นครพนม
อ.นาทม
ต.นาทม
วัดศรีบุญเรือง
พระณัฐพงษ์ คุณวํโส
0867929540
นครพนม
อ.นาหว้า
ต.บ้านเหล่าพัฒนา
วัดโพนสว่าง
พระอัคคเดช สมาฐิโต
0835404789
นครพนม
อ.โพนสวรรค์
ต.โพนสวรรค์
วัดประชาสามัคคี
พระจีระศักดิ์ จิรปุญฺโญ
0844360446
นครพนม
อ.เรณูนคร
ต.เรณูใต้
วัดบ่อสะอาด
พระมหาวีระวัชร์ วชิรวีโร
0894144442
นครราชสีมา1 
อ.โนนสูง
ต.เมืองปราสาท
วัดคล้า
พระแฮคเลอร์ ปญฺญาวโร
0881044866
นครราชสีมา1 
อ.เมืองนครราชสีมา
ต.โคกกรวด
วัดละลมหม้อ
พระสุภวุฒิ ปญฺญาธิโก
0882277986
นครราชสีมา1 
อ.เมืองยาง
ต.กระเบื้องนอก
วัดโนนลอย
พระพิทักษ์ ฐิตมโน
0870827108
นครราชสีมา2 
อ.ครบุรี
ต.มาบตะโกเอน
 วัดมาบตะโกเอน
พระคมกฤชต สุชาโต
0823674642
นครราชสีมา2 
อ.ปักธงชัย
ต.ธงชัยเหนือ
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา
พระคะเน ชาคโร
0853666779
นครราชสีมา3
อ.ขามสะแกแสง
ต.โนนเมือง
วัดสระแจง
พระวันชัย ภัททปัญโญ
0853666779
นครราชสีมา3
อ.คง
ต.ดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่(บ้านดอนใหญ่)
พระยศวัฒน์ ธีรยโส
0823477470
นครราชสีมา3
อ.บัวลาย
ต.เมืองพะไล
ที่พักสงฆ์บ้านพะไล
พระสุพจน์ กนฺตจาโร
0874431448
นครราชสีมา3
อ.ปากช่อง
ต.ปากช่อง
วัดพิมพาราม
พระนราธิป พลากโร
0896153981
นครราชสีมา3
อ.สีคิ้ว
ต.คลองไผ่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจทรัพย์สวรรค์
พระนราธิป พลากโร
0809393008
นครศรีธรรมราช 
อ.พระพรหม
ต.ช้างซ้าย
ธุดงคสถานนครธรรม
พม.คมเพชร ธมฺมวชิโร
0823324596
นครสวรรค์ 
อ.ตากฟ้า
ต.ตากฟ้า
วัดไผ่นาเริง
พระชัชวาล ฐานินฺโท
0839575097
นครสวรรค์ 
อ.ท่าตะโก
ต.ท่าตะโก
ศูนย์กัลยาณมิตรท่าตะโก
พระกัปนาท กิรกิตฺติโก
0811325072
นครสวรรค์ 
อ.บรรพตพิสัย
ต.บ้านแดน
วัดนาหุบ
พระณัฐพล กฺลสิทฺโธ
0805879376
นครสวรรค์ 
อ.เมืองนครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก
วัดภัทรสิทธาราม
พระสุขเกษม สุขเขโม
0824509598
นครสวรรค์ 
อ.แม่เปิน
ต.แม่เปิน
วัดประดู่งาม-สระสวัสดิ์
พระจิราวัฒน์ ปญฺญาวิสาโก
0876879601
นครสวรรค์ 
อ.แม่วงก์
ต.แม่เล่ย์
วัดหนองตะเคียน
พม.พิศาล ภาสวีโร
0897831787
น่าน 
อ.ปัว
ต.สถาน
วัดใหม่ชัยเจริญ
พระวิเชียร ปภสสฺโร
0804925510
น่าน
อ.ภูเพียง
ต.ฝายแก้ว
ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองเจริญ
พระมหากิตติ รตนโชโต
0814896373
บุรีรัมย์ 
อ.คูเมือง
ต.คูเมือง
วัดป่าคูเมือง
พระมนัสนันท์ ชินวโร
0885530542
บุรีรัมย์ 
อ.นาโพธิ์
ต.นาโพธิ์
วัดสมศรี
พระธีระโชติ กตธมฺโม
0897218014
บุรีรัมย์ 
อ.โนนสุวรรณ
ต.ทุ่งจังหัน
วัดทุ่งจังหัน
พระธนาเศรษฐ์ ธนเสฏฺโฐ
0884808715
บุรีรัมย์ 
อ.พุทไธสง
ต.หายโศก
วัดกุมภียาน
พระกันพจน์ อภิรกฺโข
0851795389
บุรีรัมย์ 
อ.สตึก
ต.ชุมแสง
วัดสตึกบูรพาวนาราม
พระอำนาจ เขมวฑฺฒโน
0860367028
ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย)
อ.คลองหลวง
ต.คลองสาม
วัดพระธรรมกาย
พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร
0894498786
ประจวบคีรีขันธ์
อ.กุยบุรี
ต.หาดขาม
วัดเฉลิมราษฎร์
พระบารมี อธิจิตฺโต
0829839648
ประจวบคีรีขันธ์
อ.บางสะพาน
ต.ร่อนทอง
สำนักสงฆ์คลองลอย
พระวันชัย กตวโร
0852638102
ประจวบคีรีขันธ์
อ.บางสะพานน้อย
ต.ไชยราช
วัดคอกอ้ายเผือก
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ
0865590948
ประจวบคีรีขันธ์
อ.ปราณบุรี
ต.ปราณบุรี
วัดสิทธิสังฆาราม
พระพงษ์ศักดิ์ ชุณฺหารุโณ
0819372373
ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ต.เกาะหลัก
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์
พระสมฤทธิ์ สุทฺธาโส
0865876943
ประจวบคีรีขันธ์
อ.สามร้อยยอด
ต.ไร่เก่า
วัดเนินกรวด
พระอิทธิพล สิทฺธิพโล
0896034965
ประจวบคีรีขันธ์
อ.หัวหิน
ต.ทับใต้
วัดหนองพรานพุก
พระหนู สุภาสโก
0815722827
ปราจีนบุรี 
อ.กบินทร์บุรี
ต.บ่อทอง
วัดหนองไผ่ล้อม
พม.ฉลองชัย คณุตฺตโม
0868933594
ปราจีนบุรี 
อ.เมืองปราจีนบุรี
ต.ดงขี้เหล็ก
วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม
 
พระภานุวัฒน์ ยติกโร
0824509913
ปราจีนบุรี 
อ.เมืองปราจีนบุรี
ต.โนนห้อม
ธุดงคสถานปราจีนบุรี
พระสมศักดิ์ นาถสกฺโก
0877671042
ปราจีนบุรี(เขาแก้วเสด็จ)
อ.กบินทร์บุรี
ต.บ้านนา
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย
0824744344
ปัตตานี 
อ.โคกโพธิ์
ต.นาเกตุ
วัดหัวควนธรรมนิคม
พระจิรศักดิ์ คุณศกฺโก
0805331675
พระนครศรีอยุธยา 
อ.บางบาล
ต.มหาพราหมณ์
วัดกลาง
พระประกาล อภิวชิโร
0831686637
พระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา
ต.ท่าวาสุกรี
วัดศาลาปูน
พระธนัญชัย ญาณวิปุโล
0897682281
พระนครศรีอยุธยา 
อ.อุทัย
ต.ธนู
วัดขุนทิพย์
พระศิรสิทธิ์ วชิรจิตฺโต
0884600776
พะเยา 
อ.เมืองพะเยา
ต.บ้านต๋อม
วัดพระธาตุจอมทอง
พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย
0846975015
พังงา 
อ.ทับปุด
ต.บ่อแสน
วัดไสเสียด
พม.สุกัน ปุสฺสญาโณ
0897665427
พิจิตร 
อ.ตะพานหิน
ต.ตะพานหิน
ศูนย์กัลยาณมิตรพิจิตร เฟส1
พระกริชชัย อคฺคสิทฺโธ
0890317258
พิจิตร 
อ.เมืองพิจิตร
ต.คลองคะเชนทร์
 
วัดคลองโนน
พระทินกร เตชวีโร
0882277892
พิจิตร 
อ.วังทรายพูน
ต.วังทรายพูน
วัดเขตมงคล
พระภาสวัฒน์ โอภาโส
0876840415
พิษณุโลก 
อ.นครไทย
ต.บ้านแยง
วัดหลวง
พม.บุญช่วย ปุญฺญสุโภ
0894410399
พิษณุโลก 
อ.บางกระทุ่ม
ต.ท่าตาล
วัดท่าไชย
พระเจริญศักดิ์ ขนฺติปาโล
0877334780
พิษณุโลก 
อ.พรหมพิราม
ต.มะตูม
วัดดอนทอง
พระอุดมชัย สนฺติรโต
0850636789
พิษณุโลก 
อ.เมืองพิษณุโลก
ต.ดอนทอง
ธุดงคสถานพิษณุโลก
พระเกิด สุขจิตโต
0898055470
พิษณุโลก 
อ.วังทอง
ต.วังนกแอ่น
ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี
พระอมรฤทธิ์ อคฺควํโส
0894330072
เพชรบุรี 
อ.ท่ายาง
ต.ท่าแลง
ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี 
พระพิชิต มุตฺตมโล
0824419579
เพชรบูรณ์ 
อ.เมืองเพชรบูรณ์
ต.นาป่า
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์
พระสำเนียง สุตปตฺโต
0814412072
เพชรบูรณ์ 
อ.วังโป่ง
ต.วังหิน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังโป่ง
พระเดชา เตชธมฺโม
0841807088
แพร่ 
อ.เมืองแพร่
ต.บ้านถิ่น
วัดถิ่นใน
พม.เกียรติ ปภสฺสโร
0890752524
แพร่ 
อ.วังชิ้น
ต.แม่ป้าก
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่
พระประกอบ ญานรตโน
0870787551
แพร่ 
อ.สอง
ต.บ้านกลาง
วัดคุ้มครองธรรม
พระสุริยัน อาทิจฺจวํโส
0859021057
ภูเก็ต 
อ.เมืองภูเก็ต
ต.วิชิต
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต
พระสุริยา พลญฺชโย
0835408155
มหาสารคาม 
อ.เชียงยืน
ต.เชียงยืน
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
พระอธิการสมบัติ สมฺปตฺติโก
0879349070
มหาสารคาม 
อ.เชียงยืน
ต.หนองซอน
วัดราษฎร์สังคม
พระครูชัยธรรโมภาส
0862355472
มหาสารคาม 
อ.นาดูน
ต.ดงบัง
วัดโพธารมณ์
พระมหาสุริยา อธิปญฺโญ
0885144400
มหาสารคาม 
อ.พยัคฆภูมิพิสัย
ต.ปะหลาน
วัดพยัคฆภูมิวราราม
พระสกัด สุวณฺณวโร
0845686469
มหาสารคาม 
อ.เมืองมหาสารคาม
ต.ตลาด
วัดมหาชัย
พระสกุณ ปสาทนีโย
0824413455
มหาสารคาม 
อ.เมืองมหาสารคาม
ต.ห้วยแอ่ง
วัดป่าตอนปู่ตา
พระชนาธิป อคฺคธีโร
0845686469
มุกดาหาร 
อ.เมืองมุกดาหาร
ต.มุกดาหาร
วัดศรีปทุม
พระพงศ์ธร ขมานนฺโท
0806139746
มุกดาหาร 
อ.หว้านใหญ่
ต.ดงหมู
วัดนิคมเกษตร
พระกฤษณา ชยคฺโค
0851832168
แม่ฮ่องสอน 
อ.ขุนยวม
ต.ขุนยวม
วัดประตูเมือง
พระประสิทธิ์ สุชิโน
0880026252
แม่ฮ่องสอน 
อ.แม่สะเรียง
ต.บ้านกาศ
วัดท่าข้ามเหนือ
พระประหยัด ฐานปตฺโต
089162573
ยโสธร 
อ.คำเขื่อนแก้ว
ต.ดงแคนใหญ่
วัดบกน้อย
พระสมชาย พลวีโร
0817826159
ยโสธร 
อ.ทรายมูล
ต.ทรายมูล
วัดนาโป่ง
พระศุภชัย ฐานธมฺโม
0884803661
ยโสธร 
อ.ป่าติ้ว
ต.โคกนาโก
สำนักสงฆ์ดอกประดู่ภูใหญ่
พระสมพงษ์ กมโล
0873448010
ยโสธร 
อ.มหาชนะชัย
ต.สงยาง
วัดป่าดอนธาตุ
พระมหาธานนท์ เวคชโย
0886475888
ยโสธร 
อ.เลิงนกทา
ต.โคกสำราญ
วัดโคกสำราญ
พระจิระพงษ์ จิรธมฺโม
0905983208
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ต.หมูม้น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมีชัย
พระบุญจันทร์ พลวฒฺโฑ
0879463726
ร้อยเอ็ด
อ.โพนทราย
ต.ท่าหาดยาว
วัดบ้านโพนทอง
พระจินดา ชาคโร
0883149227
ร้อยเอ็ด
อ.โพนทอง
ต.วังสามัคคี
วัดบ้านวังยาว
พระไพรทูล จิรสิปฺโป
0885095398
ระนอง 
อ.เมืองระนอง
ต.บางนอน
ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง
พระมหาอภิชาติ อภิชญฺโญ
0816656472
ระนอง 
อ.เมืองระนอง
ต.ทับมา
ศูนย์อบรมระยอง(สถานที่อบรมวัดพระธรรมกาย)
พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ
083297355
ราชบุรี 
อ.จอมบึง
ต.จอมบึง
ศูนย์อบรมเยาวชนจอมบึง
พระจักรกฤษณ์ ปิยสีโล
0891753765
ราชบุรี 
อ.บ้านโป่ง
ต.กรับใหญ่
วัดใหม่เจริญผล
พระสมชาย ฌานานนฺโท
0894953397
ราชบุรี 
อ.เมืองราชบุรี
ต.คุ้งน้ำวน
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช
พระวิจิตต์ ธนปาโล
0831797281
ราชบุรี 
อ.สวนผึ้ง
ต.สวนผึ้ง
สำนักสงฆ์ห้วยนำ้หนัก
พระธนิก ธนโรจโน
0831314522
ลพบุรี 
อ.โคกสำโรง
ต.วังเพลิง
ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี
พระมหากิตตินันท์ กิตฺตินนฺโท
0880071072
ลพบุรี 
อ.ชัยบาดาล
ต.นาโสม
ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี
พระชัยยา ปุญฺญกาโม
0881188525
ลพบุรี 
อ.พัฒนานิคม
ต.พัฒนานิคม
ธุดงคสถานพัฒนานิคม
พระนคร คุณโรจโน
0882278141
ลพบุรี 
อ.เมืองลพบุรี
ต.เขาพระงาม
พำนักสงฆ์บวรบรรพต
พระอำนาจเวธน์ สกฺกว์โส 
0882278142
ลำปาง 
อ.เถิน
ต.แม่ปะ
ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม
พระวิชัย อภิชโย
0880154221
ลำปาง 
อ.เมืองลำปาง
ต.บ่อแฮ้ว
ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง
พระธีระพันธ์ ธมฺมสรโณ
0897005195
ลำปาง 
อ.แม่ทะ
ต.วังเงิน
วัดทุ่งตอน
พระวิชัย รกฺขิตฺตธมฺโม
0818674559
ลำพูน 
อ.บ้านโฮ่ง
ต.เหล่ายาว
วัดดอยแดน
พระณัฏฐ์นวัต เขมนนฺโท 
0850155556
ลำพูน 
อ.เมืองลำพูน
ต.ศรีบัวบาน
สำนักสงฆ์พุทธธรรมมารามเด่นนกแต้
พระกิติพัฒน์ ฐิตธมโม
0804414267
ลำพูน 
อ.เมืองลำพูน
ต.เหมืองจี้
วัดพระธาตุดอยแต
พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน
0835405011
ลำพูน 
อ.เมืองลำพูน
ต.อุโมงค์
วัดกอม่วง
พระณัฐพงษ์ กตปุญโญ
0894838820
ลำพูน 
อ.ลี้
ต.ลี้
วัดบ้านกลาง
พระสุรชา ผาติคุโณ
0882465177
เลย 
อ.เมืองเลย
ต.เมือง
วัดป่าพุทธยาน
พระชานนท์ อานนฺโท
0827006453
ศรีสะเกษ 
อ.กันทรลักษ์
ต.น้ำอ้อมวัดขนาวนาราม
พระอุทัย ฐานภทฺโท
0881087966
ศรีสะเกษ 
อ.ขุขันธ์
ต.หัวเสือ
วัดขนาวนาราม
พระณัฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม
0852081072
ศรีสะเกษ 
อ.น้ำเกลี้ยง
ต.น้ำเกลี้ยง
วัดสว่างวารีรัตนาราม
พระมนตรี ณฎฺฐมโน0888505868
ศรีสะเกษ 
อ.ภูสิงห์
ต.ห้วยตึ๊กชู
สำนักสงฆ์แก้วภาวนา
พระเสือทรัพยา กนฺตสีโล
0888505868
ศรีสะเกษ 
อ.เมืองศรีสะเกษ
ต.หญ้าปล้อง
วัดเพียนาม
พระชัย ปสิฏฺฐวีโร
0869095862
ศรีสะเกษ 
อ.ราษีไศล
ต.เมืองคง
วัดเมืองคง
พระอภิสรณ์ อภิวฑฺฒโน
0876826851
ศรีสะเกษ 
อ.อุทุมพรพิสัย
ต.กำแพง
วัดสระกำแพงใหญ่ 
พระสราวุฒิ โฆสวฑฺฒโน
0846075224
สกลนคร 
อ.โคกศรีสุพรรณ
ต.ตองโขบ
วัดศรีคูณไชย
พระถนัด ถิรธมฺโม
0874288242
สกลนคร 
อ.เมืองสกลนคร
ต.ธาตุเชิงชุม
วัดนาเวง
พระสุรศักดิ์ ฐานกโร
0882277636
สกลนคร 
อ.เมืองสกลนคร
ต.ธาตุเชิงชุม
วัดดอนสวรรค์
พระพีระพัชร์ สุรชาโน
0868515939
สงขลา 
อ.บางกล่ำ
ต.ท่าช้าง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้
พระประสิทธิพร ปสุโต
0910957084
สมุทรปราการ 
อ.พระประแดง
ต.บางกอบัว
วัดบางกอบัว
พระบุญเยี่ยม ปาสาทิโก
0849733896
สมุทรปราการ 
อ.พระประแดง
ต.บางครุ
วัดครุนอก
พระสุรแสน ตปสีโล
0816327771
สมุทรปราการ 
อ.พระสมุทรเจดีย์
ต.ในคลองบางปลากด
วัดใหญ่
พระอนุชา อิทธิพนฺโท
0851189472
สมุทรปราการ 
อ.เมืองสมุทรปราการ
ต.ท้ายบ้าน
ศูนย์อบรมสมุทรปราการ
พระภาสกร ธมฺโมภาโส
0898895333
สมุทรสงคราม 
อ.บางคนที
ต.บางคนที
วัดสินวิเศษศรัทธาราม
พระมหาทุ่ง ถิรชโย
0852265641
สมุทรสงคราม 
อ.อัมพวา
ต.ท่าคา
วัดมณีสรรค์
พระไพโรจน์ ญาณโรจโน
0874157282
สมุทรสาคร 
อ.บ้านแพ้ว
ต.หนองบัว
วัดรางตันนิลประดิษฐ์
พระมหาธีรพงษ์ ธีรวํโส
0851748819
สระแก้ว 
อ.เมืองสระแก้ว
ต.สระแก้ว
วัดราษฎร์นิมิต
พระทวี อาจารภทฺโท
0815670627
สระแก้ว 
อ.อรัญประเทศ
ต.ฟากห้วย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ
พระนครินทร์ รกขิตวณฺโณ
0876085093
สระบุรี 
อ.แก่งคอย
ต.ตาลเดี่ยว
วัดจำศีล
พระสมใจ อิทฺธิพทฺโธ
0876686713
สระบุรี 
อ.มวกเหล็ก
ต.มิตรภาพ
วัดมวกเหล็กใน
พระเกรียงศักดิ์ เขมิโก
0861298901
สระบุรี 
อ.หนองแค
ต.หนองนาก
วัดหนองครก
พระดำเนิน หิเตสโก
0874778487
สุโขทัย 
อ.เมืองสุโขทัย
ต.บ้านสวน
วัดหนองทอง
พระจักรพันธุ์ อินฺทพโล
0815454787
สุโขทัย 
อ.ศรีสำโรง
ต.วัดเกาะ
วัดหนองฝาด
พระพรมสันติ์ ขนฺติสนฺโต
0875222719
สุโขทัย 
อ.สวรรคโลก
ต.ในเมือง
วัดเจ็ดธรรมาสน์
พระไพสิฐ สติมนฺโต
0815785524
สุพรรณบุรี 
อ.ด่านช้าง
ต.ด่านช้าง
วัดบรรหารแจ่มใส
พระก้องภพ สนฺตมโน
0816818563
สุพรรณบุรี 
อ.เมืองสุพรรณบุรี
ต.ทับตีเหล็ก
วัดราษฎร์สามัคคี
พระอุเทน กตปุญฺโญ
0888972514
สุพรรณบุรี 
อ.ศรีประจันต์
ต.บางงาม
วัดโพธาราม
พระธวัชชัย ปญฺญาวโร
0875482327
สุพรรณบุรี 
อ.สองพี่น้อง
ต.ต้นตาล
วัดสองพี่น้อง
พระชนินท์ นนฺทชโย
0816658942
สุราษฎร์ธานี 
อ.บ้านนาสาร
ต.น้ำพุ
วัดวารีวงก์
พระอาวุธ ญาณาวุฑฺโฒ
0824198072
สุราษฎร์ธานี 
อ.พุนพิน
ต.พุนพิน
วัดท่าสะท้อน
พระนิกร กตนาโถ
0867982420
สุราษฎร์ธานี 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ต.มะขามเตี้ย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี
พระสมุห์ประยูร อตฺถลตฺโธ
0816293128
สุรินทร์ 
อ.ท่าตูม
ต.ท่าตูม
วัดป่าท่าตูม
พระธวัฒชัย ธชุตฺตโม
0835406613
สุรินทร์ 
อ.เมืองสุรินทร์
ต.แกใหญ่
ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์
พระสมพงษ์ ยโสธโร
0835404851
สุรินทร์ 
อ.รัตนบุรี
ต.ดอนแรด
วัดศิลาวรรณ
พระประยูร วิสทฺโธ
0894534365
สุรินทร์ 
อ.สังขะ
ต.พระแก้ว
วัดโนนสวรรค์ 
พระมณเฑียร พลญชโย
0884769183
สุรินทร์ 
อ.สำโรงทาบ
ต.หมื่นศรี
วัดหมื่นศรีน้อย
 
พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร
0814554321
หนองคาย 
อ.ท่าบ่อ
ต.น้ำโมง
วัดโนนพระแก้ว
พม.บุญพรม จารุปุญโญ
0894583034
หนองคาย 
อ.โพนพิสัย
ต.กุดบง
ศูนย์อบรมพุทธอุทยานนานาชาติ
พระพิเชษฐ์ ปิยภทฺโท
0827435799
หนองคาย 
อ.โพนพิสัย
ต.กุดบง
วัดป่าโนนสะอาด
พระนิพนธ์ สิริภทฺโท
0868341717
หนองบัวลำภู 
อ.นากลาง
ต.ด่านช้าง
วัดศรีสุวรรณเลไลย์
พระสุภชัย พลปฺปตฺโต
0815343856
หนองบัวลำภู 
อ.นาวัง
ต.วังทอง
วัดทรงธรรมบรรพต
พระภูวนาถ ฉนฺทสโร
0878568806
หนองบัวลำภู 
อ.โนนสัง
ต.บ้านค้อ
วัดใหม่โคกป่ากุง
พระสุภชัย พลปฺปตฺโต
0815343856
หนองบัวลำภู 
อ.เมืองหนองบัวลำภู
ต.ลำภู
วัดป่าอุทยาน
พระทศพร คุตฺตวโร
0849339229
หนองบัวลำภู 
อ.ศรีบุญเรือง
ต.ทรายทอง
วัดทรายทอง
พระทศพร คุตฺตวโร
0843583608
หนองบัวลำภู 
อ.สุวรรณคูหา
ต.สุวรรณคูหา
วัดคีรีบรรพต
พระพัลลภ ญาณปิโย
0884559073
อ่างทอง 
อ.โพธิ์ทอง
ต.บางเจ้าฉ่า
วัดยางทอง
พระนพดล รัตนวังโส
0867891603
อ่างทอง 
อ.เมืองอ่างทอง
ต.มหาดไทย
ธุดงคสถานอ่างทอง (สวนศิริวรรณ)
พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร
0874165444
อ่างทอง 
อ.วิเศษชัยชาญ
ต.ม่วงเตี้ย
วัดช้าง
พระศรัณย์ ปิยนโร
0858155238
อำนาจเจริญ 
อ.ปทุมราชวงศา
ต.นาหว้า
วัดศรีชมภู่
พระภิรมย์ จารุกิตฺติโก
0878061051
อำนาจเจริญ 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
ต.ไก่คำ
วัดบูรพา
พระมหาจำลักษณ์ ฐิตสาโร
0813980644
อำนาจเจริญ 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
ต.นาหมอม้า
สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น
พระมิตรษา วีตโสโก
0854112064
อุดรธานี 
อ.กุมภวาปี
ต.ตูมใต้
วัดศรีนคราราม
พระธีรศักดิ์ วิชฺชาสุโร
0833571873
อุดรธานี 
อ.น้ำโสม
ต.นางัว
วัดจิตประชาสามัคคี
พระประหยัด จนฺทวํโส
0850471289
อุดรธานี 
อ.โนนสะอาด
ต.หนองกุงศรี
วัดจอมมะณีย์
พระพิทักษ์ ชยานนฺโต
0860844083
อุดรธานี 
อ.บ้านดุง
ต.นาคำ
วัดบ้านตำบอน
พระภูเบศน์ ภูริจิตฺโต
0832879491
อุดรธานี 
อ.บ้านดุง
ต.บ้านจันทน์
วัดป่าสามัคคี
พระปราสกิจ โชติโก
0885117432
อุดรธานี 
อ.บ้านดุง
ต.บ้านตาด
วัดป่าแสงคำ
พระเจษฎาชัย นาถธมฺโม
0880882210
อุดรธานี 
อ.บ้านดุง
ต.บ้านม่วง
วัดป่าดู่
พระสุนทร สุนฺทรปญฺโญ
0880349407
อุดรธานี 
อ.บ้านดุง
ต.บ้านม่วง
วัดศรีอุดมมงคล 
พระสุทธิพันธ์ วิสุทฺธิโก
0880882508
อุดรธานี 
อ.ประจักษ์ศิลปาคม
ต.อุ่มจาน
วัดมัชฌิมาวาส
พระมหาสุวรรณรัตน์ สุวณฺณวํโส
0853614808
อุดรธานี 
อ.พิบูลย์รักษ์
ต.บ้านแดง
วัดป่าบูรพาราม
พระชัยยุทธ ทานวีโร
0879158288
อุดรธานี 
อ.เพ็ญ
ต.นาบัว
ธุดงคสถานดอนวัดดงบ้านโคก
พระไชยา ถาวรสทฺโท
0880239337
อุดรธานี 
อ.เมืองอุดรธานี
ต.บ้านเลื่อม
วัดอินทาราม
พระจักรกฤษณ์ นนฺทพโล 
0823273620
อุดรธานี 
อ.วังสามหมอ
ต.หนองหญ้าไซ
วัดสว่างอัมพวัน
พระเรืองวุธ ชลิตญาโณ
0824488268
อุดรธานี 
อ.หนองหาน
ต.หนองหาน
วัดป่ามหาวาปีคณารักษ์
พระสุธรรม พลธมฺโม
0883111654
อุตรดิตถ์ 
อ.ตรอน
ต.หาดสองแคว
วัดหาดสองแคว
พระมานพ ทีปวํโส
0882277874
อุตรดิตถ์ 
อ.ทองแสนขัน
ต.ป่าคาย
ศูนย์อบรมเยาวชนแก้วพฤกษา
พระอรรถชาติ อตถฺชาโต
0897876546
อุตรดิตถ์ 
อ.น้ำปาด
ต.บ้านฝาย
วัดส่องแดด
พระธีระพล อธิพโล
0882277890
อุทัยธานี 
อ.ทัพทัน
ต.ทุ่งนาไทย
วัดเขาโคกโค
พระมหาสุริยา ปวรชโย
0823364146
อุทัยธานี 
อ.ลานสัก
ต.ป่าอ้อ
วัดซับป่าพลู
พระมหาวันชัย ภาสุรชโย
0893645391
อุบลราชธานี 
อ.เขื่องใน
ต.แดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
พระอนุชา อภิชาโต
0831281854
อุบลราชธานี 
อ.โขงเจียม
ต.ห้วยไผ่
วัดถ้ำค้อธรรมาราม
พระพรหม ภทฺทสีโล
0878946787
อุบลราชธานี 
อ.เดชอุดม
ต.กลาง
วัดป่าวิบูลธรรมธาดา
พระสุรพงษ์ วํสธีโร
0854087305
อุบลราชธานี 
อ.พิบูลมังสาหาร
ต.โพธิ์ศรี
วัดวารีอุดม
พระคารม ติสาโร
0870742404
อุบลราชธานี 
อ.โพธิ์ไทร
ต.โพธิ์ไทร
วัดโนนสวรรค์ศิลาอำภา
พระมหานิยม โชติวํโส
0811813125
อุบลราชธานี 
อ.เมืองอุบลราชธานี
ต.แจระแม
วัดหนองแกใหม่
พระกิตติพงษ์ อคฺควณฺโณ
0804782254
อุบลราชธานี 
อ.เมืองอุบลราชธานี
ต.ไร่น้อย
วัดยางเทิง
พระมณี จนฺทโชโต
0823701431
อุบลราชธานี 
อ.วารินชำราบ
ต.โพธิ์ใหญ่
วัดสร้างเม็ก
พระสุรเชษฐ์ อตฺถวาโท
0815856541
อุบลราชธานี 
อ.วารินชำราบ
ต.หนองกินเพล
วัดหนองกินเพล
พระครูวาปีปทุมกิจ ฉลวย
0817186577
อุบลราชธานี 
อ.ศรีเมืองใหม่
ต.นาคำ
วัดศรีบุญเรือง
พระพินิจ กิตติวณฺโณ
0862467532
อุบลราชธานี 
อ.สิรินธร
ต.คำเขื่อนแก้ว
วัดสวนสนสังฆาราม
พระสมร ธมฺมารุโณ
0847840916
 
รับชมวิดีโอประมวลภาพบรรพชาแสนรูปครั้งที่ 5

 

 
บทความที่เกี่ยวข้องกับงานบวชพระเข้าพรรษา
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,111 รูป อุตรดิตถ์ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,111 รูป อุตรดิตถ์

ฮือฮา! ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ เช้า 6 มิ.ย.2555ฮือฮา! ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ เช้า 6 มิ.ย.2555Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์