รัฐบาลอัฟกานิสถานยินดีอนุรักษ์โบราณสถาน


[ 30 พ.ย. 2555 ] - [ 16145 ] LINE it!

 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ข่าวดีข่าวสว่าง จากกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
หนังสือแจ้ง กรณี เมส อาแน็ค 
รัฐบาลอัฟกานิสถาน ยินดีอนุรักษ์โบราณสถาน 
   เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา   
 
 
        หลังจากที่คุณครูไม่ใหญ่ได้แจ้งข่าวให้ชาวพุทธทั่วโลก ได้ร่วมลงชื่อเพื่อปกป้องพุทธสถาน เมส อาแน็ค แล้วนั้น ทางด้านองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก,สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, เครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกกว่า 50 องค์กร,ชมรมพุทธและเด็กดี V-Star ทั่วประเทศ และเครือข่ายเยาวชนกลุ่ม เอสม่าไทยแลนด์ ได้ร่วมกันแสดงเจตนาเพื่อปกป้องพุทธสถานเมส อาแน็ค ทำให้คณะกรรมมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร(กมธ.) ได้หารือกับผู้แทนกระทรวงต่างประเทศ และล่าสุดได้ส่งหนังสือทางการแจ้งความคืบหน้า โดยกล่าวถึง รายงานจาก ฯพณฯ มาวิน ตันอรรถนาวิน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งมีการดูแลครอบคลุมไปถึงอัฟกานิสถานด้วย
 
 
ฯพณฯ มาวิน ตันอรรถนาวิน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
 
ฯพณฯ มาวิน ตันอรรถนาวิน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
 
        ว่าได้เข้าพบหารือเรื่องกรณีโครงการเหมืองแร่ทองแดงที่ พุทธสถานเมส อาแน็ค กับ ฯพณฯ โมฮัมหมัด อุเมอร์ เดาไซ (Mohammad Umer Daudzai) ท่านเอกอัครราชทูตอัฟกานิสถาน ประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งฯพณฯโมฮัมหมัด ได้แจ้งท่าทีของรัฐบาลอัฟกานิสถานดังนี้
 
 
Mohammad Umer Daudzai (ฯพณฯ โมฮัมหมัด อุเมอร์ เดาไซ) เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถาน ประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
 
Mohammad Umer Daudzai (ฯพณฯ โมฮัมหมัด อุเมอร์ เดาไซ)
เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถาน ประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
 
 
        1. รัฐบาลอัฟกานิสถานให้สัมปทานเหมืองแร่ทองแดงแก่บริษัท MCCโดยมิได้ทราบมาก่อนว่า ในบริเวณที่ให้สัมปทานนั้นมีพุทธสถานอยู่ใต้ดิน จนกระทั่งเมื่อเริ่มสำรวจจึงค้นพบ ดังนั้น รัฐบาลอัฟกานิสถานมีนโยบายที่จะอนุรักษ์โบราณสถานทั้งหมด โดยชะลอโครงการขุดเจาะไปนานกว่าหนึ่งปี และจะมิให้มีการขุดแร่ในบริเวณหลัก (Main Location) ส่วนโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในบริเวณรอง (Minor Location) รัฐบาลอัฟกานิสถานได้ให้ขนย้ายไปเก็บรวมกันที่โบราณสถานในพื้นที่หลัก และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของประเทศอัฟกานิสถาน
      
        2. รัฐบาลอัฟกานิสถาน ตระหนักดีถึงความสำคัญของโบราณสถาน เมส อาแน็ค เนื่องจากโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนาของคนที่อาศัยอยู่ในอัฟกานิสถาน และรัฐบาลอัฟกานิสถานจะทำทุกวิถีทางที่จะอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี
      
        3. ฯพณฯโมฮัมหมัด เสนอว่า รัฐบาลอัฟกานิสถานยินดี ที่จะให้การต้อนรับคณะจากประเทศไทยที่จะเดินทางไป พุทธสถาน เมส อาแน็ค เพื่อให้ประจักษ์ว่า รัฐบาลอัฟกานิสถาน มีนโยบายที่จะรักษาโบราณสถานแห่งนี้ และพร้อมจะพาไปดูแหล่งโบราณสถานอื่นๆ ในประเทศ เช่น บามิยัน โดยรัฐบาลอัฟกานิสถานจะให้ความคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่    
      
        4. ฯพณฯโมฮัมหมัด ได้ยืนยันว่า อัฟกานิสถานเป็นชาวเอเชีย พุทธสถานเป็นสมบัติของประเทศอัฟกานิสถานมิใช่ของจีน ครั้งหนึ่งชาวอัฟกันเคยเป็นชาวพุทธ ชาวอัฟกันมิใช่อาหรับ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นหน้าที่ของประชาชนอัฟกานิสถานที่จะต้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตน
      
        5.ฯพณฯมาวิน เสนอว่า รัฐบาลอัฟกานิสถาน อาจประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ ให้สื่อมวลชนรับทราบอย่างกว้างขวาง
 
        เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กลุ่มงานเอเชียกลาง  กระทรวงต่างประเทศ
 
เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กลุ่มงานเอเชียกลาง  กระทรวงต่างประเทศ
 
เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กลุ่มงานเอเชียกลาง  กระทรวงต่างประเทศ
 
เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กลุ่มงานเอเชียกลาง  กระทรวงต่างประเทศ
 
เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กลุ่มงานเอเชียกลาง  กระทรวงต่างประเทศ
 
        ขออนุโมทนาบุญในความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการลงชื่อปกป้องพุทธสถาน เมส อาแน็ค จนทำให้ชาวโลกได้ตระหนักและหันมาช่วยกันดูแล ให้ความคุ้มครอง พุทธสถานอันล้ำค่านี้เอาไว้
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ปรโลกนิวส์ คุณลุงฉลอม มีแก้วน้อย ละโลกแล้วไปไหน ตอนที่ 2ปรโลกนิวส์ คุณลุงฉลอม มีแก้วน้อย ละโลกแล้วไปไหน ตอนที่ 2

มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 27มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 27

พีซ เรฟโวลูชั่น ประเทศเคนย่า ตอนเสิร์ชเอ็นจิ้นพีซ เรฟโวลูชั่น ประเทศเคนย่า ตอนเสิร์ชเอ็นจิ้นHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน