ผู้ที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนา


[ 4 ธ.ค. 2555 ] - [ 16075 ] LINE it!

1 นาที เพื่อชีวิต
 
 
ผู้ที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนา
 
     พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของคนฉลาด คนอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจที่มั่นคง มีสติระวังตัว ระวังคำพูดอยู่เสมอ ผู้เป็นอย่างนี้เท่านั้น จึงจะได้รับผลจากการนับถือ พระพุทธศาสนา
 
     ผู้พอดีพอร้าย ไม่จริงจังและไม่จริงใจในการปฏิบัติไม่อาจเข้าถึงพระศาสนานี้ได้อย่างแน่นอน


หลักพระพุทธศาสนา
 
     การทำจิตในให้ผ่องแผ้ว ผู้นับถือศาสนาพุทธ จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้อย่างชัดเจน จึงจะเข้าถึงศาสนา และได้รับผลจากการนับถือศาสนาอย่างแท้จริง ไม่ต้องติดอยู่เพียงแค่ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดีเท่านั้น เพราะทำแค่นั้น ชีวิตก็ยังไม่หมดทุกข์ได้จริงๆ การทำจิตให้หมดกิเลสเท่านั้น จงจะหมดทุกข์ได้ ยังจะสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอีกด้วย


บัณฑิต ตามแนวทางพุทธศาสนา

      อันบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตหรือคนฉลาด ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น หาใช่เพียงผู้ได้ศึกษาอักษรสมัยตามโลกนิยมจนมีความรู้ความสามารถ และได้รับปริญญาบัตรเท่านั้นไม่ ผู้เป็นบัณฑิตในทางโลกแล้ว ยังควรมีปฏิปทาหลายอย่าง จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาณ มีสติรอบคอบ จะทำสิ่งใดก็มีสติระวังตัวอยู่เสมอ
 
 
เรียบเรียงโดย พระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ.9. ราชบัณฑิตDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ใครทำใครได้ใครทำใครได้

คบคนดีเป็นศรีแก่ตัวคบคนดีเป็นศรีแก่ตัว

พระอรหันต์ของลูกพระอรหันต์ของลูกHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมะสอนใจ