คุรุสภามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่พระภาวนาวิริยคุณ


[ 18 ม.ค. 2556 ] - [ 17431 ] LINE it!

ข่าว DMC NEWS
 
คุรุสภามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ "พระภาวนาวิริยคุณ"
 
           คุรุสภา มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เชิดชูเกียรติแก่ "พระภาวนาวิริยคุณ" ในฐานะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2555 ณ วันที่ 16 มกราคม 2556

 
     เมื่อวันที่ 16 มกราคม พุทธศักราช 2556 ที่ผ่านมา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 57 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" ณ หอประชุมคุรุสภา  ภายในงานมีคณะครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นหลากหลายสาขา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ นักเรียน และประชาชน เข้ารับรางวัล นอกจากนี่ภายในงาน พระพรหมเมธี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์, พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม และพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้รับรางวัล พระผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาต่อการศึกษาของชาติและพระผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
 
            นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 57
 
     พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การคารวะครูอาวุโส การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยเฉพาะภายในงานมีครูประจำชั้นของนายกรัฐมนตรีสมัยเรียนชั้นประถมและมัธยมมาร่วมงานด้วย 
 
     โอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า "ครูคือผู้ที่เสียสละนำวิชาความรู้ที่สั่งสมมาบ่มเพาะอุปนิสัยให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคม และเป็นคนดีสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติต่อไป  โดเฉพาะครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่เสียสละทำหน้าที่เพื่อชาติ

  รับชมวีดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 ม.ค. 56
ชมวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 ม.ค. 56   Download ธรรมะสรุปข่าวกับ DMC 17 ม.ค. 56  Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญสาธุชนร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์ 1,128 รูป ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐมขอเชิญสาธุชนร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์ 1,128 รูป ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ตักบาตรลำปาง พระ 11,333 รูป ณ ถนนดวงรัตน์ แยกโรงแรมลำปางเวียงทองตักบาตรลำปาง พระ 11,333 รูป ณ ถนนดวงรัตน์ แยกโรงแรมลำปางเวียงทอง

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 30โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 30Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา