รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์


[ 13 มี.ค. 2556 ] - [ 17356 ] LINE it!

รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักสื่อสารองค์กร 2 ตำแหน่ง

 
ตำแหน่งประสานงาน/ธุรการ

1. จัดเตรียมเอกสาร
2. ประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
2. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
3. ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ
4. นักถือพุทธศาสนา
5. รักการปฏิบัติรรม
6. สามารถรักษาศึล 5 ได้เป็นปกติ
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office และอินเตอร์เน็ต
8. มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติที่ดี
9. สามารถปรับตัวได้ดี บุคลิกภาพดียิ้มแย้มแจ่มใส
10. สามารถขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ได้ (มีใบขับขี่)

ตำแหน่ง Content เว็บไซต์ภายในองค์กร

1. ดูแล/กรอง/คัดเลือกบทความ - ข่าว
2. ติดตามข่าว/สถานการณ์
3. โพสต์บทความ - ข่าว

คุณสมบัติ
 
1. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
2. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
3. ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ
4. นับถือพุทธศาสนา
5. รักการปฏิบัติธรรม
6. สามารถรักษาศีล 5 ได้เป็นปกติ
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Office, Photoshop, Vegas และอินเตอร์เน็ต
8. ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
9. รู้จักเรียงลำดับความสำคัญของาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
10. รักการศึกษาหาความรู้

สนใจสมัครติดต่อได้ที่เบอร์โทร.081-552-4624 และ E-mail : [email protected]Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

การทำบุญออนไลน์ บริจาคทำบุญผ่านอินเตอร์เน็ตการทำบุญออนไลน์ บริจาคทำบุญผ่านอินเตอร์เน็ต

ร่วมเป็นเจ้าภาพขบวนเวียนประทักษิณอุปสมบทหมู่ร่วมเป็นเจ้าภาพขบวนเวียนประทักษิณอุปสมบทหมู่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์