ร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ปี 2556


[ 9 ก.ย. 2556 ] - [ 17175 ] LINE it!
View this page in: English

 
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ปี 2556 
 
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์อานุภาพหลวงปู่
 
 
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ องค์ที่ 7
 
       พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเป็นพระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังนั้น ศิษยานุศิษย์ ผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านจากทั่วทุกมุมโลก จึงพร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้การหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ด้วย ทองคำเป็นการประกาศให้โลกรับรู้ถึงคุณความดีของท่านด้วยวิธีอันชาญฉลาด เพราะการหล่อท่านด้วยทองคำ จะทำให้ชาวโลกต่างสงสัยและเกิดคำถามตามมาอย่างนับไม่ถ้วนว่า “ทำไมต้องหล่อท่านด้วยทองคำ?” และนั่นก็เป็นโอกาสที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะได้เล่าถึงประวัตคุณธรรมคุณวิเศษและมโนปณิธานของท่าน และชักชวนให้บุคคลเหล่านั้นทำตามข้อวัตร ปฏิบัติอันดีงามของท่าน 
 
อีกทั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไปจน เข้าสู่ยุคที่ทองคำหายากและราคาสูงมากกว่านี้ หรืออีก 1,000 ปีข้างหน้า ก็จะเกิดคำถามให้โจษขานซ้ำๆ อย่างไม่รู้จบว่าทำไมชาวโลกยุคหนึ่งจึงเกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้า ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้น และปริศนาตรงนี้เองจะตรึงให้ชาวโลกมุ่งค้นหาคำตอบว่าท่านเป็นใคร? สำคัญอย่างไร? โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่กำลังประสบความทุกข์และดิ้นรนเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้น เมื่อได้มาพบรูปหล่อหลวงปู่ที่หล่อจากวัสดุที่มีค่าสูงสุด ก็จะสนใจหันมาศึกษาเรื่องราวของท่านจนเกิดความเลื่อมใสรู้สึกซาบซึ้งและหันมาปฏิบัติธรรม เพื่อหาทางพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่นหลวงปู่
 
“หลวงปู่ทองคำองค์ที่  7 ที่กำลังจะหล่อขึ้นนี้ จะเป็นองค์ที่ไปเปิดใจ ไปประกาศศาสนา
และสร้างความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้บังเกิดขึ้นกับผู้คนอีกเป็นจำนวนมหาศาล”

 
   
 
  
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ปี 2555
ภาพพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำในวันคุ้มครองโลก ปี พ.ศ.2555

เหตุแห่งความยาก....
 
ในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่าย ๆ ดังนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาสในการสั่งสมบุญนี้เพราะการหล่อ รูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุแห่งความยากดังต่อไปนี้ คือ

        1. พระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรม คุณวิเศษ และเป็นเนื้อนาบุญที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นหลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นบุคคลที่บังเกิดขึ้นได้ยากมาก อีกทั้งท่านต้องมีบุญที่สั่งสมมาทางด้านนี้มาก หรือมีคุณธรรมมากพอที่จะดลใจให้มนุษย์ยุคนี้เกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้า คิดหล่อท่านด้วยวัตถุธาตุอันเลิศ เช่น ทองคำแท้
 
       2. ทองคำเป็นวัสดุที่มีราคาสูงลิบ อย่าว่าแต่การหล่อพระด้วยทองคำจะเป็นเรื่องยากแสนยากเลยแค่จะหาบุคคลผู้ดำริ หรือคิดริเริ่มในการหล่อก็นับว่าเป็นการยากมากแล้ว ดังนั้น การหล่อพระด้วยทองคำแท้จึงเป็นโอกาสที่เกิดได้ยากยิ่ง
 
       3. ในโลกนี้มีน้อยคนนักที่สามารถเป็นศูนย์รวมใจในการรวบรวมทองคำแท้จำนวนมหาศาลมาหล่อพระ

 
       4. ผู้ที่คิดจะหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ต้องมีบุญที่เคยสั่งสมมากับท่าน หรือแม้ไม่เคยสั่งสมบุญมากับท่าน ก็ต้องมีบุญพิเศษอื่นๆ ที่เคยสั่งสมมาในอดีตไปดลจิตดลใจให้เกิดปัญญาคิดสร้างบุญใหญ่เพื่อต่อบุญให้ กับตนเองได้       
 
      5. หากเราเป็นผู้มีทรัพย์น้อย แต่เกิดมหาศรัทธาคิดอยากจะหล่อพระขนาดใหญ่ด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ตามลำพัง ตลอดชีวิตนี้..เราก็คงหมดโอกาสที่จะได้บุญใหญ่นี้ไป เนื่องจากมีทรัพย์ไม่พอ
 
       6. แม้คนที่มีทรัพย์มาก สามารถหล่อพระทั้งองค์ตามลำพังด้วยทรัพย์ส่วนตัวได้ การหล่อก็จะไม่ทรงพลานุภาพเท่ากับการหล่อพระที่เกิดจากพลังของคลื่นมหาชน ที่มีกำลังศรัทธาอย่างแรงกล้ามารวมกัน อีกทั้งในอนาคตถ้าผู้มีทรัพย์มากนั้นสิ้นอายุขัยแล้ว ก็จะหาผู้ดูแลรักษาองค์พระที่หล่อขึ้นตามลำพังนั้นได้ยาก เพราะพระที่หล่อนั้นไม่ได้เป็นสมบัติของส่วนรวม และเมื่อเป็นดังนี้ ความรู้สึกร่วมจากการที่มหาชนต้องช่วยกันดูแลรักษาก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการหล่อพระที่เกิดจากพลังของคลื่นมหาชน
 
       7. หากมีการหล่อองค์หลวงปู่เสร็จไปแล้วแต่เราเพิ่งเกิดศรัทธา หรือมาทราบข่าวบุญนี้ทีหลัง และเกิดจิตศรัทธาอยากจะหล่อขึ้นมาโอกาสนั้นก็หมดไปแล้ว
 
   
 
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ ปี 2555 
 
การหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำองค์ที่ 7 เป็นการหล่อเพื่อใช้ในการเดิน
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
โดยจะทำพิธีหล่อใน "วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556"

ภาพโครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2
ภาพโครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2
 
เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้ร่วมบุญหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่ 7 นี้ เพื่อใช้อัญเชิญในการโครงการธุดงค์ธรรมชัย บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกปี ซึ่งพระธุดงค์จำนวนหลายพันรูป จะเดินธุดงค์ธรรมชัยโดยมีหลวงปู่ทองคำองค์ที่ 7 นี้นำหน้า สาธุชนที่มาคอยต้อนรับพระธุดงค์จำนวนหลักแสนคนต่อวัน ก็จะได้กราบไหว้บูชาหลวงปู่ทองคำที่เราได้ช่วยกันหล่อขึ้นนี้ 
 
ทำให้เป็นสิริมงคลแก่ตัว ผู้ใด้ได้พบเห็นก็จะเกิดคความเลือมใสศรัทธา ได้ศึกษาประวัติของและคำสอนหลวงปู่ จนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายในที่สุด เราในฐานะเจ้าของบุญที่ได้ร่วมบุญทองคำในครั้งนี้ ก็จะได้บุญไปด้วยอย่างมากมาย
 
ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่าน มาร่วมบุญหล่อทองหลวงปู่องค์ที่ 7 นี้ด้วยกัน
 สามารถร่วมบุญได้ถึงวันที่ 3 พย 56 นี้
 
กำหนดการวันคล้ายวันเกิดพระมงคลเทพมุนี
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2556
 
06.40 น. 
- พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ
09.30 น. 
- ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ 
11.00 น.
- พิธีถวายทองคำเพื่อหล่อหลวงปู่ฯ
- พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
- เสร็จพิธี
13.30 น.
- พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย
- ปฏิบัติธรรม 
14.20 น.
- พิธีรับถวายปัจจัยบูชาธรรม
14.40 น.
- เจ้าภาพผู้มีบุญเดินทางจากห้องแก้วฯ ไปร่วมพิธีที่บริเวณหน้ารัตนบัลลังก์
15.00 น.
- พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
16.00 น.
- เสร็จพิธี
- พิธีมอบเหรียญที่ระลึก และเมล็ดพันธุ์ ดอกดาวรวย 
 
ของขวัญที่ระลึกกฐิน 2556 


 
รับชมวิดีโอพิธีหล่อหลวงปู่ทองคำ ในปี พุทธศักราช 2555
 

รับชมคลิปวิดีโอเพลง หล่อหลวงปู่องค์ที่ 7 วันที่ 10 ตุลาคม 2556
ชมวิดีโอเพลง หล่อหลวงปู่องค์ที่ 7 วันที่ 10 ตุลาคม 2556   Download ธรรมะเพลง หล่อหลวงปู่องค์ที่ 7 วันที่ 10 ตุลาคม 2556

ร่วมบุญกฐินธรรมชัย
 
   
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำ องค์ที่ 7
 

 
 

บทความ ทองคำ กับเส้นทางการสร้างบารมีของผู้มีบุญในพระไตรปิฎก

พระมหากัจจายนะกับการออกแบบชีวิตให้มีผิวพรรณวรรณะงดงาม
ชฎิลเศรษฐีผู้มีภูเขาทองคำเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ด้วยบุญที่เคยทำไว้
พระภัททิยเถระกับการสร้างบุญพิเศษอย่างหนึ่งให้เต็มที่เต็มกำลัง
อุบาสิกาเสสวดีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
พระภัททกาปิลานี เกิดในตระกูลดีแต่มีกลิ่นตัวแรง
อานิสงส์การทำบุญด้วยทองคำ จากพระไตรปิฎก
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อานุภาพหลวงปู่ ตอน ทำไม ศิษยานุศิษย์จำนวนมหาศาลถึงเคารพรักและศรัทธาท่านอานุภาพหลวงปู่ ตอน ทำไม ศิษยานุศิษย์จำนวนมหาศาลถึงเคารพรักและศรัทธาท่าน

อัศจรรย์...ตะวันแก้ว ตอนที่ 1อัศจรรย์...ตะวันแก้ว ตอนที่ 1

อัศจรรย์...ตะวันแก้ว ตอนที่ 2อัศจรรย์...ตะวันแก้ว ตอนที่ 2Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

มหาปูชนียาจารย์