กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 18


[ 17 พ.ค. 2556 ] - [ 14921 ] LINE it!

 
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 18
 
 
 
 
 
 
คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 18
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ที่ออกอากาศทางช่อง DMC
 
 ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
        เมื่อพระราชาผู้ปกครองแคว้นที่ตัวเธอ หรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นอาศัยอยู่ ได้ทรงทราบข่าวอันเป็นมงคลเช่นนี้แล้ว พระองค์จึงทรงไม่รอช้า ได้ทรงรับสั่งให้ตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น รีบส่งข่าวกลับไปถึงนายทหารหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษท่านนั้นเป็นการด่วนว่า ขอให้นายทหารท่านนั้น ทำการคัดลอกภาพแกะสลักบนผนังถ้ำแห่งนั้น พร้อมกับให้รีบส่งกลับมาทูลเกล้าถวายแด่พระองค์เป็นการด่วน
 
พระราชารับสั่งให้นายทหารหนุ่มรีบส่งข่าวไปถึงนายทหารหน่วยเฉพาะกิจพิเศษ
พระราชารับสั่งให้นายทหารหนุ่มรีบส่งข่าวไปถึงนายทหารหน่วยเฉพาะกิจพิเศษ
 
        เมื่อนายทหารหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษท่านนั้น ได้รับสารสำคัญที่มาจากพระราชาเช่นนั้นแล้ว ตัวเขาก็ได้รีบดำเนินการตามรับสั่ง ด้วยการคัดลอกภาพแกะสลักบนผนังถ้ำแห่งนั้น แล้วก็ส่งกลับมาทูลเกล้าถวายแด่พระราชา ทันทีที่พระราชาทรงได้เห็นภาพที่คัดลอกมาจากภาพแกะสลักบนผนังถ้ำแห่งนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงเกิดความปลื้มปีติปราโมทย์พระทัยอย่างที่สุด
 
พระราชาทรงเห็นภาพที่คัดลอกมาจากภาพแกะสลักบนผนังถ้ำแห่งนั้น
พระราชาทรงเห็นภาพที่คัดลอกมาจากภาพแกะสลักบนผนังถ้ำแห่งนั้น
 
        และยิ่งพระองค์ได้ทรงศึกษาถึงเรื่องราวพุทธประวัติ และเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์ดังที่ปรากฏในภาพคัดลอกดังกล่าวแล้ว พระองค์ก็ยิ่งทรงเกิดความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนนี้ในพระราชหฤทัยของพระองค์ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยแสงแห่งความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง
 
        แม้ว่าพระราชาจะทรงเกิดความเชื่อมั่น และมีความปลื้มปีติพระทัยที่ได้พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญ ที่เป็นเครื่องยืนยันถึงเรื่องราวต่างๆ ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ตาม แต่ถึงกระนั้น สิ่งที่พระองค์ทรงมีความปรารถนายิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือ การที่จะได้พบกับพระผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษ ที่สามารถจะยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า “นรกมีจริง สวรรค์มีจริง” นั่นเอง
 
พระราชาทรงเฝ้ารอคอยวันเวลาที่จะได้สดับข่าวอันเป็นมงคล
พระราชาทรงเฝ้ารอคอยวันเวลาที่จะได้สดับข่าวอันเป็นมงคล
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้ พระราชาจึงทรงเฝ้ารอคอยวันเวลา ที่จะได้สดับข่าวอันเป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องราวของพระผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษในยุคนั้น ด้วยพระราชหฤทัยที่จดจ่อในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
      
        แล้วในที่สุด วันที่พระราชาทรงรอคอยก็มาถึง เมื่อตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นได้มาเข้าเฝ้าพระราชา พร้อมกับนำเรื่องราวของราชองครักษ์ท่านหนึ่งมากราบทูลถวายรายงานให้พระองค์ได้ทรงทราบว่า จะมีข่าวดีมาบอก
 
นายทหารหนุ่มได้มาเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกับข่าวดี
นายทหารหนุ่มได้มาเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกับข่าวดี
 
        เรื่องราวของราชองครักษ์ท่านนั้นก็มีรายละเอียดดังนี้คือ เมื่อตัวเธอหรือนายทหารราชองครักษ์หนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น ได้ไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้ว ตัวเธอก็ได้กราบทูลรายงานเรื่องราวของนายทหารราชองครักษ์ท่านหนึ่ง ให้กับพระราชาได้ทรงสดับว่า ได้มีนายทหารราชองครักษ์ท่านหนึ่ง เดินทางไปยังบริเวณทางเหนือของแคว้น แล้วตัวเขาก็ได้ไปพบกับวัดแห่งหนึ่ง ที่มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาดสะอ้าน และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแค่นั้น ตัวเขายังได้ยินได้ฟังพวกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น ร่ำลือและกล่าวขานกันด้วยว่า “พระมหาเถระที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ เป็นพระที่มีสีลาจารวัตรอันงดงาม อีกทั้งท่านยังมีรู้มีญาณและสามารถที่จะไปนรกสวรรค์ได้อีกด้วย”
 
นายทหารหนุ่มรายงานเรื่องราวของนายทหารราชองครักษ์ท่านหนึ่งให้พระราชาทรงทราบ
นายทหารหนุ่มรายงานเรื่องราวของนายทหารราชองครักษ์ท่านหนึ่งให้พระราชาทรงทราบ
 
        ทันทีที่พระราชาได้ทรงสดับเรื่องราวดังกล่าวจากตัวเธอเช่นนั้นแล้ว ด้วยความที่พระองค์เองก็ทรงรอคอยวันเวลาที่จะได้ยินข่าวอันเป็นมงคล เกี่ยวกับเรื่องราวของพระผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษนี้มาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พระองค์ทรงเกิดความรู้สึกสนพระทัยและมีพระประสงค์ หรือมีความปรารถนาอยากที่จะเสด็จเดินทางไปยังวัดแห่งนั้น ด้วยตัวของพระองค์เองเป็นอย่างมาก
 
พระองค์มีพระประสงค์ที่จะเสด็จไปยังวัดแห่งนั้นด้วยตัวของพระองค์เองเป็นอย่างมาก
พระองค์มีพระประสงค์ที่จะเสด็จไปยังวัดแห่งนั้นด้วยตัวของพระองค์เองเป็นอย่างมาก
 
        เมื่อพระราชาทรงมีพระประสงค์เช่นนั้นแล้ว พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกเดินทางไปยังวัดแห่งนั้น พร้อมกับนายทหารราชองครักษ์คนสนิทเพียงไม่กี่นายเท่านั้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีตัวเธอ หรือนายทหารราชองครักษ์หนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นรวมอยู่ด้วย
 
พระราชาเสด็จเดินทางไปยังวัดแห่งนั้นพร้อมกับนายทหารราชองครักษ์คนสนิท
พระราชาเสด็จเดินทางไปยังวัดแห่งนั้นพร้อมกับนายทหารราชองครักษ์คนสนิท
 
        ทันทีที่พระราชาได้เสด็จไปถึงที่วัดแห่งนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงเกิดความรู้สึกประทับใจ ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดสะอ้านของวัดแห่งนั้นเป็นอย่างมาก จากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปกราบนมัสการพระมหาเถระ ผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้นในทันที
 
        และเพียงแค่แว้บแรก ที่พระราชาได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระ ผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้น พระองค์ก็ทรงเกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในอากัปกิริยาที่สงบเสงี่ยมสง่างามของพระมหาเถระเป็นอย่างมาก อีกทั้งพระองค์ยังทรงสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งความชุ่มเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวของพระมหาเถระได้อีกด้วย
 
พระราชาทรงเชื่อว่าพระมหาเถระท่านนี้จะสามารถไขข้องข้องใจต่างๆ ของพระองค์ได้
พระราชาทรงเชื่อว่าพระมหาเถระท่านนี้จะสามารถไขข้องข้องใจต่างๆ ของพระองค์ได้
 
        และเมื่อพระราชาทรงเกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาภายในพระราชหฤทัย จึงทำให้พระองค์ทรงเกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า พระมหาเถระท่านนี้จะสามารถไขข้องข้องใจต่างๆ ที่ติดค้างอยู่ภายในพระราชหฤทัยของพระองค์ได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตว่า มนุษย์เราเกิดมาทำไม, อะไรคือเป้าหมายของชีวิต แล้วเราจะไปให้ถึงเป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไร หรือทำไมชีวิตของเราจึงต้องตกอยู่ในวัฏจักรของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้วจะมีวิธีการไหนไหม ที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ต้องตกอยู่ในวัฏจักรดังกล่าว และทำไม พระองค์ถึงได้มาประสูติเป็นพระราชา แต่บางคนกลับต้องเกิดมาเป็นคนยากจนเข็ญใจ แล้วอะไรหละที่อยู่เบื้องหลังความรวยความจนและความสุขความสำเร็จในชีวิตของคนเรา เป็นต้น
      
        และหลังจากที่พระราชาได้ตรัสสนทนาธรรมกับพระมหาเถระ ผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงได้รับคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ มากมาย ที่ติดค้างอยู่ภายในพระราชหฤทัยของพระองค์มาอย่างยาวนาน ดังที่พระองค์ทรงคาดคิดเอาไว้จริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่นั้น พระองค์ยังทรงได้สดับเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์จากพระมหาเถระ ผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้นอีกด้วยว่า “นรกมีจริง สวรรค์มีจริง และสามารถที่จะไปได้จริงด้วยตัวของเราเอง”
 
พระราชาได้ตรัสสนทนาธรรมกับพระมหาเถระ
พระราชาได้ตรัสสนทนาธรรมกับพระมหาเถระ
 
        เมื่อพระราชาได้ทรงสดับเรื่องราวธรรมะต่างๆ จากพระมหาเถระแล้ว พระองค์ก็ทรงเกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในพระมหาเถระเป็นอย่างมาก แล้วพระองค์ก็ทรงปวารณาขอฝากตัวเป็นศิษย์กับพระมหาเถระในทันที เมื่อพระมหาเถระผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้น ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจภายในพระราชหฤทัยของพระราชาแล้ว พระมหาเถระก็ได้เมตตารับพระราชาเป็นศิษย์ พร้อมกับตั้งใจที่จะถ่ายทอดธรรมะปฏิบัติให้กับพระราชาอย่างเต็มที่ เพื่อให้พระราชาได้มารู้มาเห็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งด้วยตัวของพระองค์เอง
 
พระราชาได้ทรงปวารณาขอฝากตัวเป็นศิษย์กับพระมหาเถระ
พระราชาได้ทรงปวารณาขอฝากตัวเป็นศิษย์กับพระมหาเถระ
 
        และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระราชาก็ทรงโปรดที่จะเสด็จเดินทางไปยังวัดแห่งนั้นอยู่เป็นประจำ โดยบางครั้งพระองค์ก็จะเสด็จไปพร้อมกับบรรดานายทหาร และข้าราชบริพารทั้งหลาย เพื่อไปสั่งสมบุญและบำรุงอุปัฏฐากพระที่ประจำอยู่ภายในวัดแห่งนั้น
 
พระราชาเสด็จไปตรัสสนทนาธรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกับพระมหาเถระอยู่เสมอๆ
พระราชาเสด็จไปตรัสสนทนาธรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกับพระมหาเถระอยู่เสมอๆ
 
        แต่บางครั้งถ้าหากพระองค์ทรงเกิดความรู้สึกสงสัยใคร่รู้ ในธรรมะขึ้นมาภายในพระราชหฤทัย พระองค์ก็จะทรงตัดสินพระทัยเสด็จเดินทางไปยังวัดแห่งนั้นเป็นการส่วนพระองค์หรือเสด็จไปโดยลำพัง โดยที่ไม่มีข้าราชบริพาร รวมทั้งตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น ติดตามพระองค์ไปเลย เพื่อไปตรัสสนทนาธรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกับพระมหาเถระ ผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้นอยู่เสมอๆ
 
        และเมื่อวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปไม่นาน พระราชาก็ทรงสามารถปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงธรรมะภายในที่ละเอียดมากๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้พระองค์ทรงสามารถพิสูจน์เรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์ ที่มีบันทึกอยู่ในตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาได้ด้วยตัวของพระองค์เอง
 
พระราชาทรงสามารถปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงธรรมะภายในที่ละเอียดมากๆ
พระราชาทรงสามารถปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงธรรมะภายในที่ละเอียดมากๆ
 
        อีกทั้งพระองค์ยังทรงสามารถล่วงรู้ไปถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ลึกซึ้งที่ยิ่งไปกว่าเรื่องราวที่มีบันทึกเอาไว้ในตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับการประสูติมาของตัวพระองค์เองว่า “พระองค์ประสูติมาเพื่อทำภารกิจอะไร หรือหน้าที่ที่แท้จริงของการประสูติมาของพระองค์นั้นคืออะไรนั่นเอง”
 
        และทันทีที่พระราชาได้ทรงรู้ถึงหน้าที่ที่แท้จริง ของการประสูติมาของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ทรงเริ่มปล่อยวาง และไม่ได้สนพระทัยในราชสมบัติของพระองค์อีกเลย ตรงกันข้าม พระองค์กลับทรงมีพระราชหฤทัยที่จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา และยิ่งพระราชาได้ทรงปฏิบัติธรรมมากเข้า มากเข้า พระองค์ก็ทรงยิ่งเกิดความรู้สึกเคารพรักและเลื่อมใสศรัทธาในพระมหาเถระผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้น มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมซึ่งในใจของพระองค์นั้น อยากจะหยุดเวลาไว้เพื่อปฏิบัติธรรม ทำใจหยุดใจนิ่งกับพระมหาเถระตลอดไป
 
พระราชาทรงตัดสินพระทัยจะสละราชสมบัติทั้งหมดแล้วเสด็จออกผนวช
พระราชาทรงตัดสินพระทัยจะสละราชสมบัติทั้งหมดแล้วเสด็จออกผนวช
 
        แล้วในที่สุด เมื่อพระราชศรัทธาของพระองค์ ทรงเต็มเปี่ยมอยู่ในพระราชหฤทัยแล้ว พระราชาก็ทรงตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่ว่า “พระองค์จะทรงสละราชสมบัติทั้งหมดแล้วก็เสด็จออกผนวช”
 
        ส่วนว่า เมื่อพระองค์ทรงตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่เช่นนั้นแล้ว พระองค์จะทรงทำอย่างไรต่อไป แล้วการเสด็จออกผนวชของพระองค์ จะเรียบง่ายหรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 

รับชมคลิปวิดีโอปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 18
ชมวิดีโอปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 18   Download ธรรมะปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 18
 
 

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
จดหมายจากธรรมทายาทหญิง ตอน รุ่น 30 รุ่นสำเร็จธรรมจดหมายจากธรรมทายาทหญิง ตอน รุ่น 30 รุ่นสำเร็จธรรม

กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 19กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 19

ธุดงค์ธรรมชัย ตอน ก้าวย่างสู่การฟื้นฟูพระศาสนาธุดงค์ธรรมชัย ตอน ก้าวย่างสู่การฟื้นฟูพระศาสนาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน