พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส


[ 20 พ.ค. 2556 ] - [ 16371 ] LINE it!

 
DMC NEWS
 
พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส 
 

พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส

พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส 

        มูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยองค์กรเครื่องข่าย 30 องค์กรและโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปฯ ถวายข้าวสารอาหารแห้งให้แด่พระภิกษุสามเณรในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่คณะลยาณมิตรจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นตัวแทนกัลยาณมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย แด่คณะสงฆ์ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งมอบให้กับทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ที่รักษาความปลอดภัยในเขตอำเภอเมือง และชาวบ้านในเขตอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ทำพิธีรับมอบ ณ ศาลาสังฆสิทธิพิทักษ์ วัดสังฆสิทธาราม โดยมีพระครูสังฆสิทธิพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดสังฆสิทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในโอกาสนี้มีวัดที่มารับถวายข้าวสารอาหารแห้ง ประกอบด้วย วัดชลธาราวาส วัดสังฆสิทธาราม วัดตันหยงมัส วัดตันติการาม วัดปาไผ่ วัดดุซงญอ วัดไอร์บาลอ วัดไอร์บือแต สำนักสงฆ์บ้านไม้งาม โรงเรียนวัดร่อน โรงเรียนวัดตันติการาม โรงเรียนบ้านโคกอีแต ชุมชนไม้งาม ชุมชนโกรกกราด กองร้อยทหารพราน 4810 ทหารชุดคุ้มครอง 954 ทหารพรานที่ 46 เป็นต้น ในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่นำมาถวายในครั้งนี้ ได้มาจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่ได้ร่วมกันจัดตักบาตรพระทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบมานานกว่าร่วม 10 ปี จนไม่สามารถบิณฑบาต และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสะดวก ส่วนชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน
 
 
รับชมวีดีโอ
  

รับชมคลิปวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 16 พ.ค. พ.ศ.2556
ชมวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 16 พ.ค. พ.ศ.2556   Download ธรรมะสรุปข่าวกับ DMC 16 พ.ค. พ.ศ.2556


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ศธ.คุมเข้มรับน้องเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ศธ.คุมเข้มรับน้องเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์

ศธ. เตรียมจัดทำโครงการเด็กดีศธ. เตรียมจัดทำโครงการเด็กดี

สธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบสธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

DMC NEWS