ศธ.คุมเข้มรับน้องเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์


[ 20 พ.ค. 2556 ] - [ 16348 ] LINE it!

 
 
DMC NEWS
 
ศธ.คุมเข้มรับน้องเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ 
                   
ศธ.คุมเข้มรับน้องเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์
 
                     ศธ.คุมเข้มรับน้องเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์                    
 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดูแลการรับน้องใหม่ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการรับน้องปีการศึกษา 2556 อย่างเคร่งครัด นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้กำชับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ดูแลการรับน้องใหม่ของนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการการรับน้อง ปีการศึกษา 2556 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถาบันที่เคยมีประวัติรับน้องรุนแรง มีการล่วงละเมิดสิทธิจนเกินขอบเขต ก็ขอให้เชิญผู้บริหารสถาบันดังกล่าวมากำชับเป็นกรณีพิเศษ โดยให้เน้นการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

        สำหรับนโยบายรับน้องในภาพรวมนั้น ห้ามไม่ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นอกสถานศึกษาโดยเด็ดขาด และในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นั้น ให้สถานศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม โดยอยู่ในการดูแลรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและครู การจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ขัดต่อระเบียบของวิทยาลัยและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม รวมถึงต้องเคารพเสรีภาพส่วนบุคคลด้วย ห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมเปิด call center ประจำสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองและหน่วยงานเครือข่ายติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษา ในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ของสถานศึกษานั้นๆด้วย
 
 
รับชมวีดีโอ
  

รับชมคลิปวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556
ชมวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556   Download ธรรมะสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ศธ. เตรียมจัดทำโครงการเด็กดีศธ. เตรียมจัดทำโครงการเด็กดี

สธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบสธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบ

ยพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษายพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

DMC NEWS