ศธ. เตรียมจัดทำโครงการเด็กดี


[ 20 พ.ค. 2556 ] - [ 16435 ] LINE it!

 
DMC NEWS
 
 
ศธ. เตรียมจัดทำโครงการเด็กดี
 
 
ศธ. เตรียมจัดทำโครงการเด็กดี
 ศธ. เตรียมจัดทำโครงการเด็กดี
 
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยแนวคิดจัดทำโครงการเด็กดี เพื่อเร่งส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการมากขึ้น  นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในด้านวิชาการและคุณธรรมแบบบูรณาการ โดยต้องเร่งส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการมากขึ้น ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผ่านภาคปฎิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งเรื่องการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษานั้นถือเป็นสิ่งแรกที่ตนเองได้พูดเอาไว้ เมื่อครั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งว่า ต้องการที่จะพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรมด้วย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันส่งเสริมทั้งในเด็ก และครู แต่จะเน้นเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ เพราะเป็นหัวใจของชาติ ถ้าได้รับการปลูกฝังที่ดี โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และช่วยแก้ไขปัญหาประเทศได้
 
        ทั้งนี้ตนเองจึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการเด็กดีขึ้น โดยทำความร่วมมือกับวัด เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ารับการอบรมเป็นหลักสูตรภาคปฎิบัติแบบเฉพาะ เพื่อต้องการสร้างจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน เพราะจะมีแต่เด็กเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ประเทศชาติในอนาคตต้องได้เด็กเก่งควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม-จริยธรรม เกิดขึ้นในใจตนเองด้วย อย่างไรก็ตามจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดว่า โครงการดังกล่าวจะจัดทำในรูปแบบใด หรือสถานศึกษาใดมีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้อยู่แล้ว เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการครูพระสอนศีลธรรม ให้นำมาต่อยอดพร้อมเดินหน้าต่อให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ซึ่งเชื่อว่าการมีโครงการดีๆแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้
 
 
รับชมวีดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 15 พ.ค. พ.ศ.2556
ชมวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 15 พ.ค. พ.ศ.2556   Download ธรรมะสรุปข่าวกับ DMC 15 พ.ค. พ.ศ.2556
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
สธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบสธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบ

ยพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษายพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษา

วัดพระธรรมกายปารีส จัดปฏิบัติธรรม เมืองอ๊อกลี่วัดพระธรรมกายปารีส จัดปฏิบัติธรรม เมืองอ๊อกลี่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

DMC NEWS