คณะครูโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ อบรมธรรมะ


[ 20 พ.ค. 2556 ] - [ 16544 ] LINE it!

 
DMC NEWS
 
คณะครูโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ อบรมธรรมะ
 
 
คณะครูโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ อบรมธรรมะ
คณะครูโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ อบรมธรรมะ
 
 
คณะครูโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ เข้าร่วมอบรมเรียนรู้เรื่องศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธสำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ธุดงคสถานล้านนา ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้จริง และสามารถถ่ายทอดต่อไปยังลูกศิษย์ให้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องได้ด้วยเช่นกัน โดยระหว่างเข้าร่วมอบรมคณะครูได้รับฟังเรื่องศีล องค์ประกอบแห่งศีล และกฏแห่งกรรมจากพระอาจารย์ ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่หลายท่านได้ทราบกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่เข้าใจถึงรายละเอียดที่ถูกต้อง จึงต้องรับฟังการขยายความจากพระอาจารย์อย่างละเอียด เพื่อให้คณะครูทุกท่านได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเพื่อนำไปสั่งสอนศิษย์ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้กล่าวถึง เรื่องของใจของมนุษย์ทุกท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก รักษายาก และทำความสะอาดได้ยาก แต่มีสิ่งเดียวที่สามารถเข้าถึงใจรักษาใจ และทำความสะอาดใจได้อย่างแท้จริง ก็คือการนั่งสมาธิเท่านั้น ซึ่งพระอาจารย์ได้ให้คณะครูเริ่มต้นทำสมาธิด้วยวิธีการที่ง่ายๆ อาศัยหลักการง่ายๆ คือการประคองใจให้มีสติอยู่ตลอดเวลา กับท่านั่งที่สบายส่วนภาคบ่ายคณะครูได้รับฟังเรื่องนิสัย และ 5 ห้องชีวิตจากพระอาจารย์ เพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียด เรื่องการสร้างนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน จากการใช้ปัจจัย 4 ใน 5 ห้องที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นประจำในแต่ละวัน เพื่อนำแนะนำสั่งสอนศิษย์ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้เข้าฐานเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ซึ่งในแต่ละฐานคุณครูได้รับการแนะนำจากวิทยากร และร่วมฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง
 
 
 
 
รับชมวีดีโอ
  

รับชมคลิปวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 16 พ.ค. พ.ศ.2556
ชมวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 16 พ.ค. พ.ศ.2556   Download ธรรมะสรุปข่าวกับ DMC 16 พ.ค. พ.ศ.2556
 
 

 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่า

ร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

DMC NEWS