วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่า


[ 20 พ.ค. 2556 ] - [ 16555 ] LINE it!

 
DMC NEWS
 
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่า
 
 
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่า
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่า
 
        วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีประดิษฐานองค์พระประจำตัว และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเสริมสร้างวัดพระธรรมกายฮ่องกง สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ใสสะอาด จากนั้น กัลยาณมิตรคำใหม่ สุวรรณปักษ์ กัลยาณมิตรเหล่า ไหว่ หว่า และกัลยาณมิตรวันเพ็ญ ธำรงค์พรสวัสดิ์ นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และเป็นประธานในพิธีตักบาตร
 
        ส่วนภาคสายเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรชมเพียง สูตรไชย กัลยาณมิตรจั๊ง ฉ่ง ฮก กัลยาณมิตรสุพรรณี แซ่ฮ่อน ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมนำภัตตาหารถวายแด่คณะสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัว เพื่อเสริมสร้างวัดพระธรรมกายฮ่องกง โดยมีกัลยาณมิตรนงค์ยุภา แชน กัลยาณมิตรสำเนียง พรหมศิริ กัลยาณมิตรสมจิต แย้มศรี เป็นผู้อัญเชิญ และประดิษฐานองค์พระประจำตัวจารึกชื่อประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายฮ่องกง

        ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเสริมสร้างวัดพระธรรมกายฮ่องกง โดยมีกัลยาณมิตรนงค์ยุภา แชน กัลยาณมิตรสำเนียง พรหมศิริ กัลยาณมิตรจิว ไหล่ กวิ้น ได้ร่วมกันเป็นประธาน และเป็นผู้นำกล่าวถวายผ้าป่าในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างวัดพระธรรมกายฮ่องกง ให้เป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญทั้งชาวไทย และชาวฮ่องกง จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคน
 
 
 
รับชมวีดีโอ
  

รับชมคลิปวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556
ชมวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556   Download ธรรมะสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีส่งมอบดวงแก้วสำเร็จวัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีส่งมอบดวงแก้วสำเร็จHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

DMC NEWS