กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 21


[ 21 พ.ค. 2556 ] - [ 15026 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2556
กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 21 


 
 
คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 21
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ

กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
นายทหารหนุ่มรูปหล่อได้กลับมาบวชเป็นพระภิกษุใหม่อีกครั้งในช่วงบั้นปลายของชีวิต 
 
      ต่อจากตอนที่แล้ว....เมื่อตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น ได้กลับมาบวชเป็นพระภิกษุใหม่อีกครั้งในช่วงบั้นปลายของชีวิตตัวเธอ หรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นซึ่งต่อมาได้ออกบวชเป็นพระภิกษุผู้สูงวัย ก็ได้มีโอกาสกลับมาคิดทบทวนถึงวันเวลาที่ผ่านๆ มา ที่ตัวเธอได้เคยสั่งสมบุญร่วมกับพระเถระ ด้วยการช่วยพระเถระประสานงานและสนับสนุนให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายแผ่ขยายออกไปได้อย่างกว้างขวางจนเกือบจะไปทั่วทั้งโลกในยุคนั้น

      ซึ่งก็เป็นผลทำให้ชาวโลกโดยส่วนใหญ่ในยุคนั้นได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและได้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่มีอยู่ภายในตัวของพวกเขากันเป็นจำนวนมาก
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
นายทหารหนุ่มรูปหล่อได้หวนระลึกนึกถึงคำสอนของพระเถระที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอน
ให้ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
 
       นอกจากนี้ นายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น ซึ่งต่อมาได้ออกบวชเป็นพระภิกษุผู้สูงวัยยังได้หวนระลึกนึกถึงคำสอนของพระเถระ ที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนให้ตัวเธอได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต รวมไปถึงคำสอนต่างๆ ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเธอเองก็พยายามครุ่นคิดและแสวงหาคำตอบเหล่านี้มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ตัวเธอยังเยาว์วัยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คนเราเกิดมาทำไม อะไรเป็นเป้าหมายของชีวิต หรือเรื่องของวัฏจักรการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
พระภิกษุผู้สูงวัยได้หวนระลึกนึกถึงเรื่องราวต่างๆ ว่าหากไม่มีโอกาสได้รับใช้พระเถระเช่นนี้
ก็คงจะดำเนินชีวิตไปเรื่อยเปื่อยด้วยความประมาท
 
       เมื่อตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นซึ่งต่อมาได้ออกบวชเป็นพระภิกษุผู้สูงวัย ได้หวนระลึกนึกถึงเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้แล้วตัวเธอก็เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความโชคดีของตัวเธอที่ได้มีโอกาสมารับใช้พระเถระ อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่สมัยที่พระเถระยังไม่ได้เสด็จออกผนวช ซึ่งถ้าหากตัวเธอไม่มีโอกาสได้รับใช้พระเถระเช่นนี้แล้วตัวเธอก็คงจะดำเนินชีวิตไปเรื่อยเปื่อยด้วยความประมาทและก็อาจจะต้องพลาดพลั้งไปบังเกิดในอบายภูมิก็เป็นได้
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
นายทหารหนุ่มรูปหล่อ จึงเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาของพระเถระเป็นอย่างมาก 
 
      เมื่อมาถึงจุดนี้นายทหารหนุ่มรูปหล่อ จึงเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาของพระเถระเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าสำหรับตัวเธอแล้ว พระเถระเป็นเปรียบเสมือนดั่งดวงตะวันที่อบอุ่นที่คอยส่องแสงนำทางชีวิตให้กับตัวเธอเลยทีเดียว และเมื่อตัวเธอในภพชาตินั้นได้หวนระลึกนึกถึงความเมตตาและวันเวลาที่ตัวเธอได้เคยสั่งสมบุญทุกๆ บุญร่วมกับพระเถระแล้ว ตัวเธอจึงได้ทำสมาธิพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแบบตอกย้ำซ้ำผังอยู่เป็นประจำในทำนองที่ว่า
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
นายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาติต่อๆ ไปขอให้ตัวเธอได้เกิดมาสร้างบารมีและรับบุญช่วยงาน
ที่เป็นภารกิจสำคัญของพระเถระอย่างใกล้ชิดแบบนี้อีก
 
       “ในภพชาติต่อๆ ไปขอให้ตัวเธอได้เกิดมาสร้างบารมีและรับบุญช่วยงานที่เป็นภารกิจสำคัญของพระเถระอย่างใกล้ชิดแบบนี้อีก และไม่ว่าพระเถระจะมอบหมายภารกิจอันใดให้กับตัวเธอก็ตาม ก็ขอให้ตัวเธอตั้งใจทำหน้าที่ที่พระเถระได้เมตตามอบหมายนั้น อย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันในทุกๆ ครั้งไป และที่สำคัญที่สุด ขอให้ตัวเธอได้สร้างบารมีติดตามและตามติดพระเถระไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง แบบไม่ตกไม่หล่นไปทุกภพทุกชาติ”
 
       ...หรือถ้าจะให้เปรียบ ก็ขอเปรียบเป็นประดุจดวงดาวประดับในท้องนภากาศ ที่อยู่เคียงคู่และอาศัยแสงแห่งดวงตะวัน นำความสว่างมาสู่โลกตลอดไป และด้วยคำอธิษฐานจิตดังกล่าวนี้เอง   มันก็ได้กลายเป็นผังสำเร็จที่ติดตามตัวเธอนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมา
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
พระภิกษุสูงวัยหมั่นนึกถึงบุญและอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำผังอย่างนี้แบบนี้บ่อยๆ
และยังได้หมั่นประคองใจรักษาดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างเอาไว้จนหมดอายุขัย
 
      นอกจากตัวเธอ จะหมั่นนึกถึงบุญและอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำผังอย่างนี้แบบนี้บ่อยๆ แล้ว ในช่วงวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ ตัวเธอยังได้หมั่นประคองใจรักษาดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างเอาไว้ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะไปจนกระทั่งตัวเธอหมดอายุขัย

       ซึ่งในความเป็นจริงแล้วด้วยกำลังบุญทุกๆ บุญที่ตัวเธอ ในภพชาตินั้นได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นสามารถที่จะส่งผลทำให้ตัวเธอเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้   แต่ด้วยความที่ ในช่วงที่ตัวเธอยังมีร่างกายที่แข็งแรงและสดชื่นอยู่ ณ ช่วงเวลานั้นตัวเธอมัวแต่เพลิดเพลินและสนุกสนานอยู่กับการรับบุญช่วยงานพระเถระ เพื่อให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย แผ่ขยายกว้างไกลออกไปทั่วทั้งโลกในยุคนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ตัวเธอ เกิดความประมาทชะล่าใจ และไม่ให้ความสำคัญอย่างที่ควรจะเป็นกับการประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
เมื่อละอัตภาพความเป็นมนุษย์ลงไปแล้วก็ได้เดินทางกลับไปแวะพักกลางทางที่
ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
      เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวเธอในภพชาตินั้น มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีแค่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นคือ ได้เข้าถึงแค่เพียงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างอย่างที่เป็นอยู่นี้หรือพูดง่ายๆ ว่าตัวเธอสนใจทำงานหยาบมากกว่างานละเอียดนั่นเอง   แต่ถ้าหากตัวเธอไม่ประมาทชะล่าใจ โดยให้ความสำคัญกับงานทั้งสองอย่างเท่าๆ กัน   คืองานหยาบก็สุดเฉียบ งานละเอียดก็สุดฉิวแล้วละก็ ตัวเธอก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างแน่นอน

      และเมื่อตัวเธอละอัตภาพความเป็นมนุษย์ลงไปแล้ว ตัวเธอก็ได้เดินทางกลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
ด้วยวิบากกรรมกาเมฯ ส่งผลทำให้ตัวเธอต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมา
 
      แม้ว่าในภพชาติดังกล่าวตัวเธอจะตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญทุกๆ บุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังเรื่อยมา จวบจนกระทั่งตัวเธอหมดอายุขัยลงแล้วก็ตาม แต่ด้วยวิบากกรรมกาเมฯ ที่ตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นได้เคยใช้กำลังบีบบังคับกระชับวงล้อมหรือทำการชิงสุกก่อนห่ามกับลูกสาวท่านเจ้าเมืองในภพชาติดังกล่าวนี่เอง   มันก็ได้ถูกเซ็ตเป็นผังสำเร็จและกลายเป็นวิบาก ที่ติดตามและส่งผลทำให้ตัวเธอต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมา
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
ด้วยผลแห่งบุญที่ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล 8 และหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรม
ก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติที่ถัดมาจากภพชาตินั้น ตัวเธอก็จะได้บังเกิดเป็นผู้ชายสมดั่งที่ตัวเธอตั้งความปรารถนาไว้
 
      แต่ถึงกระนั้น ถ้าหากภพชาติใดที่ตัวเธอลงมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับพระเถระและหมู่คณะแล้วตัวเธอไม่ประมาท ได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล 8 และหมั่นประกอบความเพียรอย่างถูกหลักวิชชาจนสามารถบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้  

    ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว หรือผลแห่งบุญที่ตัวเธอได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล 8 และหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน ก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติที่ถัดมาจากภพชาตินั้น ตัวเธอก็จะได้บังเกิดเป็นผู้ชายสมดั่งที่ตัวเธอตั้งความปรารถนาไว้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะผลแห่งบุญจากการรักษาศีล 8 และประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในนี้จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ดังกล่าวให้เจือจางเบาบางลงไป   อีกทั้งยังทำให้วิบากกรรมกาเมฯ ดังกล่าวไม่ได้ช่องที่จะตามมาส่งผลอีกด้วย
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
ถ้าหากภพชาติใดที่ตัวเธอได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วตัวเธอเกิดความประมาทชะล่าใจ
ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีล 8 ก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นผู้หญิงใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 
        แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิบากกรรมกาเมฯ ดังกล่าว จะเจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆ แล้วก็ตาม แต่ถึงกระนั้น มันก็ยังคงมีกำลังและคอยหาช่องทางที่จะส่งผลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าหากภพชาติใดที่ตัวเธอได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วตัวเธอเกิดความประมาทชะล่าใจ ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีล 8 และไม่หมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย เมื่อนั้นในภพชาติต่อไปตัวเธอก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นผู้หญิงใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
ช่วงระหว่างภพชาติตัวเธอก็ได้เกิดเป็นผู้ชายบ้าง, ผู้หญิงบ้างสลับกันไป  
 
       เรียกได้ว่าในช่วงระหว่างภพชาติดังกล่าว หรือภพชาติที่ตัวเธอได้ไปทำผิดศีลกาเมฯ กับลูกสาวของท่านเจ้าเมือง จวบจนกระทั่งมาถึงภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวเธอก็ได้เกิดเป็นผู้ชายบ้าง, ผู้หญิงบ้างสลับกันไป   อย่างเช่นในพุทธันดรที่ผ่านมา   ตัวเธอก็ได้เกิดเป็น...

ส่วนว่า ในพุทธันดรที่ผ่านมา ตัวเธอจะได้เกิดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้น เราก็คงจะต้องอดใจมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไป
 
 


กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
จดหมายจากพระลูกชาย พระศัลย์ศิลป์กฤศฏ์  ปคุณสิปฺโปจดหมายจากพระลูกชาย พระศัลย์ศิลป์กฤศฏ์ ปคุณสิปฺโป

เตรียมบวชสองชั้น ยกชั้น ในวันวิสาขบูชาเตรียมบวชสองชั้น ยกชั้น ในวันวิสาขบูชา

กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 22กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 22Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน