คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน วันเข้าพรรษา


[ 30 ก.ค. 2556 ] - [ 71418 ] LINE it!

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน วันเข้าพรรษา

welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) &
AJ. Jennifer Kitil Janarewong
 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English 
 

Rains-Retreat
เทศกาลเข้าพรรษา

ประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องการอธิบายถึง "เทศกาลเข้าพรรษา"

Well! We can give anxplaination about the Rains-Retreat or Buddhist Lent easily by starting with the question "What is the Rains-Retreat for monks".

เข้าพรรษาในภาษาอังกฤษคือ Rains-Retreat หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  Buddhist lent ซึ่งเราจะมาเริ่มต้นที่การอธิบายว่า เทศกาลเข้าพรรษาคืออะไร

Rains-Retreat for the monks was promulgated by the Lord Buddha and it allowed buddhist monks to dwell permanently at a suitable place throughout the rainy season.

เราอธิบายได้ว่าเทศกาลเข้าพรรษาหรือการจำพรรษาของพระภิกษุบัญญัติโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายจำพรรษาตลอดไตรมาสในอารามแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดฤดูฝนค่ะซึ่งคำว่า Dwell permanently การอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือ เป็นประจำ
 
The Rains-Entry Day is the first day of the Rains-Retreat. Starting from the first day the eighth waning moon until the fifteenth day of the eleventh waxing moon for a period of three months.
 
วันเข้าพรรษาคือวันแรกแห่งการจำพรรษาซึ่งเริ่มตั้งแต่ The 1st day of the 8th waning moon หมายถึง  แรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึง The 15th day of the 11th waxing moon หมายถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 รวมเวลา 3 เดือนเต็ม
 
วันเข้าพรรษา

ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษา
 
Before the Lord Buddha promulgated the Rains-Retreat for the monks, monks went on pilgrimages all throughout the cold, hot, and rainy seasons.
 
ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติการจำพรรษาขึ้นมานั้นพระภิกษุทั้งหลายเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน คำว่า Pilgrimage หมายถึง จาริกแสวงบุญ
 
But during the rainy season, the pilgrimage caused the inhabitants to criticize and find faults with all the monks for causing damage to the vegetation and killing so many small animals.
 
ในฤดูฝนนี้เองการจาริกแสวงบุญของพระภิกษุทำให้ชาวเมืองวิพากษ์วิจารณ์เพ่งโทษ ติเตียน โดยเหตุที่พระภิกษุสงฆ์ เหยียบย่ำ พืชพันธุ์ต่างๆ และเบียดเบียน ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อย เป็นจำนวนมากค่ะ

That is why the Lord buddha considerecd the situation and allowed monks to dwell in one place during the rainy season.

นี้ก็เป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงพิจารณาและอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายจำพรรษาตลอดฤดูฝนค่ะ
 
วันเข้าพรรษา

ประโยคในการชักชวนผู้คนมาทำความดีในช่วงเข้าพรรษาอย่างง่ายๆ

ในช่วงเข้าพรรษาชาวพุทธมักจะใช้โอกาสนี้เริ่มต้นทำอะไรบ้างอย่าง

Wow!  that sound great, What kind of action or commitment are you talking about?
 
Normally, we will commit ourselves to doing something good or abandon bad habits all through the Rains Retreat period.
 
ปกติแล้วเราจะตั้งใจกับตัวเองว่าจะทำความดีและยกเลิกนิสัยไม่ดีตลอดเข้าพรรษานั้นเองค่ะ

That's so great, but the important thing is when we can improve ourselves, we should continue to do that thing even after the Rains-Retreat ends
 
ใช่แล้วค่ะสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราสามารถพัตนาตัวเองได้แล้วเราควรจะทำสิ่งนั้นให้ได้ตลอดไปค่ะ แม้ว่าช่วงเข้าพรรษาจะสิ้นสุดไปแล้ว

สำนวนการชักชวนมาร่วมกันทำความดีในช่วงเข้าพรรษาอย่างง่ายๆ ค่ะ

Let's make a good commitment to ourselves together in this Rains-Retreat.
 
แปลว่า มาตั้งใจกันทำความดีให้กับตัวเรา ในช่วงเข้าพรรษากัน
 
วันเข้าพรรษา

Today we learned a lot of vocabulary about "Rains-Retreat" as well as other useful words. For example;

Rains-Retreat or Buddhist Lent การจำพรรษา
Rains-Entry Day วันเข้าพรรษา
Promulgate บัญญัติ
Dwell พำนัก. อาศัย
Suitable เหมาะสม
Rainy Season ฤดูฝน
Pilgrimage จาริกแสวงบุญ
Inhabitant คนพื้นเมือง

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และอธิบายเรื่องเข้าพรรษาอย่างง่ายๆ    หมั่นทบทวนกันเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากขึ้นค่ะ
 
Well! That's all the time we have for today.Just always tell yourself that "I like English", see you next time.... Sawaddee Ka.
 
รับชมวิดีโอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน ครอบครัว และคำศัพท์อื่นๆอีกมากมายคําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน ครอบครัว และคำศัพท์อื่นๆอีกมากมาย

ภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 5 Go Aheadภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 5 Go Ahead

คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน USA British Wordคําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน USA British WordHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

คําคมภาษาอังกฤษ