ภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 5 Go Ahead


[ 1 ส.ค. 2556 ] - [ 27073 ] LINE it!

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Go Ahead ตรงไป, เชิญเลย


 
Enjoy English with bBET
คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 5
Go Ahead "ตรงไป"


Enjoy English with bBET
ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบอกให้เขาตรงไปGo Ahead

Go Ahead ตรงไป
 
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า "Go Ahead"

 
..... วันนี้ขอนำเสนอคำว่า Go Ahead
อ่านว่า  โก อะ-เฮด  ถ้าให้เดาความหมาย
หลายคนคงคิดว่า go (โก) แปลว่า ไป
head (เฮด) แปลว่า หัว รวมๆกันน่าจะแปลว่า "ไสหัวไป" ไม่ใช่นะครับ

..... คำว่า โก อะ-เฮด จะแปลว่า "ตรงไป"
เช่น มีฝรั่งมาถามทางว่าห้องน้ำไปทางไหน เราต้องการบอกว่า ตรงไปประโยคภาษาอังกฤษเพื่อที่ใช้เมื่อมีฝรั่งมาถามทาง

..... Go Ahead (ผายมือบอกทางประกอบด้วยนะครับ) และอีก 1 ความหมายของ Go Ahead จะแปลว่า เชิญเลย เอาเลย
 
เช่น ถ้ามีคนจะขอยืมปากกา แล้วเราอนุญาต เราก็บอกว่า Go Ahead
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน USA British Wordคําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน USA British Word

คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน ครอบครัว Ep.2คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน ครอบครัว Ep.2

ภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 5 After youภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 5 After youHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

คําคมภาษาอังกฤษ