คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน วันอาสาฬหบูชา


[ 8 ส.ค. 2556 ] - [ 17613 ] LINE it!

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

วันอาสาฬหบูชา
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน วันอาสาฬหบูชา

welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) &
Aj.Sebastian Copija
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English    
 
 

ประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องการอธิบายถึง "วันอาสาฬหบูชา"

 
     We can explain it in an easy way by starting with "What is the Asalha Puja Day?".
 
เรามาเริ่มต้นที่การอธิบายว่า วันอาสาฬหบูชา คือวันอะไร

     Asalha Puja Day is the day that the Holy Triple Gem became complete.
It was on the full moon day of the eight lunar month.

 
เราอธิบายได้ว่า วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม ซึ่งเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Triple Gam แปลว่า พระรัตนตรัย
 
 
 
Asalha Puja Day = วันอาสาฬหบูชา 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา
 
 
 
After that, we can explain what happened on that day.
 
จากนั้นเราก็มาอธิบายว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง

     After the Lord Buddha attained enlightenment on full moon of Visakha, he went into a forest named "Isip-pa-ta-na-ma-ruka-ta-ya-wan", the place where five ascetics called "Pancavaggi" lived at that time.
 
     หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว ในวันนั้นวิสาขบูชาพระองค์ได้เสด็จไปยัง "ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน" ที่ซึ่งนักบวชปัญจวคีทั้งห้า อาศัยอยู่ในเวลานั้น
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Five ascetics แปลว่า นักบวชทั้งห้า

 
 
Asalha Puja Day = วันอาสาฬหบูชา 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา
 
 
 
     Dhammachak kappavattana Sutta is the Discourse on setting the Wheel of Dhamma in motion.
 
     ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร คือ "The Wheel of Dhamma in motion." = ล้อแห่งพระธรรมได้เคลื่อนหมุนไป
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
The eye of Dhamma แปลว่า ดวงตาเห็นธรรม

 
     The first one is the head of the Five Ascetion, The first one is the head of the Five Ascetics, call "Kondanna" (โกณฑัญญะ).
He asked  for ordination from The Lord Buddha.
And he became the first monk in Buddhism.
Because of this reason, this day is also known as "Sangha Day".

 
     ท่านแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรม คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ จากนั้นจึงได้บวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้เองเราจึงเรียกวันนี้ได้อีกชื่อหนึ่งว่า "Sangha Day" = วันพระสงฆ์

Finally, we can summarize the importance of this day, which are;
 
สุดท้ายนี้เราสามารถสรุปความสำคัญของวันนี้ได้ดังนี้

1. This is the day that the Buddha delivered the First Sermon.
เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา

2. This is the day that the religion was established.
เป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้สถาปนาขึ้น

3. This is the day that the Sangha came into existence and the Holy Triple Gam became complete.
เป็นวันที่พระสงฆ์ได้เกิดขึ้น และพระรัตนตรัยครบองค์ 3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Triple Gam แปลว่า พระรัตนตรัย
Discourse แปลว่า การบรรยาย
Full Moon แปลว่า พระจันทร์เต็มดวง
Ordination แปลว่า การอุปสมบท
Ascetics แปลว่า นักบวช
Establish แปลว่า สถาปนา, ก่อตั้ง
Sermon แปลว่า พระธรรมเทศนา
Existence แปลว่า การดำรงอยู่
Motion
แปลว่า การเคลื่อนไหว
 
 
รับชมวิดีโอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 6 Not Allowedภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 6 Not Allowed

ภาษาอังกฤษวันละคำ :  พิเศษ เนื่องในวันแม่แห่งชาติภาษาอังกฤษวันละคำ : พิเศษ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddhaคําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord BuddhaHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

คําคมภาษาอังกฤษ